(16.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 380 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 380 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 163 vyslovilo 153 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Protože návrh A9 nebyl přijat, prosím, abyste si otevřeli své materiály na str. 18, a budeme hlasovat B2, § 88a, podle požadavku paní poslankyně Dundáčkové po odstavcích, čili natřikrát.

Mám-li říci své stanovisko, jsem velmi rozpačitý, protože jsem jednoznačně podporoval A9 jako věc vydiskutovanou v ústavně právním výboru. Neprošel-li A9, je mi jasné, že nějaká úprava by projít měla.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pouze bych se ráda zeptala pana zpravodaje na jednu věc, která se týká návrhu paní poslankyně Dundáčkové, aby se o těchto odstavcích hlasovalo zvlášť. Vzhledem k tomu, že v odst. 2 a 3 je uvedeno odstavec 1, tak v případě, že by odstavec 1 nebyl přijat, tak aspoň dle mého soudu ztrácejí další odstavce smysl v této dikci, v jaké jsou navrženy. Prosím, aby tady bylo řečeno jasné stanovisko.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Myslím, že bude lépe, když to paní kolegyně Dundáčková vyloží přesně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já se pokusím. Podle mého přesvědčení - a mohu se samozřejmě mýlit, prosím pana zpravodaje a pana ministra, aby mě sledovali v mých úvahách - tak se domnívám, že odst. 1 a 3 musíme hlasovat opravdu, jak říkala paní místopředsedkyně, společně, protože spolu souvisejí a ve skutečnosti jsou variantou A9, o které jsme hlasovali, zatímco B2 odst. 2 znamená určité rozšíření, které ústavně právní výbor nenavrhoval a o kterém nejednal a které, pokud by případně vypadlo, tak to samo o sobě nebude mít důsledky pro případnou platnost ostatních odstavců.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, máte bezesporu pravdu, ale v případě, že by nebyl přijat odst. 1, tak jsem přesvědčena o tom, že odst. 2 je nehlasovatelný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Takže budeme hlasovat společně o B2, § 88a odst. 1 a v tuto chvíli 3. Ve druhém hlasování druhý. Neprojde-li druhý odstavec, bude to odstavec 1 a 2, samozřejmě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska k odstavcům 1 a 3.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Jak jsem říkal, asi pozitivní.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Jestliže neprošla alternativa obsažená v usnesení ústavně právního výboru a na druhé straně je jasné, že úprava v zákoně být musí, pak musí být stanovisko kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan místopředseda Langer se hlásí. Má právo promluvit, pakliže ovšem mluvit hodlá. Pan místopředseda tedy nehodlá mluvit, ale hodlá mluvit předseda poslaneckého klubu ODS. Takže pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, toto je pouze nejsnazší způsob, jak se dostat ze vzniklé situace. Žádám o pětiminutovou přestávku na poradu klubu ODS.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, budeme pokračovat v 16.50. Omlouvám se. Pane zpravodaji, mohl byste mi, prosím… (Zpravodaj neslyší.) Pane zpravodaji Výborný! Prosím pana zpravodaje! Pane zpravodaji, prosím, sdělte mi informaci, zda v případě, že budeme pokračovat v 16.50 hodin, je šance ukončit hlasování o tomto návrhu zákona do 17 hodin, protože jestliže ne, vyhlásím už přestávku až do 17 hodin.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Domnívám se, že ztěžka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ztěžka. Dobrá, v takovém případě přerušuji projednávání tohoto bodu. Prosím, pane zpravodaji, mluvte.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Potom bych považoval za samozřejmé, že zítra ráno budeme pokračovat hlasováním o -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, dohodneme se takto. Není samozřejmé, že o tom budeme hlasovat hned zítra ráno. Zítra ráno máme pevně zařazené body, ale můžeme odhlasovat to, že to bude první bod po pevně zařazených bodech zítra ráno. Nicméně se domnívám, že o tom nemusíme hlasovat, protože tento bod se automaticky stane prvním bodem po pevně zařazených bodech a těch pevně zařazených bodů je málo, takže to bude zítra v dopoledních hodinách.

Přerušuji projednávání tohoto bodu, budeme pokračovat v 17 hodin bodem interpelace na členy vlády.

 

(Jednání přerušeno v 16.45 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP