(14.20 hodin)

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl technickou opravu. Na straně 5 tisku 840/2, kde jsem říkal své podmiňovací návrhy, v části B, ve druhé části, jsem pravděpodobně minule špatně artikuloval, řekl jsem "nebude" a má tam být "bude" - pokud bude přijat pozměňovací návrh. Všechny tři moje pozměňovací návrhy začínají "Pokud bude". Omlouvám se za tento svůj drobný nedostatek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení? Není tomu tak. Rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Hovoří ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Prosím o klid.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych se dotkl jenom několika pozměňovacích návrhů, protože je důležité, aby sněmovna byla informována. Jedná se o pozměňovací návrh pod bodem 9, který je komplexním návrhem týkajícím se rodičovského příspěvku. Pokud by tento návrh prošel, je změněna základní koncepce, kterou zákon zamýšlel, totiž umožnit, aby existoval volný souběh mezi rodičovským příspěvkem a výdělečnou činností, což podle názoru předkladatele velmi zlepšuje situaci rodin s malými dětmi, velmi to zlepšuje situaci zejména vysoce kvalifikovaných žen, které se starají o malé děti.

Dalším problémem je bod 19, kde paní poslankyně Páralová předkládá změnu k valorizaci životního minima. Tento návrh je koncepčně chybný a ve svém důsledku vede - ač to pravděpodobně předkladatelka nezamýšlela - ke zvýšení sociálních dávek odvozených od životního minima.

Poslední bod, který stojí za to, aby byl zmíněn, je pozměňovací návrh paní poslankyně Kocianové - je to onen bod, který navrhuje opět zavést v příspěvku na bydlení podmínku placení nájemného. Zdánlivě logická myšlenka. Zkušenosti z praxe ukazují, že se nájemníci dostávají do neobyčejně komplikované důkazní situace, protože ne každý majitel bytu je ochoten dát toto potvrzení. Zkušenosti s minulou úpravou, resp. s předminulou úpravou byly velmi nešťastné a velmi ztěžovaly život obyčejných lidí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Špidlovi.

Konstatuji, že pan poslanec Exner má náhradní kartu č. 13.

Prosím pana poslance Štraita, aby přednesl případné závěrečné slovo a poté navrhl proceduru, podle které budeme hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil se způsobem poměrně nejednoduchého hlasování. Rozdělil jsem to do šesti kroků. První hlasování - hlasovat o celém A vyjma bodů A12, A9, A19. Druhé hlasování o A12, třetí hlasování o A9, čtvrté hlasování o A19. Páté hlasování - hlasovat o bodech C1 až C3, tj. autonomní hlasování, které nemá žádné další vazby. V šestém hlasování hlasovat o návrhu pod bodem D, ovšem když projde bod A19, je tento bod D nehlasovatelný.

To je všechno, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda jsou nějaké námitky proti takto navržené proceduře. Není tomu tak.

 

O tomto návrhu procedury rozhodneme v hlasování pořadové číslo 257, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 257 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 122 a nikdo nebyl proti.

 

Prosím, pane zpravodaji, na základě schválené procedury předkládejte jednotlivé pozměňovací návrhy. Před hlasováním se k nim s panem ministrem vyjádřete.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: První hlasování tedy zní: body A1-8, A10, A11, A13-18, A20. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 258 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 258 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 161 a 2 byli proti.

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Jak jsem už říkal, zvláštní hlasování o bodu A12. Doporučuji. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr nesouhlasí.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 259 a ptám se, kdo je pro tento návrh. (Připomínky z pléna.)

Pan ministr souhlasí? (Ministr: Ano.) Já se omlouvám, v tuto chvíli vznikl zmatek, já jsem možná řekla něco, co nebyla pravda. Omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Pane ministře, pakliže jste chtěl opravit své stanovisko, tak to prosím udělejte. Jestliže ne, tak to oznamte. Budeme o bodu A12 hlasovat znovu.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Hlasování o bodu A12 - souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže budeme hlasovat znovu o bodu A12, a to v hlasování pořadové číslo 260, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 260 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 157 a 2 byli proti.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Třetí hlasování - o bodu A9. Nesouhlasím. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 261 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 261 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 89 a 79 bylo proti.

 

Vzhledem k tomu, že vidím, že zde proběhne kontrola hlasování, chvíli počkám s pokračováním.

(K poslanci Davidovi stojícímu u mikrofonu:) Pane poslanče, vy se pravděpodobně hlásíte k procedurální poznámce.

 

Poslanec Ivan David: Ano, mám to v úmyslu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já bych příště prosila o zvednutí ruky. Udílím slovo k procedurální poznámce panu poslanci Davidovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP