Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
23. května 2001 v 9.00 hodin

Přítomno: 180 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z vlády zatím nikoho přivítat nemohu. Zahajuji šestý jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám a přeji krásný den. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a zástupci vlády: paní poslankyně Květa Čelišová pro nemoc, pan poslanec Frank Václav - zdravotní důvody, Grulich Václav - lázeňská léčba, Houzák Josef - léčení, paní Marie Machatá - zdravotní důvody, Miroslav Ransdorf - doprovod dcery na léčebný pobyt, paní Vlasta Štěpová - zasedání stálého výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Z vlády jsou dnes omluveni: pan Miroslav Grégr - zasedání Smíšené hospodářské komise v Turecku, Miloš Kužvart - dlouhodobě plánovaná zahraniční cesta, Lachnit Petr - účast na 2. evropském kohezním fóru v Bruselu a Rusnok Jiří - jednání s holandským ministrem financí Gertem Zahlmem (?).

Pan poslanec Kuneš nahlašuje náhradní kartu č. 3, pan poslanec Škromach náhradní karta č. 4.

Jak jsme včera večer rozhodli, prvním bodem dnešního jednání bude bod č. 67, což je třetí čtení návrhu pana poslance Kořistky o spotřebních daních. Po jeho projednání budou následovat body v tomto pořadí: bod č. 19, 16, 37, 38, 39, 72 a 73. Připomínám, že na odpolední jednání máme pevně stanoveny body 75, 32, 53 a 49.

Pan poslanec Kořistka má náhradní kartu č. 2.

O slovo se hlásí ještě předseda volební komise, který nás seznámí s výsledky voleb, které se uskutečnily včera před ukončením jednání.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky druhé volby prvního kola člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (bod 82).

Byly vydány 163 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 162 platné i neplatné hlasovací lístky.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Václava Grünera bylo odevzdáno 106 hlasů, pro poslance Pavla Kováčíka byly odevzdány 23 hlasy a pro poslance Pavla Peška byly taktéž odevzdány 23 hlasy.

Konstatuji, že v prvém kole byl zvolen členem dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu pan Václav Grüner.

 

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky prvého kola třetí volby člena Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (bod 81).

Opět byly vydány 163 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 162 platné i neplatné hlasovací lístky.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Petra Chovance bylo odevzdáno 19 hlasů a pro pana Zdeňka Duspivu bylo odevzdáno 117 hlasů.

Konstatuji, že v prvém kole třetí volby byl zvolen do Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání pan Zdeněk Duspiva.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Než dám slovo dalšímu přihlášenému panu poslanci Laštůvkovi, oznamuji, že pan poslanec Talíř má náhradní kartu č. 6. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych předložil ctihodné sněmovně návrh na změnu pořadu dnešního dne. Bod č. 19 byl původně pevně stanoven na začátek dnešního zasedání. Včerejším rozhodnutím sněmovny byl tento bod posunut dozadu. Vzhledem k tomu, že součástí tohoto bodu bude také projednávání návrhu poslance Svobody, který se dotýká odškodnění nuceně nasazených, a ministr Kavan chce být velmi významně u toho zúčastněn a ministr Kavan vzhledem k posunutí tohoto bodu nemá možnost již nyní dopoledne se zúčastnit zasedání sněmovny, dovoluji si navrhnout, aby tento bod byl přeřazen na dnešní odpoledne jako první bod po 16. hodině nebo 16.30 hodin. První bod po 16.30 hodin dnes odpoledne, kdy ministru Kavanovi skončí povinnosti, které má neodkladné se svými zahraničními partnery. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, pan ministr Kavan je teď přítomen, nebo není?

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Pan ministr není v budově.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já jsem dostal upozornění, že panu ministrovi se nelíbilo jenom to, že jsme posunuli - předřadili před bod 19 bod 67. Bod 67, pokud nebudeme zdržovat, máme vyřízen za několik málo minut a můžeme se věnovat rovnou bodu 19, protože tam jde skutečně pouze o technické sdělení, které nás vrátí zpátky do druhého čtení, a je s tím konsensus i z jednotlivých stran, takže můžeme se hned věnovat bodu 19. Děkuji.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Pane předsedající, já nemohu hovořit, jestli ministr Kavan je v budově, nicméně předřazením bodu se program pana ministra takovým způsobem zkomplikoval, že patrně již zůstal na Ministerstvu zahraničí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zazněl procedurální návrh, abychom bod č. 19, návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára, přesunuli na odpolední jednání po 16.30 hodin. Dám o tom neprodleně hlasovat. Všechny ještě upozorňuji, kdo nejste přihlášeni, abyste se zaregistrovali.

Pan poslanec Patočka - náhradní karta č. 8, paní poslankyně Kociánová - náhradní karta č. 9.

Budeme hlasovat.

 

Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 228 z přítomných 119 poslanců pro 76, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

67.
Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb.,
zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb.,
zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb.,
zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb.
/sněmovní tisk 786/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Zdeněk Kořistka a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Libor Ježek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 786/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan zpravodaj, poslanec Ježek.

Promiňte, pane poslanče, ještě jedno technické sdělení. Paní poslankyně Němcová - náhradní karta č. 10.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Navrhuji vrátit tento sněmovní tisk zpět do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Vzhledem k tomu, že se nikdo jiný nehlásí, rozpravu končím. Padl procedurální návrh vrátit projednávání tohoto zákona zpět do druhého čtení. Nechám o tomto návrhu neprodleně hlasovat.

 

Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 229 z přítomných 136 poslanců pro 124, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP