(14.30 hodin)

Poslanec Ivan David: Já jsem zvedl ruku cestou. Chtěl jsem říci, že zpochybňuji poslední hlasování, protože jsem zmáčkl tlačítko pozdě, světélko se nerozsvítilo a v záznamu mám "ano". Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já dám hlasovat o… (Nesouhlasné projevy z pléna.) Já jsem bohužel vůbec nerozuměla, co pan poslanec říkal. Já jsem rozuměla pouze to, že zpochybňuje hlasování, takže… Pan poslanec Šplíchal se hlásí.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, mně je to trapné, ale my jsme s kolegou vedle mačkali proti, jemu se to vůbec nerozsvítilo a já tam mám "ano". Pavel Hönig - teď mi věřte, já opravdu nerad zpochybňuji hlasování. Já bych vás jenom prosil, abyste moje zpochybnění vzali takto na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže, pane poslanče, vy jste hlasoval "ne", měl jste tam "ano" a na základě toho zpochybňujete hlasování. Ano, já na základě vašeho návrhu dávám hlasovat o vaší procedurální námitce. Já vás na žádost pléna odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 262 a ptám se, kdo souhlasí s procedurální námitkou pana poslance Šplíchala. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 262 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 143 a 16 bylo proti.

 

Budeme opakovat hlasování o bodu A9. Prosím ještě jednou stanoviska. (Zpravodaj nesouhlasí, ministr nesouhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 263 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 263 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 89 a 82 bylo proti.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Protože tento návrh - pardon, budeme čekat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, pokud vidím, že je zvýšený zájem o výsledek hlasování, tak myslím, že je snazší chvíli počkat než zpochybňovat hlasování přes tři další.

Můžeme pokračovat. Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Protože tento návrh byl schválen, tak teď nastupuje ta varianta doplňujících návrhů nebo pozměňujících návrhů, které jsem přednesl v druhém čtení pod písm. B. Je možné o B1, B2, B3 hlasovat společně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska. (Ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 264 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 264 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovila 82 a 89 bylo proti.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Další hlasování je o A19. Naprostý nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr? (Ministr nesouhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 265 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 265 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 44 a 115 bylo proti.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Další hlasování je o bodech C1 až C3, je to autonomní hlasování. Nedoporučuji. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 266 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 266 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 58 a 111 bylo proti.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Hlasování poslední - protože neprošel bod A19, tak musíme hlasovat ještě o bodu D.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O bodu D? (Zpravodaj: D.) Prosím stanoviska. (Zpravodaj nedoporučuje, ministr nesouhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 267 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 267 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 59 a 108 bylo proti.

 

Tím jsme tuším vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Vzhledem k tomu, že o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno, můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 840, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 268, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 268 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 122 a 27 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

73.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.
/sněmovní tisk 841/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslankyně Jana Volfová. Já velmi prosím o klid. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 841/3.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP