(9.50 hodin)

(pokračuje Langer)

Vím, že jste plni dojmů, zkuste se o ně podělit mimo tyto prostory. (Stále hluk v sále.) Kolegové, prosím, zkuste se na sebe usmívat někde mimo jednací sál.

O slovo požádal s faktickou poznámkou nebo s procedurálním návrhem pan kolega Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vzhledem k tomu, že jste ještě nepozval pana ministra a pana zpravodaje ke stolku zpravodajů, domnívám se, že tento bod ještě není otevřen. Navrhuji vyřazení tohoto bodu z programu této schůze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Bohužel tento bod už byl otevřen. Zahájil jsem jej, bylo to v oné hektické době bezprostředně po hlasování, nicméně stále si myslím, že nic nebrání tomu, aby tento návrh byl hlasován, i když ten bod byl již otevřen. (Námitky ze sálu.) Přerušit projednávání a odročit. To znamená, je to návrh na odročení. Přerušit neznáme, známe odročit.

Dobře, všechny ty, které jsem vyhnal z jednacího sálu, teď přivolám zpět. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu, kterým bychom měli rozhodnout o přerušení a odročení projednávání tohoto návrhu na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Volám vás všechny, kolegyně a kolegové, zpět do sálu. (Krátká pauza.)

Vážené kolegyně a kolegové, přistoupíme k hlasování o procedurálním návrhu, který přednesl pan poslanec Pavel Němec, přerušit projednávání tohoto bodu a odročit jeho projednávání na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 403 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh 84, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Byl přijat, nicméně kontrolor hlasování poslaneckého klubu ČSSD pan kolega Urban sleduje sjetinu výsledků hlasování, takže počkám s definitivním konstatováním osudu tohoto návrhu až na informaci, zda někdo zpochybňuje nebo nezpochybňuje hlasování. Hlasování nebylo zpochybněno, tím jsme rozhodli o osudu tohoto návrhu. Tento návrh byl odročen na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Vážené kolegyně a kolegové, jak jsem už avizoval, budeme dále pokračovat bodem 62, pokračováním přerušeného jednání, kterým je de facto hlasování o pozměňovacích návrzích ve třetím čtení.

 

62.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 785/ - třetí čtení

 

Prosím, aby bezprostředně poté, co se uklidní atmosféra v sále, se ujal slova pan zpravodaj Výborný a ve stručnosti nás uvedl do problematiky, respektive připomněl stav hlasování, ve kterém jsme včerejší jednání přerušili.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Paní a pánové, včerejším hlasováním jsme rozhodli o osudu všech návrhů uvedených pod písm. G, s výjimkou návrhů A9 a A25 jsme přijali návrhy uvedené pod písm. A a dostali jsme se do situace, kdy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B2, a to na návrh kolegyně Dundáčkové dvojím hlasováním. Prvním hlasováním budeme z návrhu B2 hlasovat z nového paragrafu 88a) odstavce dosud označené jako odstavec 1 a odstavec 3. Vzhledem k tomu, že nebyl přijat pozměňovací návrh A9, tak s těžkým srdcem, ale doporučuji tyto odstavce přijmout. Pak budeme hlasovat o druhém odstavci a tam výrazně doporučuji nepřijmout. Čili teď bude hlasováno o B2, § 88a), odstavce označené dosud jako 1 a 3.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím stanoviska. Pan ministr?

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Jak už jsem řekl včera, vzhledem k tomu, že nepřijetím A9 by v trestním řádu chyběla úprava kontroly tzv. odposlouchávání telekomunikačního zařízení, musí být z povahy věci moje stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan zpravodaj své kladné stanovisko také s těžkým srdcem už avizoval. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 404. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 161, proti jeden. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP