(10.10 hodin)

Poslanec Miloslav Výborný: Z návrhu H4 budeme nejprve hlasovat 8. bod článku II., a protože jsme nepřijali pátý odstavec § 161, tak odkaz v závorce bude uveden pouze na § 161 odst. 3 a 4. V tomto znění doporučuji tento návrh přijmout. Ministr rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 417. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro návrh 170, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Posledním pozměňovacím návrhem je H4, bod 9 článku II. Nedoporučuji.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Rovněž nedoporučuji. Zmocnění je pro zákon, a ne pro prováděcí předpis.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 418. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro návrh 13, proti 150. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Já mám za to, že jsme rozhodli o všech pozměňovacích návrzích a že je možno přistoupit k hlasování konečnému.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím. Pro jistotu se ale zeptám, zda má někdo pocit, že tomu tak není. Pan kolega Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Ve třetím čtení pan místopředseda Langer navrhl stáhnout některé své pozměňovací návrhy, protože ve třetím čtení je třeba stažení odsouhlasit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Je tomu skutečně tak. Já jsem navrhoval stažení a žádal jsem sněmovnu o odsouhlasení stažení.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Šlo o návrhy G3 až G6.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je tomu tak.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 419. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro návrh 172, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tentokrát snad již nikdo námitku nevznáší. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 785, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 420. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro návrh 169 proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Blahopřeji ministru spravedlnosti, kterému uděluji slovo. (Potlesk.)

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, je nepochybné, že zásadní změna pravidel trestního řízení je jedním z pilířů reformy justice. Já velmi oceňuji věcný přístup této sněmovny, a co oceňuji ještě více a nesmírně si toho vážím, je to, že projednávání v jednotlivých výborech ještě posunulo filozofii trestního řádu k lepšímu. Kromě ocenění mi nezbývá než vyjádřit i poděkování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. (Potlesk.)

Já bych chtěl poděkovat také panu zpravodaji, který odvedl velmi dobrý výkon. Ještě jednou blahopřeji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vyhlašuji desetiminutovou pauzu, abychom si ujasnili, jakými body budeme pokračovat, neboť vyřazení zákona o transformaci Českých drah poněkud posunulo program proti očekávání.

 

(Jednání bylo přerušeno v 10.16 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP