(14.50 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Je to pouze technická poznámka. Chci se omluvit paní poslankyni Páralové, protože ve svém vystoupení k předchozímu návrhu jsem zaměnil její návrh s návrhem jiné paní poslankyně. Zaměněný návrh jsem kritizoval, takže se paní poslankyni omlouvám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, stále ještě jsme o něco rychlejší, než se očekávalo, a není 15 hodin, abychom mohli projednávat body podle schváleného pořadu schůze. Z bodů, které je možno projednat v tuto chvíli a byly zařazeny na dnešní den, byť na pozdější dobu, by to byl návrh poslanců Josefa Hojdara, Luďka Poláška, Radko Martínka, Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 914, prvé čtení.

Chci se zeptat pánů předkladatelů, zda jsou připraveni projednat tento návrh zákona nyní, abychom nemuseli do 15 hodin vyhlásit přestávku. Pan poslanec Hojdar.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jsme připraveni pochopitelně předložit tento návrh, ale žádali jsme o odklad na středu a předpokládali jsme, že se bude projednávat někdy navečer z toho důvodu, že tady ještě není pan ministr. Jestli to předložíme teď, dostáváme se k tomu, že jsme to vlastně mohli projednávat minulý týden.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V pořádku. Váš zákon je zařazen pevně až později, takže tím pádem, že si tak nepřejete, nebudeme tento zákon překládat na dřívější dobu.

Registruji přihlášku pana poslance Tlustého, předsedy poslaneckého klubu ODS, kterému udílím slovo, a prosím o klid.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, dovolte mi využít tohoto okamžiku k tomu, abych jménem rozpočtového výboru navrhl Poslanecké sněmovně, aby zařadila na program této schůze bod Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2000, a to do bloku "Zprávy a ostatní body" tak, aby tuto předlohu bylo možné projednat ještě na této schůzi Poslanecké sněmovny.

Rozpočtový výbor dnes tuto zprávu projednal, přijal usnesení a nic nebrání tomu, aby už na této schůzi byla tato zpráva schválena.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji za tento návrh. Vzhledem k tomu, že nemám žádné avízo, že by některé poslanecké kluby chtěly vetovat zařazení takovéhoto bodu na pořad schůze, můžeme o tomto návrhu rozhodnout hlasováním.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 277 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 277 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 169 poslanců vyslovilo 129 a 2 byli proti. Tento bod byl zařazen.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že návrh zákona o místních poplatcích lze projednávat od 15 hodin, což je za 6 minut, vyhlašuji v tuto chvíli přestávku do 15 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.54 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP