(11.40 hodin)

Poslanec Václav Hanuš: Nyní budeme hlasovat o H1. Stanovisko zpravodaje je souhlasné, stanovisko ministra je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 307 z přítomných 184 poslanců pro 111, proti 64. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní bychom hlasovali o A4, A5, A6 společně. Pokud bude přijato, stávají se B2, B3 a B4 nehlasovatelná, jelikož jsou totožná. Stanovisko zpravodaje je souhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní poslankyně Jungová namítá, že bychom měli hlasovat o každém návrhu zvlášť. To znamená A4, A5, A6 zvlášť, jenomže jsme již schválili v proceduře, že o těchto třech návrzích budeme hlasovat dohromady. Stanovisko pana ministra?

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: V podstatě neutrální, i když oddělené hlasování by bylo lepší.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Na to jsme měli myslet právě při projednávání procedury.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 308 z přítomných 184 poslanců bylo 171 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Tím nehlasujeme o B2, B3 a B4.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní budeme hlasovat jako celek D - poslanec Hrnčíř. Stanovisko zpravodaje je souhlasné, stanovisko ministra nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 309 z přítomných 184 poslanců pro 58, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: V tomto případě, když nebyl přijat návrh G (?), lze hlasovat H2 - poslanec Sehoř.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, chtěl bych ujasnit - jestliže nebylo přijato D, nebudeme hlasovat o A7, A12, A15 a C3, ale budeme hlasovat o H2. Takže si všichni vyškrtněte A7, A12, A15 a C3. Stanovisko zpravodaje i ministra je souhlasné.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 310 z přítomných 184 poslanců pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní budeme hlasovat F - poslanec Ouzký. Bude-li přijato, není možné hlasovat G. Je to reklama pohřebnictví, provozování v nemocničních zařízeních. Stanovisko zpravodaje je neutrální, ministr nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 311 z přítomných 184 poslanců pro 19, proti 123. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní budeme hlasovat G - návrh poslankyně Emmerové.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nejprve bych nechal odhlasovat onu legislativně technickou úpravu, to znamená odstavec 2 se mění na odstavec 1, poté o celém návrhu paní poslankyně Emmerové. Takže legislativně technická úprava.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 312 z přítomných 183 poslanců pro 154, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Nyní o celém návrhu pod písmenem G. Stanovisko zpravodaje je souhlasné, stanovisko pana ministra je neutrální.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 313 z přítomných 183 poslanců pro 91, proti 56. Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Vidím se hlásí.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velmi se omlouvám, ale ač jsem hlasoval pro, na záznamu mám křížek. Dovoluji si zpochybnit hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Vidím zpochybňuje hlasování pořadové číslo 313. Nechám o jeho námitce neprodleně hlasovat.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 314 z přítomných 183 poslanců pro 154, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování pod pořadovým číslem 313, a to o návrhu paní poslankyně Emmerové pod písmenem G. Stanovisko zpravodaje bylo kladné, pana ministra neutrální.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 315 z přítomných 183 poslanců pro 125, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Je zřejmé, že se spletl nejen pan poslanec Vidím, ale i dalších asi 37 poslanců, kteří změnili názor. Pokračujeme dále.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP