(10.40 hodin)

(pokračuje Sehnalová)

Ty by byly nehlasovatelné, jak jsem říkala, kdyby byl přijat pozměňovací návrh F2. Další hlasování je hlasování o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru A3. Další hlasování je o pozměňovacím návrhu pana poslance Hrnčíře F6, a pokud by byl přijat, byly by nehlasovatelné B1 a B2, což jsou pozměňovací návrhy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Pokud nebude F6 přijat, budeme hlasovat B1 a B2 společně, dále B3 a B4 společně. Pak je hlasování F1 opět pana poslance Hrnčíře. Pokud tento pozměňovací návrh bude přijat, pak B5 a B15 - návrhy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí - budou nehlasovatelné. Pokud přijat nebude, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B5.

Dále by následovalo hlasování D1 až D5 poslankyně Sehnalové, pokud by nebyl přijat pozměňovací návrh F2 pana poslance Hrnčíře. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B6, dále o pozměňovacím návrhu E1 pana poslance Aubrechta, jehož přijetím by byl vyloučen pozměňovací návrh A4 zemědělského výboru. Pokud by se tak nestalo, pokračovali bychom v hlasování o A4. Dále bychom hlasovali společně o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru A5 až A7, dále pozměňovací návrh B7 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, dále o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru A8. Následoval by pozměňovací návrh pana poslance Hrnčíře F4, jehož přijetím by se vyloučil pozměňovací návrh zemědělského výboru A9.

Dále následuje opět pozměňovací návrh pana poslance Hrnčíře F3. Pak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A9 zemědělského výboru, pokud by nebyl přijat pozměňovací návrh pana poslance Hrnčíře F4. Další pozměňovací návrh B8 je návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, další pozměňovací návrh A10 zemědělského výboru, B9, dále A11. Společně bychom hlasovali B10 a B11, dále pozměňovací návrh B12, dále D6 poslankyně Sehnalové, dále A12 zemědělského výboru, A13 zemědělského výboru, A14 zemědělského výboru, B13, D7 poslankyně Sehnalové. Pokud by byl přijat, pak by byl nehlasovatelný A15 zemědělského výboru. Pokud by se tak nestalo, hlasujeme o A15, dále pozměňovací návrh H pana poslance Patočky. Dále následují pozměňovací návrhy zemědělského výboru, a to A16, A17, A18, A19, dále pozměňovací návrhy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí B14, B15, B16.

Další hlasování je hlasování o pozměňovacím návrhu F5 pana poslance Hrnčíře, a to ve dvou variantách. Nejprve bychom hlasovali o variantě A, kterou bychom, pokud by byl tento pozměňovací návrh a varianta přijata, vyloučili hlasování o variantě B. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B17 a pozměňovacím návrhu G4. Pokud tato varianta neprojde, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu F5 pana poslance Hrnčíře, o variantě B.

Dále následuje pozměňovací návrh E2 pana poslance Aubrechta. Pozměňovací návrhy zemědělského výboru následují v pořadí A20, A21, A22, dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, hned o dvou společně, a to o G1 a G2. Dále by následovala legislativně technická úprava A23 a poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru A23. Následoval by pozměňovací návrh G3 pana poslance Tomíčka. Dále by následovala legislativně technická úprava pozměňovacího návrhu B17. Dále by následoval pozměňovací návrh B17, jehož přijetím bychom vyloučili pozměňovací návrh G4 pana poslance Tomíčka. Pokud by se tak nestalo, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu G4 pana poslance Tomíčka. Následovaly by pozměňovací návrhy zemědělského výboru v pořadí A24, A25, A26, dále blok pozměňovacích návrhů paní poslankyně Emmerové pod I1 až I5, dále pozměňovací návrh C, což je pozměňovací návrh pana poslance Severy, dále dva pozměňovací návrhy zemědělského výboru, a to v pořadí A27 a A28.

Vážený pane předsedající, to je procedura hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně, za tento přehled.

Prosím teď o vyjádření k navržené proceduře. Nejprve pan kolega Mandík. (Velký hluk v jednací síni.) A prosím o klid, protože tato procedura hlasování je skutečně náročná.

 

Poslanec Josef Mandík: Pane předsedající, dámy a pánové, chci upozornit, že pozměňovací návrh F1 první bod je podle mne nehlasovatelný, protože odst. 7 až 9 není v návrhu. To za prvé.

Dále pozměňovací návrh E1 pana kolegy Aubrechta je totožný s A4 a liší se jen poslední větou. To znamená, že tady si musí zpravodajka rozhodnout, jak se bude hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP