(11.30 hodin)

(pokračuje Hanuš)

Dobře, A1 a A2 se budou hlasovat zvlášť. Pak by zbývalo hlasovat A7. U § 7 by se hlasovalo jako první F - návrh pana poslance Ouzkého. Pokud neprojde, bude hlasováno D (?) - návrh paní poslankyně Emmerové, pak by následovalo E1. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Prosím skutečně o klid ve sněmovně!

 

Poslanec Václav Hanuš: § 8 - A8 a A9 společně. § 10 - A10 společně s A11.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, mohu vás ještě o něco požádat? Nehovořte o jednotlivých paragrafech, ale hovořte o jednotlivých pozměňovacích návrzích, tak jak jsou označeny pod písmeny A až H, pouze čísla. Myslím si, že se pletou paragrafy potom s vašimi návrhy písmen, A2 apod. Požádal bych pouze o postup podle písmen pozměňovacích návrhů.

 

Poslanec Václav Hanuš: Ano. A12 zvlášť, A14 samostatně, A15 a A16 společně. C4 a C5 společně, pokud neprojdou tyto dva paragrafy bude hlasováno E2, C6. V případě, že neprojde, tak E3. A17 a A18 společně. A19, E4, A20, E5, E6. E7 a E8 společně. A21, E9, A22, A23, A24, A25, B11. Potom bych navrhl hlasovat společně E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16. Pak by zbývalo hlasovat A26, C7 a E17, A27, B12, A28, H5, E18. Tady ještě u A27 a B12 upozorňuji, že jsou to pozměňovací návrhy téměř totožné, jen se tam zařazuje písm. e). A29, A30, A31, A32, A33 společně. E19. C8 pouze v případě, projde-li C1 a C2 nebo C3. H2, neprojde-li tak A34, A35, C9 a poslední je A36 - účinnost zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Jen bych si vyžádal z legislativy postup, který je připraven k hlasování, protože jednotlivé návrhy vylučují druhé a některá společná hlasování umožňují další hlasování, takže jen chviličku technická pauza, potom odhlasujeme tuto vaši proceduru.

Zeptám se všech, kteří sledují projednávání tohoto zákona, kdo má nějaké připomínky k navrhovaného postupu hlasování. Myslím, že zákon není tak složitý, jak jsme jej nyní udělali z hlediska hlasovací procedury. Jsou připomínky k postupu, který navrhl pan poslanec Hanuš? Pokud nejsou, tak tuto proceduru necháme schválit. Ji mezitím, doufám, dostanu také v písemné podobě.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tím, abychom postupovali při schvalování pozměňovacích návrhů podle návrhu pana poslance, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 301 z přítomných 183 poslanců pro 155, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy začít s jednotlivými návrhy. Žádám poté o stanoviska a budeme hlasovat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Pane předsedající, nechte prosím hlasovat o A1. Stanovisko souhlasné, pan ministr negativní.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zpravodaj kladné, pan ministr záporné.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 302 z přítomných 184 poslanců pro 75, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: A2. Stanovisko souhlasné, ministr také souhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 303 z přítomných 184 poslanců pro 171, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: C1 a C2 společně. Nesouhlas, ministr také nesouhlas.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zpravodaj záporné stanovisko, pan ministr také záporné.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 304 z přítomných 184 poslanců pro 34, proti 116. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: A3. Upozorňuji, že pokud bude přijato, bude nehlasovatelný B1, protože je totožný.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Pardon, omlouvám se. Stanoviska?

 

Poslanec Václav Hanuš: Stanovisko souhlasné, pan ministr neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nechám doběhnout toto hlasování a prohlašuji je za zmatečné. Děkuji, a zahajuji nové hlasování.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 306 z přítomných 184 poslanců pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím se stává nehlasovatelný pozměňovací návrh pod bodem B1.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP