(19.10 hodin)

(pokračuje Vidím)

Zvolenému členu započne šestileté volební období dnem zvolení. Pokud jde o způsob volby, zákon neupravuje. Volební komise navrhuje volbu tajnou, tak jak jsme obvykle volili členy Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. Hlasovací lístky jsou připraveny a já bych vás požádal, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já bych požádal všechny, aby ještě neodcházeli.

 

Poslanec Jan Vidím: Upozorňuji, že o tajné volbě se hlasuje, a to veřejně a zde.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Upozorňuji všechny, aby se vrátili zpátky do Poslanecké sněmovny, neboť jsme ještě neukončili proceduru, podle které budeme volit tyto zástupce. Pokud tam budeme mít ještě jedno hlasování otevřené, pane předsedo, určitě ještě druhý bod, sloučíme rozpravu a teprve poté půjdeme volit.

Takže já otevírám rozpravu ke způsobu volby i k navrženým kandidátům a přerušuji ji. Otevírám bod číslo

 

82.
Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, volební komisi byly předloženy tyto návrhy: Václav Grüner, ČSSD, Jan Grůza, KDU-ČSL, Pavel Kováčik, KSČM, a konečně Pavel Pešek, US. 11. května byly tyto návrhy rozeslány všem poslaneckým klubům.

Jedná se o volbu jednoho člena dozorčí rady a zvolenému členu započne jeho čtyřleté volební období dnem zvolení.

Pokud jde o způsob volby, zákon ho opět neupravuje a volební komise stejně jako v minulosti navrhuje volbu tajnou. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Poprosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navržené kandidátce a ke způsobu volby a na závěr bychom hlasovali o tajné volbě v obou bodech 81 i 82.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pane předsedo, děkuji. Já bych vás chtěl jenom požádat o zopakování jména prvního kandidáta, protože já jsem slyšel špatné jméno.

 

Poslanec Jan Vidím: Václav Grüner.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já jsem vám rozuměl, že jste řekl Václav Tollner. Omlouvám se, ale skutečně to tak tady nahoře zaznělo. Proto jsem to chtěl zopakovat. Vím, že poslanecký klub kandidoval Václava Grünera, takže je to v pořádku.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí. Pan poslanec Vidím se hlásí.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená poslanecká sněmovno, dnes jsem obdržel dopis předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL pana Ing. Kasala, ve kterém mně oznamuje, že jménem poslaneckého klubu sděluje, že klub po dohodě s Ing. Grůzou stahuje jeho nominaci do Státního fondu tržní regulace (?). Nebylo v tom okamžiku již možné upravit hlasovací lístky, které byly ověřeny členy volební komise. Proto dávám pouze Poslanecké sněmovně na vědomí tuto skutečnost a žádám kolegy poslance a poslankyně, aby při hlasování o členovi dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu vzali na vědomí skutečnost, že pan Ing. Grůza již není kandidován svým poslaneckým klubem.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Já to opravdu nechci komplikovat, ale myslím, že si musíme vyjasnit jednu věc, jak to je s hlasovacím lístkem, kde je jméno Jana Grůzy. Zda máme brát ten hlasovací lístek tak, jako by tam to jméno nebylo, nebo musíme křížkovat, kroužkovat? Já bych byl proto, abychom pracovali s tím hlasovacím lístkem tak, jako by tam jméno Jan Grůza nebylo. Čili bude platný i ten, kde nebude žádná značka před jménem Jana Grůzy. Je to tak, pane předsedo volební komise? Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan předseda volební komise souhlasí. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Hlasovací lístek, na kterém bude u jména Jan Grůza jakýkoliv znak, jakýkoliv symbol, takový hlasovací lístek je i nadále platný a pracuje se s ním, jako by jméno Jan Grůza na něm uvedeno vůbec nebylo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud tomu tak není, rozpravu končím, i rozpravu k prvnímu bodu č. 81. Budeme nyní hlasovat o tom, že tyto volby proběhnou tajným hlasováním. Je nám všem jasné, o čem budeme hlasovat?

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. - Přátelé, já vás žádám, abyste neodcházeli. Ještě tady máme několik procedurálních věcí. - Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 155 poslanců pro 135, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, požádal bych vás poté, až ukončím předkládání dalších procedurálních návrhů, abyste od toho okamžiku vyhlásil lhůtu pro vydávání hlasovacích lístků po dobu 10 minut.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pane předsedo, děkuji vám.

Chtěl bych všem oznámit, že jsme se ani dnes nevypořádali s pevně stanovenými body, které jsme si určili pro dnešní úterní jednání. Jsou to zejména body 42 a 16. Bod 42 není problém, ale s bodem 16 vzniká již problém, že pokud ho neprojednáme nejpozději zítra, nebude moci proběhnout již tento týden třetí čtení.

Na zítra na ráno máme stanoveno opět šest pevných bodů, přičemž první bod je bod 19, poskytnutí peněžní částky, které jsme přerušili minulý týden, pak je služební zákon, změny soustavy ústředních orgánů, to jsou všechno prvá čtení. Doporučoval bych, abychom nyní přijali ještě procedurální návrh, aby zítra po přerušeném bodu 19 jsme pevně zařadili bod 16, což je převod pozemků - druhé čtení. Pak zde máme ještě druhé čtení zákona, který předkládali paní poslankyně Rujbrová s panem kolegou Filipem. Pan předseda Filip mě neposlouchá. Na grémiu jste hovořil o tom, že z této schůze tento návrh vašeho zákona stáhnete. Nevím, jestli jste tak učinili, nebo neučinili. To je poslední druhé čtení, které nám schází projednat na této schůzi. Proto se na to táži.

Takže pan předseda poslaneckého klubu.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, páni kolegové, pane předsedající, vážení členové vlády, jako předkladatelé novely zákona o trestním řízení soudním navrhujeme, aby druhé a třetí čtení tohoto poslaneckého návrhu bylo vyřazeno z této schůze vzhledem k tomu, že předpokládám po projednání, že bude schválen text vládního návrhu zákona. A po případném projednání v Senátu bychom stáhli tento text vůbec.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Takže nechám odhlasovat váš návrh na stažení z programu této schůze bodu č. 63 a č. 78. Je tomu tak?

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 225 z přítomných 151 poslanců 121 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu zařazení bodu č. 16 jako druhého bodu zítra po přerušeném bodu č. 19.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 226 z přítomných 152 poslanců pro 126, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Dále se s procedurálním návrhem hlásí pan poslanec Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, že provedu další komplikaci v programu schůze, ale po dohodě s předkladatelem a se zpravodaji všech poslaneckých klubů navrhuji, abychom bod č. 67, což je třetí čtení návrhu pana poslance Kořistky o spotřebních daních, zařadili jako nejprvnější bod zítra ráno. Důvod je následující. Jedná se o třetí čtení tohoto zákona a nejstěžejnější pozměňovací návrhy byly natolik špatně formulovány, že se nedají legislativně technicky opravit, a jediná šance, jak tyto návrhy správně -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Klid! Pan poslanec Martínek - také bych byl rád, kdyby se uklidnil.

 

Poslanec Libor Ježek: - správně v tuto chvíli naformulovat, je vrátit se do druhého čtení tohoto návrhu zákona, v něm načíst správně pozměňující návrhy a poté nechat projít do třetího čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP