(15.30 hodin)

(pokračuje Beneš)

Poslední perlička na závěr. Vstoupí-li tato novela novely v platnost, tak ještě předtím, než bude přijata novela novely novely, budeme muset na všech obcích, na všech rozpočtových organizacích do 15 dnů oznámit zakázky do 5 mil. korun. Upozorňuji, že kdybych já byl velká firma, tak budu samozřejmě o toto stát, protože nikdy v rozpočtu neodhadnete 15 dní po schválení rozpočtu všechny zakázky do 5 mil, nad 5 mil., to znamená, že se budete vrhat na větší celky a namísto podpory onoho malého a středního stavu, o kterém všichni hovoříme, budeme podporovat pouze ten velký obchodnický, který pak bude žít z toho, že bude prodávat zakázky dále.

Vážené dámy, vážení pánové, ty z vás, kteří nechcete příští rok schvalovat novelu novely novely, prosím: podpořte zamítnutí novely novely.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, dovolím si pouze jednu poznámku. Velice bedlivě jsem poslouchal vystoupení pana kolegy Petra, kde rozebíral a informoval o tom, že Ministerstvo pro místní rozvoj po jednání, která vím, že probíhala v minulém týdnu, je ochotno řešit pozměňovacími návrhy tento návrh zákona. Že slíbilo, že je ochotno řešit všechny připomínky, které byly vzneseny.

Ale dámy a pánové, jsem vnitřně přesvědčen, že to prostě nejde. Ten zákon je napsán tak, že ho prostě nelze pozměňovacími návrhy měnit. Ten zákon se musí přepsat do srozumitelné podoby, a potom veďme věcnou debatu a pozměňovacími návrhy zákon upravujme k optimální podobě. Ale opravdu si myslím, že není jiná cesta pro naši sněmovnu, než aby zákon byl vrácen k přepracování. Myslím, že toto je jediné rozumné řešení.

Děkuji vám za pozornost.

Ještě snad jednu poznámku. Totiž to, co zde říkám, neříkám poprvé. Projednávali jsme to na podvýboru pro podporu podnikání a legislativní činnost hospodářského výboru, kde jsem toto všechno už Ministerstvu pro místní rozvoj říkal. Za tu dobu a za dobu od letošního ledna se nic nestalo. Považuji za dost vadné, že vláda už ze tří schůzí tento bod stáhla z programu, neboť kdybychom to projednávali už na únorové schůzi a tehdy byl vrácen zákon vládě k přepracování, tak dnes jsme mohli mít na stole nové znění, srozumitelné české znění zákona o veřejných zakázkách. Bohužel jsme ztratili díky vládě čtyři měsíce.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pouze upozorňuji pana poslance Karla Vymětala pro přesnost, že jednací řád Poslanecké sněmovny nezná pojem vrátit k přepracování, ale k dopracování, pane poslanče. (Mimo mikrofon: Původně jsem to tak navrhoval.)

Hlásí se někdo do rozpravy? Žádnou přihlášku nemám, rozpravu končím. Zaznamenala jsem přihlášku předkladatele pana ministra Petra Lachnita k závěrečnému slovu. Hovoří ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Dámy a pánové, poslanci, paní předsedající, děkuji za udělení závěrečného slova. Samozřejmě jsem zaznamenal a pečlivě jsem poslouchal námitky, které většinou byly vzneseny, protože ten, kdo souhlasí, v podstatě příliš nediskutuje. K některým z nich bych se chtěl vyjádřit.

Ti, kteří navrhuji vrácení tohoto zákona - byla tam možnost, kdy jsme zákon vstřícně neuplatňovali ani na březnové schůzi, kde jsme ho stáhli k tomu, aby byl vytvořen prostor právě k domluvě. (Předsedající: Prosím o klid.) Stáhli jsme ho i z dubnové schůze, aby byl vytvořen prostor k domluvě, a mezitím skupiny lidí, kteří měli zájem na tom pracovat, tak pracovaly. Samozřejmě v mých složkách je už hrubý štos projednaných pozměňovacích návrhů, které budou předloženy ve druhém čtení zákona. Ani od jednoho z účastníků těchto pracovních skupin jsem nezaznamenal názor, že by se zákon měl stáhnout. Takže trochu mě to překvapuje, že teď byla od některých vznesena ostrá kritika, že zákon je nepřepracovatelný. (Ve sněmovně je silný hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Ještě jednou prosím o klid, není zde slyšet vlastního slova.

Ticho! (Smích a potlesk.)

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Děkuji, paní předsedající. My jsme ještě vždycky dodávali, že pomáhá léčit.

Změny v evropských směrnicích, to, co říkal pan poslanec Beneš, viděli jsme se teď v Bruselu, takže pan poslanec ví, že návrhy nových směrnic se přepracovávají neustále, i v samotné Evropské unii se kolem nich vedou diskuse a v současné době v Evropském parlamentu. Předpokládá se, že mohou být přijaty nejdříve v roce 2002, a pro jejich implementaci je nutno počítat ještě další termín, takže v této situaci říci, že nepřijmeme normu, protože oni pracují na jiné, neměli bychom vycházet vůbec z čeho.

Chci říci, že se nemůžeme stydět za to, že norma je evropská. V té souvislosti chci podotknout, že příští rok budeme jednat o kapitole regionální politika a budeme jednat o oněch předmětech, o kterých se jednalo v Bruselu nyní. O tom, kolik dostaneme, jak budeme připraveni, a proto předkládáme ten zákon, abychom v té době, kdy bude tato kapitola projednávána, mohli říci, že máme zákon o veřejných investicích. Máme zákon vlastně soutěžní, podle kterého se - je to evropský zákon, harmonizovaný zákon, podle kterého se budou tyto věci dít. Jiný postup neznám.

Nechci brát ohled na nějaká specifika, že někomu připadá - a vím, že velká města se s tím porvat umí, v Ostravě jsme s tímhle problém nikdy neměli, abychom zadávali správným způsobem. Dokážu to zdokumentovat, protože Úřad pro hospodářskou soutěž nám za čtyři nebo pět let vrátil jeden nebo dva případy. Takže se to dá zabezpečit, aby to proběhlo odborně, aby problémů potom v odvolacím řízení bylo co nejméně. A zákon se o to snaží, i když chápu, že některým lidem to může působit potíže z hlediska určitých kroků, které je třeba udělat.

Vynětí telekomunikací z návrhu zákona není problém - § 59 odst. 1 písm. d) - je-li zabezpečeno konkurenční prostředí. Nemám problém.

Vymezení spodní hranice platnosti zákona - poslední novela byla z 3. 4. 2001 a dala tam 2 miliony. Jsem ochoten to akceptovat, i když samozřejmě zase je to věc, která v podrobné diskusi může dokonce ohrožovat soutěžní prostředí pro malé firmy, pro které zakázky za 2 miliony jsou dost velké, a rozhodně nelze argumentovat tím, že tento stav přispívá ke snižování rozpočtových výdajů nebo ke snižování korupčního prostředí.

Zvláštní práva čerpání - není zvláštní problém, protože je možné je nahradit částkou v eurech. To je možno učinit, konzultovali jsme si tyto věci a porovnávali s normami Evropské unie.

Kritéria pro hodnocení kvalifikace uchazečů - to neznamená, že zadavatel bude vždy požadovat všechny doklady, které jsou v § 29, 30 a 31. Bude je požadovat přiměřeně k velikosti zakázky. Dokonce kvalifikace podle § 25 bude prokazována jenom čestnými prohlášeními - viz také § 78. Menší firmy mají stejně jako ve všech zemích s rozvinutou tržní ekonomikou i značný prostor pro uplatnění jako subdodavatelů velkých firem, které se potom obvykle stanou vítězi u velkých zakázek.

Nechceme, aby rozhodování odborníků bylo znehodnocováno zaváděním laických prvků. Mnozí z vás vědí, že jsem tuto činnost dělal asi čtyři nebo pět let jako náměstek primátora Ostravy. Mohu také uvést příklady dobré, ale i špatné, kdy komise, která se sešla, řekla: "Ale prosím vás, jaký zákon 199, dáme to těm našim."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP