(10.00 hodin)

Poslanec Miloslav Výborný: Nyní budeme hlasovat z § 88a) písm. B2 odst. označený jako odstavec druhý, kde výrazně nedoporučuji přijetí. Stanovisko pana ministra je záporné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 405. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 169 poslanců pro 13, proti 149. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu B4 na straně 19 vašeho tisku. Je to nové znění § 53a). Můžeme o něm hlasovat, poněvadž A25 přijato nebylo. Doporučuji přijmout, pan ministr také doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 406. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 172 pro návrh 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Jenom upozorňuji na levou stranu spektra, že jsem vás spletl, ale jenom ve stránce materiálu. Hlasovali jsme o B3. Pane předsedo, prohlaste to za zmatečné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že by bylo korektní prohlásit toto hlasování za zmatečné. Má někdo námitku proti takovému stanovisku?

 

Poslanec Miloslav Výborný: Budeme hlasovat o B3. Stanovisko zpravodaje kladné, pana ministra také kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 407. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 168, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: B4 už jsme hlasovali včera, nyní můžeme hlasovat C1 až C4, legislativně technické úpravy, najednou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 408. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 poslanců pro 65, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Na připomenutí legislativy se nehlasovalo údajně o B1. Myslím, že je to pravda, a doporučuji k přijetí. Pan ministr také doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska kladná. Zahájil jsem hlasování číslo 409. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D na straně 20. Zpravodaj doporučuje, pan ministr také doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 410. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 140, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: O pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. E jsme již rozhodli hlasováním, podle schválené procedury nemůžeme už hlasovat ani o návrhu F1, ani o návrhu F2. Je to také vyloučeno. O návrzích G bylo již rozhodnuto a přistoupíme k návrhům pod písm. H, které máte uvedeny na straně 33 a dále. Podle procedury, kterou jsme schválili, bychom nejprve hlasovali o H1, ale jenom o té části, která je dole na straně 33, totiž o doplnění nadpisu nad nově upraveným § 157A. Zpravodaj doporučuje, pan ministr také doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 411. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 173 poslanců pro návrh 171, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Nyní budeme hlasovat o zbytku návrhu H1. Připomínám, že v legislativně technické úpravě přednesené ve třetím čtení tady mám stanovisko neutrální až záporné, pan ministr neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 412. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 19, proti 70. Velmi neutrální hlasování. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Z bodu H2 budeme nyní hlasovat jen tu část, která je novým zněním § 161 odst. 3. Bylo to také upraveno ve třetím čtení, neobsahuje již toto znění odkazy. H1 první část jen třetí odst. § 161. Zpravodaj doporučuje přijmout, pan ministr také doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 413. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Z návrhu H2 budeme hlasovat nové znění odstavce 4 § 161. Jen tuto část. Stanovisko zpravodaje neutrální až lehce pozitivní, pana ministra pozitivní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hovoříme o novém odstavci 4. Ano?

 

Poslanec Miloslav Výborný: Jen to jen nový odstavec 4.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 414. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Nyní budeme hlasovat o poslední části návrhu H2, nový odstavec 5 § 161. Stanovisko zpravodaje záporné, pana ministra také záporné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 415. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 59, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Nyní budeme hlasovat o návrhu H3. Stanovisko zpravodaje kladné, pana ministra také kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 416. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 142, proti jeden. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP