(15.10 hodin)

(pokračuje Recman)

V tomto směru mám odlišný názor než zpravodaj a doporučuji Poslanecké sněmovně, aby návrh tohoto zákona propustila do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, Obecnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Pane ministře! Přejete si přednést závěrečné slovo? Není tomu tak, pan ministr si nepřeje přednést závěrečné slovo. Ptám se pana zpravodaje, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Pan zpravodaj si také nepřeje přednést závěrečné slovo. (Poslanci jsou svoláváni do sálu.)

V tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Všechny vás odhlašuji na žádost z pléna a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 278, které zahajuji, se ptám, kdo je pro návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 278 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 85 a 71 bylo proti.

 

Počkám na kontrolu hlasovacího zařízení. (Krátká přestávka.) Pan poslanec Bláha se hlásí k procedurální poznámce.

 

Poslanec Jan Bláha: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolím si zpochybnit hlasování. Hlasoval jsem "ne" a mám tam "ano" v záznamu. Takže si dovoluji to zpochybnit a děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, takže pan poslanec Bláha zpochybnil toto hlasování. Budeme tedy rozhodovat o jeho procedurální námitce, a to v hlasování pořadové číslo 279, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tuto námitku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 279 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 144 a 8 bylo proti.

 

V tuto chvíli tedy už můžeme opakovat hlasování. (Hluk v sále.)

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona, a to v hlasování pořadové číslo 280, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí návrhu zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 280 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 88 a 81 bylo proti. Konstatuji, že návrh zákona byl zamítnut.

 

Dalším bodem je

 

53.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Manile dne 13. listopadu 2000
/sněmovní tisk 795/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr financí Jiří Rusnok, kterému udílím slovo.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych odůvodnil ve druhém čtení předmětnou úmluvu, která byla odsouhlasena rozpočtovým a zahraničním výborem a je předkládána do druhého čtení.

Jedná se o smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Filipínskou republikou, která představuje rozvojový agrární stát v asijském regionu a řadí se mezi druhou generaci asijských nově industrializovaných zemí. Dosud největším projektem České republiky na Filipínách je, jak možná víte, účast na výstavbě tramvajové linky v Manile, které se účastnilo ČKD - Dopravní systémy. Další významné možnosti se otevírají nejen v oblasti dodávek dopravních prostředků a jejich servisu a údržby, ale i v oblasti dodávek cukrovarů, generátorů souvisejících s elektrifikací některých filipínských ostrovů, čističek vody a obecně v oblasti infrastruktury.

Základním existujícím obchodně politickým dokumentem je ve vztahu k Filipínám obchodní dohoda mezi vládami obou zemí, která je v platnosti od roku 1997. Na základě této dohody byla v loňském roce ustavena česko-filipínská smíšená obchodní komise. Od roku 1996 je v platnosti dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic. Zbývá tedy smlouva o zamezení dvojího zdanění, kterou dnes předkládám.

Příčinou vzniku mezinárodního dvojího zdanění je kolize daňových zákonů dvou států. Proto může být mezinárodní dvojí zdanění příjmů účinně vyloučeno pouze opatřeními obou států, vzájemně koordinovanými mezinárodními smlouvami. Pro vaši informaci, v současné době má již Česká republika 63 takovýchto smluv.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP