(12.10 hodin)

Poslanec Václav Hanuš: Nyní A26 a to bude hlasováno ve znění modifikace E14, E15, E16. Nevím, jestli je nutno hlasovat, já bych o tom nechal hlasovat. Mé stanovisko je souhlasné.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Tady je ovšem problém, protože podle našeho názoru přijetím A26 by se staly nehlasovatelné návrhy E14 a 16, které jsme právě odhlasovali.

 

Poslanec Václav Hanuš: Ano, stahuji tento návrh. A26 je nehlasovatelné, C7 je rovněž nehlasovatelné, takže se dostáváme k návrhu E17. (Stanovisko zpravodaje souhlasné, předkladatele neutrální.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 340 z přítomných 181 poslanců pro 74, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní bychom měli hlasovat v tomto případě o A27. (Stanoviska zpravodaje i předkladatele záporná.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 341 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 341 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 poslanců vyslovilo 34 a 118 bylo proti.

 

Pokračujte prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní tedy B12. (Stanoviska zpravodaje i předkladatele záporná.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 342 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 342 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 82 a 86 bylo proti.

 

Pokračujte prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní bych požádal o hlasování návrhu pod písmenem H5. (Stanovisko zpravodaje souhlasné, předkladatele záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, v hlasování pořadové číslo 343 z přítomných 181 poslanců pro 101, proti 63, návrh byl přijat.

 

Můžete pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní tedy návrh pod bodem B12. (Z poslaneckých lavic zaznívá upozornění, že o tomto návrhu se již hlasovalo.)

Ano, omlouvám se.

V důsledku toho tedy budeme hlasovat o návrhu E18. (Stanoviska zpravodaje i předkladatele kladná.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 344 z přítomných 181 poslanců 172 bylo pro, proti byli dva. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní bych požádal o společné hlasování o bodech A29, A30, A31, A32 a A33. Stanovisko zpravodaje je souhlasné.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Ministerstvo má v podstatě souhlasné stanovisko, ale jsou tam určité vazby - potřebuji se podívat, jestli jsme schválili návrh pod bodem A19. - Nebyl schválen. V tom případě tedy je problematické A32.

 

Místopředseda PSP František Brožík: A pokud jde o ostatní body?

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: S ostatními body ministerstvo souhlasí.

 

Poslanec Václav Hanuš: Hlasovali bychom tedy samostatně o A32.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Doporučuji, abychom nejprve hlasovali o bodech A29, 30, 31 a 33 a poté samostatně o bodu 32.

 

Poslanec Václav Hanuš: Ano, takto to bude přehlednější.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 345 z přítomných 181 poslanců 170 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy následuje hlasování o bodu A32. Stanovisko pana zpravodaje je souhlasné, pana ministra nesouhlasné.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 346 z přítomných 181 pro bylo 87, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní tedy návrh pod písmenem E19. (Stanoviska zpravodaje i předkladatele byla souhlasná.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 347 z přítomných 181 poslanců 156 bylo pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Dále o návrhu H5 jsme hlasovali, v důsledku toho je nehlasovatelné A34, takže teď je v pořadí bod A35. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ještě tam máme ale bod A34, který je totožný s B13, a o B13 jsme ještě nehlasovali, a B13 je hlasovatelné, jenom když projde H2, jež podle mých záznamů bylo schváleno.

Myslím si tedy, že bychom měli hlasovat ještě o A34.

 

Poslanec Václav Hanuš: Ano, A34. (Stanoviska zpravodaje i předkladatele byla souhlasná.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 348 z přítomných 181 poslanců pro bylo 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP