(10.50 hodin)

(pokračuje Langer)

Kdo na sebe vezme odpovědnost za udělování neskutečného počtu výjimek, kdo na sebe vezme odpovědnost za bezpečnostní rizika, která jsou s takovýmto možným nebo případným - abych nepředjímal - rozhodnutím spojena, a zda tedy pan ministr sám tím, když v odpovědi na tuto interpelaci a z tohoto místa u tohoto mikrofonu řekl, že nenastal čas ještě na změnu, zda on sám na sebe takovouto případnou odpovědnost přebírá. Já jsem totiž přesvědčen, že čas na změnu na tomto postu nastal a že jedinou reakcí na dosavadní působení pana náměstka Jakubíka v jeho funkci má být jeho odvolání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hovořit bude pan poslanec Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr vnitra tady zmínil před chvilkou ten fakt, že před několika týdny byl tento problém projednáván na výboru pro obranu a bezpečnost. Jistě si všichni pamatujeme, kteří jsme byli na jednání, že pan ministr předložil podrobný "pavouček", který specifikuje rozložení jednotlivých funkcí, počínaje policejním prezidentem a konče řediteli speciálních služeb Policie ČR.

U těchto funkcionářů jsme z hrůzou zjistili, že gen. Kolář má žádost na prověření na stupeň "D" - důvěrné, což je druhý nejnižší stupeň pro nejvyššího policejního funkcionáře v této zemi. Dále jsme z hrůzou zjistili, že stejné stupně prověření se týkají jeho náměstků anebo ředitelů důležitých útvarů, pouze v případě plukovníka Komorouse, šéfa Národní protidrogové centrály, nám bylo už tehdy řečeno, že je vypsáno výběrové řízení a že člověk, který povede tuto složku speciální, musí být prověřen na stupeň T.

Já se zkusím zeptat, pane ministře vnitra, v jakém konkrétním termínu chcete realizovat tento příslib, který jste zmínil jak dneska před sněmovnou, tak před výborem, kdy budou tito lidé prověřeni na stupeň PT. V případě gen. Koláře si myslím ani jiný stupeň nepřichází v úvahu a v případě jeho náměstků - protože tam se sbíhají nitky všech operativních informací, ať už se tady můžeme dohadovat, jak chceme. Sám jste upozornil, že došlo ke sloučení speciálních útvarů, reorganizaci, a ty pracují dnes a denně s velice živými a ostrými informacemi. Jsem přesvědčen o tom, že ředitelé speciálních služeb, kteří musí být prověřeni na stupeň T, tak nemůže být jinak v případě gen. Koláře a jeho náměstků. Takže bych vás chtěl poprosit o jasné zodpovězení, kdy tito funkcionáři budou mít stejné osvědčení jako poslanci této sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Pan ministr Stanislav Gross bude hovořit.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, trošku se tady pletly některé pojmy a já teď nevím, jestli pan poslanec Klas bude uspokojen, nebo nebude uspokojen, protože tady bylo konstatováno, že ve výboru výbor zjistil, že jsou prověřováni na stupeň D, a otázka zněla, kdy bude toto vyřešeno. Pak zněla otázka na stupeň PT a zase v jedné otázce to bylo na stupeň T. Takže já mohu konstatovat, že všichni funkcionáři Policie ČR od úrovně šéfů specializovaných útvarů výše v té hierarchii řízení nejsou systematizováni na stupeň D, jak zde bylo řečeno, ale jsou systematizováni na stupeň T.

Co se týče generálporučíka Koláře, tak je v tuto chvíli připraven návrh na změnu systematizace na stupeň PT, ale podepsáno to ještě nebylo z toho důvodu, že ne všechny prověrky na všech specializovaných útvarech zatím byly dokončeny. A ta resystemizace by se měla týkat nejenom policejního prezidenta, ale i jiných útvarů.

Dovolte mi jednu odbočku. Mně vcelku připadá prazvláštní jedna věc. A tady, pokud kolegové z výboru pro obranu a bezpečnost hájí takto tvrdou pozici, tak já také jako někdejší poslanec, ale jako místopředseda sněmovny, tudíž nečlen výboru pro obranu a bezpečnost, bych se jich musel zeptat na jinou otázku - proč takto nekonali v době, kdy na Ministerstvu vnitra byl zvyk jiný. Ministerstvo vnitra ze zákona 148/1998 je jako jedna z mála institucí způsobilá, aby sama sobě dala výjimku. Ministerstvo vnitra může podle zákona 148/1998 samo určit útvary, kde si bude prověrky dělat samo, nikoli Národní bezpečnostní úřad.

Když jsem já přišel do úřadu Ministerstva vnitra, tak jsem zrušil až na jeden jediný úsek, až na jeden jediný útvar, všechny tyto výjimky, které moji předchůdci dali. Protože tak jak to probíhalo do té doby na Ministerstvu vnitra v uplynulých letech, a to zdaleka nejen za působnosti Václava Grulicha, tak takové útvary, jako např. zvláštní technický útvar, tedy odposlechy, abychom si rozuměli, byl útvar, kde více jak, no řekněme zhruba 50 % lidí byli lidé, kteří dříve stejné věci, tedy stejné odposlechy dělali pro Státní bezpečnost. Tehdy to nikoho v této sněmovně nevzrušovalo. Tehdy nikomu nevadilo, že Ministerstvo vnitra samo dělalo prověrky těmto lidem a nikoho příliš nevzrušovalo, že tito lidé prověrkami procházeli a mohli zůstávat na svých místech. Takže pokud si chceme nyní hrát na to, že ze dne na den začneme býti spravedliví, tak bychom si měli také všichni asi sáhnout trochu do svědomí, že ta někdejší praxe na Ministerstvu vnitra byla jiná a Poslaneckou sněmovnou tolerována.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Opět bude reagovat pan místopředseda Langer. Po něm pan poslanec Klas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové. Já bych nechtěl, aby tato problematika extendovala někam daleko do minulosti, nicméně musím potvrdit, že pan ministr, pokud se otáčí zpět do minulosti, má pravdu, že tím, kdo je zodpovědný za to, že v řadách resortu Ministerstva vnitra působili takovíto lidé, které on zmiňoval, je bývalý ministr vnitra Jan Ruml. Já zase z tohoto místa musím říci, že si pamatuji, že od r. 1996, odkdy jsem členem této Poslanecké sněmovny, byl tehdejší ministr vnitra opakovaně kritizován poslanci výboru pro obranu a bezpečnost za prodlení, za které on byl zodpovědný při přípravě, resp. nepřípravě zákona o ochraně utajovaných skutečností. Takže když už zmiňujeme tyto skutečnosti, zmiňujme je ve všech souvislostech, že i tehdejší ministr měl problémy se svými poslanci za to, že nedělal to, co dělat měl.

Nicméně tato interpelace se týká nikoliv Jana Rumla, ale pana náměstka Václava Jakubíka, a já jsem řekl a položil jsem otázku, jestli pan ministr na sebe přebírá případnou odpovědnost, pokud stanovisko Národního bezpečnostního úřadu k jeho prověrce bude negativní. Zda tedy on, nebo kdo jiný ponese odpovědnost za to, že osoba, která ve svém důsledku třeba bezpečnostní prověrku nedostane, se po celý dlouhý jeden rok měla možnost s velmi citlivými utajovanými skutečnostmi seznamovat, a tudíž znamenala velké bezpečnostní riziko nejen pro policii, pro lidi, kteří v policii pracují, ale pro tento stát jako celek.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Hovořit bude pan poslanec Jan Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Vážení kolegové, já bych se opět vrátil k meritu věci - jak řekl sám ministr vnitra, trošičku odbočil. Pojďme se vrátit k tomu, o čem je řeč. Zákon, který zmiňoval, zákon č. 148/1998, o ochraně utajovaných skutečností, předložil exministr vnitra dr. Cyril Svoboda 16. června 1998, tzn. v předvolební atmosféře, která byla velice vypjatá. Samozřejmě, jak říkal pan místopředseda Langer, už několik let před tímto schválením v červnu 1998 pracoval exministr vnitra Jan Ruml na tomto zákoně. Bohužel nebyl schopen po dobu dvou tří let předložit tento zákon sněmovně. Nicméně zákon byl přijat, jak jsem řekl v červnu 1998.

Funkcionáři Ministerstva vnitra po volbách v roce 1998 měli spoustu času na to, aby sestavili příslušný seznam, priority prověřování lidí na Ministerstvu vnitra a na policejním prezidiu, protože zákon začal platit od 1. listopadu 1998.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP