(12.20 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedo, je to trošku složité, protože byla společná rozprava ke třem tiskům 792, 793 a 794. Popravdě řečeno kromě pana poslance Štraita u všech ostatních zazněl pouze obecný návrh na zamítnutí bez určení příslušného tisku. Čili můžeme z toho asi zřejmě odvodit, že ten návrh je vůči všem třem tiskům, ke kterým byla vedena rozprava, byť je to, řekl bych, velmi kostrbatý výklad, ale přesto asi ano.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, já to cítím stejným způsobem. Prosím, abyste se zaregistrovali, já jsem vás v tuto chvíli odhlásil.

 

Nejprve dám podle návrhu pana poslance Štraita hlasovat o vrácení návrhu k dopracování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 233 z přítomných 179 poslanců 80 hlasovalo pro, 83 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Mluvíme stále o sněmovním tisku 792 (bod 37). Nyní dám hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 234 z přítomných 179 poslanců 71 pro, 89 proti. Návrh nebyl přijat.

 

A nyní, jestli tomu dobře rozumím, dám znovu hlasovat o vrácení. Teď dám ještě jednou na vrácení k dopracování - to byl podmíněný návrh, když neprojde zamítnutí. To mohlo někoho ovlivnit.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 235 z přítomných 179 poslanců 79 pro, 88 proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Nemá-li, zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 236 z přítomných 179 poslanců 162 pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní návrh pana poslance Škromacha na prodloužení lhůty pro projednání ve výboru "na" dobu nebo "o"? O 60 dní.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 237 z přítomných 179 poslanců 135 pro, 20 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat, zdá se, v obdobném gardu o bodu 38 neboli sněmovním tisku 793. Je to tak? Čili pan zpravodaj říkal, že se mu zdá, že poslanci navrhovali globálně zamítnutí a vrácení všech těchto dalších. Dobře.

 

Dám nejdříve hlasovat o zamítnutí.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku - mluvíme o sněmovním tisku 793. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 238 z přítomných 179 poslanců 62 pro, 89 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní návrh na vrácení - podmíněný.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 239 z přítomných 179 poslanců 63 pro, 95 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Jiný návrh není.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 240 z přítomných 179 poslanců 143 pro, 17 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vymětal, zdá se mi, chtěl navrhnout ještě jiný výbor. Prosím. Souhlasím, že jsem mu nedal šanci, aby to řekl. Dám tedy hlasovat o návrhu na to, abychom to přikázali i hospodářskému výboru. Myslím, že to je takto fér.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 241 z přítomných 179 poslanců 55 pro, 100 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Chce pan poslanec Škromach prodloužit lhůtu o 60 dnů?

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 242 z přítomných 179 poslanců 137 pro, 19 proti. Návrh byl přijat.

 

Stejná procedura u sněmovního tisku 794 (bod 39).

 

Nejdříve hlasování o zamítnutí.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 243 z přítomných 180 poslanců 69 pro, 88 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní dám hlasovat o vrácení k dopracování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 244 z přítomných 180 poslanců 79 pro, 83 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Má někdo jiný návrh na přikázání než výboru pro sociální politiku a zdravotnictví? Nemá. Dám hlasovat o přikázání tomuto výboru.

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 245 z přítomných 180 poslanců 146 pro, 16 proti. Návrh byl přijat.

 

Prodloužení lhůty o 60 dní.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 246 z přítomných 180 poslanců 128 pro, 26 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP