(17.50 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

"Fair price", drazí kolegové. Ano, v dějinách ekonomického myšlení také existuje pojem lichva. Ale pojem lichva se týká daleko spíše středověké ekonomiky než moderní tržní ekonomiky. A teď, abych se vrátil k situaci plzeňského obchvatu, který jsme již prodiskutovali, si představte - což se také stalo - že ekologové, jistě neseni těmi nejčistšími úmysly, si zaplatí 250 metrů čtverečních pozemku na trase vytčené pro tento obchvat, aby došlo k tomu, že neprodají tento pozemek, a díky tomu ta dálnice tam nepovede. Jaký je rozdíl, drazí kolegové, proti blokování trasy dálnice jedním pozemkem, který je nevykupitelný, a například blokováním stavby průmyslové zóny pozemkem, který - jak se stalo ve Hranicích - je sice hektarovou nudlí, ale protože diagonálně vede staveništěm, lze bez něho jen velmi těžko realizovat investici, která přinese pracovní místa 3000 pracovním silám za cenu, která je padesátinásobně vyšší než tržní, opakuji vyšší než tržní cena, nikoliv cena stanovená po bolševickém vzoru administrativně, uměle, ale tržní cena.

Vy si opravdu myslíte, že padesátinásobek tržní ceny je fair price? Vy si opravdu myslíte, že bychom neměli mít zákonnou bariéru vůči tomuto vydírání a této lichvě? Pokud ano, tak vám blahopřeji k dobrému sousedství, protože jsem si nedávno přečetl Kramerův interwiev s panem prezidentem, který říká, že technologické zóny - čímž pan prezident patrně myslí průmyslové zóny - jsou, cituji "ničením naší země". Konec citátu.

Já nechci hlavě státu vytýkat neznalost základní terminologie. Chtěl bych se vás všech, kteří někdy alespoň jednou v životě v průmyslové zóně byli, zeptat, zda i oni považují průmyslové zóny za ničení naší země, ať jsou to Borská pole v Plzni, ať je to černovická trasa v Brně, ať jsou to již dvě průmyslové zóny v Olomouci, které díky zájmu zahraničních investorů praskají ve švech, ať jsou to desítky průmyslových zón v dalších oblastech. Ano, kolegové, pokud sdílíte názor hlavy státu, pak vám vřele doporučuji, abyste hlasovali pro zamítnutí tohoto zákona, protože tím zabráníte ničení naší země s jedním naprosto malým a nepodstatným nákladem, že zejména v oblastech, které jsou postiženy vysokou nezaměstnaností - a protože týdně přijímám řadu investorů, vím, o čem mluvím - dosáhnete toho, že některé průmyslové zóny prostě nevzniknou. Protože investor, ať už domácí, nebo zahraniční, potřebuje určité kritické kvantum plochy a kromě toho je často otráven, když se má rozhodovat mezi námi, Maďarskem, Polskem, Španělskem, Řeckem, Portugalskem a dalšími zeměmi, byrokratickými průtahy, které vyplývají právě z tohoto handrkování, licitování a vydírání.

Jak říká lord Byron v … Haroldově pouti: "Říkám jen, přijměte tento předpoklad." Uvědomte si, že pokud tento návrh zamítnete, zabráníte vzniku některých - neříkám že všech - průmyslových zón a i tam, kde průmyslové zóny vzniknou, zvýšíte podstatně náklady na jejich vznik a zaplatíte je nikoliv těm, kdo budou chtít tržní cenu, ale těm, kdo prokázali schopnost vydírat. A aniž bych chtěl být příliš konkrétní, chtěl bych své kolegy, protože až zatím jsem apeloval spíše na severní Moravu a severozápadní Čechy, upozornit, že to se zdaleka nemusí týkat jenom regionů s nejvyšší nezaměstnaností. To se může - a věřte mi, že mám dobré informace - týkat například také středočeského regionu, kde se jedná o alokaci pro BMW, kde dosud nebyly vykoupeny všechny pozemky a kde se podníceny zamítnutím tohoto zákona objeví desítky, ne-li stovky dalších Regecových, které zbohatnou na lichvářské ceně, podporovány ideologicky zaslepenými lidmi, kteří brání svobodu svobodného vlastnictví.

Takže, kolegyně a kolegové, chtěl bych vás poprosit - nepřemýšlejme o ideologii. Přemýšlejme o pojmech, které si skutečně moderní ekonomie osvojila v průběhu desítek let. Přemýšlejme o pojmech fair price. Byl bych první, který by protestoval proti tomu, kdyby někdo měl být nezákonně zbaven svého majetku nebo kdyby mu byl tento majetek vyvlastněn za směšnou netržní cenu. Ale pokud nechcete v této zemi - jako by jich nebylo už tak dost - pěstovat další Shylocky se svou librou masa, doporučuji vám, abyste tento zákon propustili do druhého čtení.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi vlády. Jen bych byl poněkud opatrný při navrhování nové procedury, to znamená povinného vystoupení bez písemně připraveného projevu, neboť si nejsem jist, kolik členů vlády vyjma předsedy vlády by bylo schopno takovéhoto vystoupení. (Potlesk.)

Faktická poznámka, pan poslanec Hrnčíř, poté s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý, potom další písemné přihlášky.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, vážený předsedo vlády, kolegyně poslankyně, kolegové poslanci. Předem chci říci, že poděkuji předsedovi vlády, který se ve svém příspěvku věnoval nejprve mé osobě, mému projevu a následně zcela neideologicky nám vysvětlil problém ze svého hlediska. Byl jsem obviněn z toho, že vycházím z ideologie. K tomu mohu říci jen to, že při své dlouholeté praxi komunálního politika jsem byl svědkem a účasten několika procesů vyvlastňování. Zažil jsem na vlastní kůži nebo byl jsem svědkem, jak lidé tento vyvlastňovací proces prožívali a jaké si nesli důsledky z tohoto úředně probíhajícího procesu. Proto jsem se ve své dosavadní práci komunálního politika, když jsme vykupovali pozemky, řídil vždy zásadou domluvit se a nikdy nevyužívat procesu vyvlastňování. Z tohoto principu, z této zkušenosti vychází moje ideologie, a je-li to ideologie, tak je to ideologie z praxe. Toto jsem vám chtěl říci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má předseda poslaneckého klubu Vlastimil Tlustý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP