(14.40 hodin)

(pokračuje Buzková)

Žádnou přihlášku do rozpravy neregistruji, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Prosím tedy paní zpravodajku, aby navrhla proceduru, podle které budeme postupovat v tomto hlasování. (Velký hluk v jednací síni.) A ještě jednou velmi prosím o klid.

 

Poslankyně Jana Volfová: Pokusím se být maximálně racionální. Navrhovala bych tedy hlasovat samostatně o bodu A1, společně o bodech A2 a A3, samostatně o bodu A4. Pokud tento bod neprojde, pak komplexně o pozměňovacím návrhu pod bodem B, pokud projde bod A4, pak o B1 až B19, s výjimkou B17, který je v případě, že projde A4, nehlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji. Jsou nějaké výhrady vůči této proceduře? (Nebyly.) Není tomu tak.

 

O tomto návrhu procedury rozhodneme v hlasování pořadové číslo 269, které zahajuji, a ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom se řídili touto procedurou. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 269 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 147 a nikdo nebyl proti.

 

Paní zpravodajko, překládejte prosím na základě schválené procedury jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vždy s panem ministrem vyjádřete.

 

Poslankyně Jana Volfová: Bod A1 - nesouhlas, pan ministr rovněž nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 270 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 270 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 80 a 79 bylo proti.

 

Poslankyně Jana Volfová: Společně budeme nyní hlasovat o bodech A2 a A3 - souhlas, pan ministr také souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 271 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 271 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 154 a jeden byl proti.

 

Poslankyně Jana Volfová: Bod A4 - nesouhlas, pan ministr rovněž nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 272 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? (Hluk v sále.)

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 272 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 89 a 69 bylo proti.

 

Vzhledem k těsnému výsledku hlasování chvíli počkám. Prosím o klid.

Zareagovala jsem přihlášku předsedy poslaneckého klubu KSČM pana Vojtěcha Filipa, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové. Omlouvám se, ale i když jsem souhlasil s názorem ministra práce a sociálních věcí, tak mám na sjetině plus, takže zpochybňuji toto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o zpochybnění hlasování předneseném panem poslancem Vojtěchem Filipem.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 273 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 273 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 132 a 7 bylo proti.

 

Paní zpravodajko, zopakujte prosím návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslankyně Jana Volfová: Zopakujeme hlasování o bodu A4. Moje stanovisko je nesouhlasné, stanovisko pana ministra rovněž nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 274 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 274 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 86 a 80 bylo proti.

 

Vidím, že nikdo se nechystá rozporovat hlasování, můžeme tedy pokračovat.

 

Poslankyně Jana Volfová: V tom případě budeme hlasovat o celém pozměňovacím návrhu pod bodem B s výjimkou B17, který se stal nehlasovatelným. Moje stanovisko je souhlasné, pana ministra také souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 275 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 275 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 158 a 2 byli proti.

 

Poslankyně Jana Volfová: Nyní prosím o hlasování o celém návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pakliže o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno, můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Přistoupíme k hlasování o celém návrh zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., podle sněmovního tisku 841, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 276 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 276 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 149 a 15 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

V tuto chvíli udílím slovo místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí Vladimíru Špidlovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP