(12.00 hodin)

(pokračuje Škromach)

Možná že je dobře, když poslanci cestují do zahraničí, že mají možnost poznávat, že ne vždycky to, co se jim u nás říká, je v reálu pravda. Tyto systémy běžně fungují, a když chceme zajistit nezkorumpovatelnost, alespoň relativní, státních úředníků a chceme po nich patřičné výkony a chceme po nich dost tvrdý režim - a myslím, že to tady nebylo zdůrazněno - pak je potřeba jim dát určitou satisfakci. Jednoznačně musím odmítnout to, že by tady byli nějací prvo- a druhotřídní občané. Prostě každý ze svého zaměstnání má určité postavení. To bychom pak museli možná hovořit o různých manažerech apod., kteří v krachujících firmách berou mnohdy neoprávněně vysoké platy a svým zaměstnancům vykládají, že nemají ani na minimální mzdu. (Výkřiky ze sálu.)

Je obecná rozprava, myslím, že mnozí tady hovořili také k jiným věcem, které s tím nesouvisely. Prosil bych, aby na mě nevykřikovali někteří poslanci z lavic. Já jsem jim do jejich vystoupení také nehovořil. Prosím pana předsedajícího aby jim to vzkázal.

Takže pokud jde o to, chápu, že mnohým vyhovuje ten stav, jaký je, kdy je možné si úředníka koupit, protože není tak dobře odměňován, je možné ho po čase převést do firmy, o níž rozhodoval, kdy zakázky směřovaly do oblastí, které jsou v privátním sektoru. Samozřejmě se lépe ovlivňuje úředník, který je nejistý, který nemá patřičné postavení a který se nemá o co opřít a nemá co ztratit, když o svůj úřad přijde. To je situace, která tady byla vytvořena, která je dlouhodobě pěstována. Myslím si, že jednotlivci, kteří tady tak horlivě horují pro to, aby zůstala zachována, velmi dobře vědí proč. Možná že na té korupci, která je, mají svůj osobní zájem. Ovšem pak by to bylo v rozporu se zákonem o rozporu zájmů a měli by to tady na mikrofon oznámit. (Hluk v sále.)

Kolegům, kteří tady bouchají do lavic a vykřikují, chci znovu zopakovat, že jsem pozorně a tiše naslouchal i těm věcem, které zazněly předtím, a myslím, že se příliš neodlišovaly od způsobu a míry podání.

Samozřejmě mnohé strany byly mistrné i v obsazování státních úřadů a dodneška v podstatě mnohé úřady nebo mnohé instituce nefungují nikoliv proto, že by nebyli lidé schopní. Tady si můžeme položit otázku, proč ti schopní, kteří by se do té státní správy tak hrnuli, už tam za těch deset let nejsou, protože mnohé obměny, které probíhaly na těchto úřadech, probíhaly prakticky po každé změně vlády a po některých probíhaly velmi výrazně a intenzivně. Dokonalost některých politických stran dotáhnout své členy a své příznivce do funkcí až do toho posledního detailu je mnohdy zarážející.

Takže z tohoto hlediska obviňovat tuto vládu, že předkládá zákon, který bohužel nedokázaly předložit většinové vlády minulé, které by bez problémů takový zákon prosadily, aby zavedly pořádek do státní správy, je trochu farizejství a zaznívá bohužel ze strany lidí, kteří měli možnost v roli vládní pozice a vládních poslanců, případně ministrů, takovýto zákon předložit, případně upravit situaci ve státní správě tak, aby odpovídala tomu, o čem tady dnes hovoří, a to, co dnes tady kritizují a jízlivými poznámkami vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí a vládě se snaží zesměšnit.

Není naší vůlí, abychom prosazovali něco, co není vzájmu občanů tohoto státu. Naopak, je to v zájmu. Funkční státní správa je to, co občan potřebuje. Nefunkční, rozvrácená státní správa může být samozřejmě v zájmu těch, kteří mají zájem na tom, aby kvetla korupce.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se paní poslankyně Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, už si dovolím jen v závěru této debaty uvést některé věci na pravou míru. Chtěla bych vaším prostřednictvím vzkázat panu poslanci Škromachovi, že si počínal naprosto nekorektně ve své argumentaci před malou chvílí. Nikdo, opakuji nikdo z poslanců, kteří zde hovořili, z poslanců ODS, ani na chvíli neřekl, že se domnívá, že je potřeba organizovat nějaké čistky ve státních orgánech. To bylo naprosto zločinné, nepravdivé, a myslím, že toho by se poslanec na jeho úrovni a s jeho zkušenostmi v žádném případě dopouštět neměl.

Ze všech našich vystoupení zaznívalo jediné. Jde nám o to, aby v České republice fungovala kvalitní, účinná a pružná státní správa. Ale jsme přesvědčeni, že tohoto cíle není možno dosáhnout prostřednictvím navrženého vládního zákona. Překvapivá stanoviska jak z řad KDU-ČSL, tak z řad US, jsou pro mě překvapivá proto, že nehovoří k zákonu, který máme na stole, ale hovoří ke slibům, které jim byly dány. Myslím, že tímto postupem zavádíme něco neblahého, co je zcela v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Nám poslancům je předložen zákon buďto vládou, nebo poslancem, nebo skupinou poslanců. K tomuto textu se máme vyjadřovat, máme říci, co je na něm kladného a co je na něm záporného. Převažují-li kladné prvky, propustíme jej do druhého čtení, převažují-li záporné, dáme návrh na vrácení nebo zamítnutí. Jiný postup není možný. Jestliže přistoupíme teď na systém slibů, znamená to, že žádný zákon v tomto standardním systému již Poslaneckou sněmovnou projednáván nebude a bude projednáván vždy mimo, to znamená, že se někdo s někým dohodne, aby zákon prošel v takovém znění, kdy si za něj něco slíbí. Domnívám se, že je to naprosto nepřípustné, a jestliže pánové jak z US, tak KDU-ČSL mají proti tomuto zákonu výrazné výhrady, mají je říci a mají říci, že proti tomuto zákonu jsou natolik, že jej nemohou propustit do druhého čtení. Jestliže mohou, nejsou jejich výhrady tak závažné, a v tom případě ať nematou veřejnost, ani nás. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Němcové. Pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, netušil jsem, že se v tomto slovutném sboru najde poslanec, který bude chtít, aby každý jiný poslanec konzultoval s ním to, co chce říci. Myslím, že poslanec má právo zde říkat to, co uzná za vhodné, podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, nikoliv to, co si myslí paní Němcová, že je správné. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Této poznámce jsem naprosto nerozuměl, ale patrně mé IQ je nad tuto větu. Další se hlásil pan poslanec Škromach, ještě před panem poslancem Výborným.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, jen fakticky k vystoupení paní poslankyně Němcové. Pokud vyjádřila stanovisko za svoji stranu - myslím, že to tak bylo - tak já jsem žádnou stranu nejmenoval, ale určitě myslím, že z rozpravy, která byla, a z vystoupení pana poslance Tlustého jasně zaznělo, že ODS chce definitivu a chce kariérní řád, což nás samozřejmě těší, že souhlasí s vládním návrhem, protože tak to bylo definováno.

Ale chtěl jsem hlavně říci, že bych ještě dal návrh na prodloužení lhůty pro projednání o 60 dnů po souhlasu i předkladatele. To je návrh.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Spíš faktickou poznámkou reaguji na slova paní poslankyně Němcové. Já jsem naprosto jasně řekl, že zákonu vytýkám zhruba pět zásadních vad, že ve druhém čtení předložíme pozměňovací návrhy, které tyto vady buď odstraní, nebo neodstraní. To je standardní parlamentní postup, na tom není nic zákulisního.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych jen konstatovat, že důvěra v dané slovo, dokonce slovo napsané, nemůže být v rozporu s žádným zákonem, tím méně v rozporu se zákonem o jednacím řádu. Vážený pane předsedo, i paní kolegyně Němcová si bude zvyknout na to, že existují i takoví, kteří své dané sliby dodržují.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP