(10.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní zpravodajka navrhla nejprve hlasovat o bodu E1, a bude-li přijato E1, potom A4 není hlasovatelné. Takto zněl její návrh.

Kdo se další hlásí do rozpravy k proceduře? - Prosím, aby všichni kluboví zpravodajové skutečně velmi pečlivě sledovali navrženou proceduru.

Není tedy žádná připomínka? V tom případě v následujícím hlasování nechám tuto proceduru schválit.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se kdo souhlasí s procedurou, kterou navrhla paní zpravodajka. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 421 z přítomných 173 bylo pro návrh 147, proti byli dva. Návrh byl přijat.

 

Znamená to tedy, že budeme postupovat podle procedury, kterou paní kolegyně navrhla, a já paní zpravodajku prosím, aby předložila k hlasování první návrh.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Prvním návrhem k hlasování je návrh zemědělského výboru A1. (Stanoviska souhlasná.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 422 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 173 pro návrh hlasovalo 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Další návrh je opět návrh zemědělského výboru A2. (Souhlasná stanoviska.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 423 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 173 pro bylo 92, proti 66. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Dále je to pozměňovací návrh pana poslance Hrnčíře F2. (Stanoviska nesouhlasná.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 424 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro hlasovalo 67, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Pokud tedy tento pozměňovací návrh nebyl přijat, pak se stanou hlasovatelnými B6, B16, D1 až D5.

Nyní však následuje hlasování o návrhu A3 zemědělského výboru. (Souhlasná stanoviska.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 425 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 173 pro návrh 91, proti 67. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Následuje hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Hrnčíře F6. Pokud bude návrh F6 přijat, budou nehlasovatelné návrhy B1 a B2 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. (Nesouhlasná stanoviska.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 426 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 173 pro 73, proti návrhu 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Následuje hlasování společné o B1 a B2 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. (Souhlasná stanoviska.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 427 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ze 174 pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Následuje hlasování o B3 společně s B4, je to na straně 7. (Stanoviska souhlasná.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 428. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 174 pro bylo 91, proti 68. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Následuje pozměňovací návrh pana poslance Hrnčíře F1 na straně 10. Pokud by byl přijat, byl by nehlasovatelný B5 a B15 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. (Obě stanoviska byla záporná.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 429 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ze 174 pro 68, proti 94.

 

Mám zde ovšem námitku pana kolegy Mandíka, který v rámci debaty o proceduře konstatoval, že odstavce 7 až 9 jsou nehlasovatelné. Zpochybňuje tedy hlasování?

 

Poslanec Josef Mandík: Tento pozměňovací návrh, pane předsedající, nebyl přijat, takže mi to problém nedělá, ale skutečně odstavce 7 až 9 tam nejsou. Z tohoto důvodu to bylo nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, myslím ale, že podstatné je, že návrh nebyl přijat. Takže nezpochybňujete výsledek hlasování? (Poslanec Mandík: Nikoli.)

Budeme tedy pokračovat dál, prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Následuje tedy hlasování o B5 na straně 7. (Obě stanoviska byla kladná.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 430. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 174 přítomných pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Následuje hlasování o pozměňovacích návrzích poslankyně Sehnalové, a to bloku D1 až D5 na straně 9. (Obě stanoviska byla kladná.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 431. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 174 pro 96, proti 67. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Následuje hlasování o B6 na straně 7. (Obě stanoviska byla kladná.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 432. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 173 pro bylo 161, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Pokud přijmeme nyní pozměňovací návrh pana poslance Albrechta, jde o návrh E1, stane se nehlasovatelným návrh A4 zemědělského výboru. (Obě stanoviska byla kladná.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jde tedy o onen navrhovaný postup, který přednesla paní zpravodajka - to je mé sdělení panu kolegovi Mandíkovi.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 433 a ptám se, kdo je pro návrh E1. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 174 pro 82, proti 84. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP