Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
22. května 2001 ve 14.05 hodin

Přítomno: 178 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji pátý jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Michael Kuneš má náhradní kartu č. 10, pan poslanec Jaromír Talíř č. 12, paní poslankyně Jitka Kociánová č. 13, pan poslanec František Chobot č. 14.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Květoslava Čelišová, Václav Frank, Václav Grulich, Josef Houzák a Miloslav Ransdorf z důvodu nemoci či lékařského vyšetření apod., Miroslava Němcová, Vlasta Štěpová, Vladimír Laštůvka a Jaroslav Zvěřina - pracovní cesta v zahraničí, Jaroslav Lobkowicz z rodinných důvodů a Jarmila Boháčková - politické zasedání ve svém volebním obvodu.

Na zahraničních pracovních cestách jsou následující členové vlády: Miroslav Grégr, Stanislav Gross, Jan Fencl, Miloš Kužvart a Petr Lachnit. (Hluk v sále.)

Paní poslankyně a páni poslanci, prosím vás o pozornost. Sděluji vám, že na poradě s místopředsedy sněmovny a předsedy poslaneckých klubů jsme se dohodli, že pevně zařazené body týkající se voleb, tj. body 79, 80, 81 a 82, projednáme dnes po 19. hodině. Prosím, aby se na to všichni páni poslanci připravili.

Minulý týden jsme se rozhodli, že prvním bodem dnešního jednání je bod 21 a po jeho projednání budou následovat body v tomto pořadí: 22, 23, 7, 15, 42 a 16. Chtěl bych vás ještě informovat o tom, že přehled zbývajících bodů k projednání schváleného pořadu 36. schůze vám byl rozdán na lavice. (Opětně hluk v jednací síni.)

Vím, že si ještě sdělujete dojmy z právě prožitého víkendu, ale opravdu bych prosil ve druhé řadě sociální demokraty o klid.

Doufám, že jste si pořádně prostudovali zbývající body. A upozorňuji, že je třeba, aby se všichni připravili, že se bude jednat v pátek do nočních hodin a že s největší pravděpodobností budeme ještě přetahovat týden na příští úterý a středu.

Říkám vám to všem, abyste to vzali v úvahu při svých dnešních, zítřejších a pozítřejších diskusních vystoupeních k jednotlivým bodům programu, aby to každý vzal v tomto smyslu na vědomí.

 

Začínáme dnes bodem

 

21.
Návrh poslanců Waltra Bartoše, Petra Mareše, Petra Plevy, Jaroslava Zvěřiny,
Václava Brouska, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním
a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
/sněmovní tisk 790/ - druhé čtení

 

Prosím pana poslance Waltra Bartoše, aby návrh zákona uvedl.

Ale než k řečništi přijde, chce nám něco říci o volebních procedurách pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych přednesl následující procedurální návrh, který uvedu usnesením č. 16 volebního výboru z dnešního dopoledne:

"Volební výbor Poslanecké sněmovny konstatuje, že při výběru kandidátů do Rady České televize důsledně postupoval podle zákona č. 39/2001 Sb., kterým se mění a novelizuje zákon o České televizi, a dále pak podle schválených pravidel, která přijal svým usnesením č. 6 z 5. dubna letošního roku, a při posuzování kandidátů pro výběr hodnotil volební výbor výhradně formální náležitosti návrhu. Aby však volební výbor předešel případným nejasnostem, rozhodl se, že znovu prověří materiály všech kandidátů vyřazených pro nesplnění formálních náležitostí."

Toto je usnesení volebního výboru a na základě tohoto usnesení žádám Poslaneckou sněmovnu, aby bod "volba členů Rady České televize", který byl zařazen jako poslední bod zítřejšího dopoledního rokování, byl přeřazen jako první bod pátečního jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, doufám, že jste slyšeli tento procedurální návrh požadující přeřazení bodu ze středy na pátek.

Dříve než dám o tomto návrhu hlasovat, hlásí se pan poslanec Miroslav Kapoun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP