(11.20 hodin)

(pokračuje Langer)

Teď hlasujeme o E2. (Poslankyně Sehnalová souhlasí.) Prosím stanovisko. (Zpravodajka: Neutrální, spíše doporučující. Ministr: Čistě neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 462. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 173 pro návrh 161, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Hlasujeme o návrhu A20 zemědělského výboru na str. 5. Nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se omlouvám. Chci se zeptat, kdy budeme hlasovat B17 a G4? (Poslankyně Sehnalová sděluje, že později.) Později? Skutečně. Mám tady napsáno bezprostředně po F5. Dobře, návrh A20. Stanoviska? (Zpravodajka i ministr souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 463. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 173 pro 146, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Další návrh zemědělského výboru je A21 na str. 5. Souhlasím. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 464. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 173 pro návrh 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Budeme hlasovat o A22 zemědělského výboru. Souhlasím. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 465. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 173 přítomných pro návrh 167, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích G1, G2 pana poslance Tomíčka společně na str. 11. Moje stanovisko je neutrální. (Ministr: Neutrální.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 466. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 173 pro 148, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Nyní budeme hlasovat o legislativně technické úpravě k pozměňovacímu návrhu A23. Souhlasím. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ptám se, kdo je pro v hlasování číslo 467. Kdo je proti?

Ze 173 pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Nyní pozměňovací návrh A23 na str. 5 zemědělského výboru. Souhlasím. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ptám se, kdo je pro v hlasování číslo 468. Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 161, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G3 pana poslance Tomíčka na str. 12. Mé stanovisko je neutrální. (Ministr: Neutrální.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se - G3? (Poslankyně Sehnalová souhlasí.) Děkuji.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 469. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro 88, proti 75. Návrh byl přijat.

 

Nicméně já bych si dovolil teď požádat kontrolory, aby šli zkontrolovat hlasování, protože do poslední vteřiny nebylo jasné, jaký ten výsledek je, abychom předešli případným sporům. (Děje se.)

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Protože B17 nebylo vyloučeno, protože F5 varianta A nebyla schválena, budeme hlasovat o legislativně technické úpravě B17.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto je další postup. Teď se chci zeptat, zda je námitka proti výsledkům hlasování o návrhu G3. Překvapím vás, kolegové, možná je. Díky prozíravému přístupu předsedajícího schůze dám slovo panu kolegu Volákovi.

 

Poslanec Stanislav Volák: Pane místopředsedo, já se velmi omlouvám, opravdu se mi to ještě nikdy nestalo. (Smích.) To myslím naprosto vážně, že jsem za celá léta, co jsem ve sněmovně, tady ještě nikdy nebyl s tímto případem. Já jsem chtěl hlasovat ne, bohužel na sjetině se objevilo ano.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, vždycky je něco v životě poprvé. (Smích.)

 

Zazněla námitka zpochybňující předcházející hlasování.

O této námitce rozhodneme v hlasování číslo 470, které jsem v tuto chvíli zahájil a ptám se, kdo s ní souhlasí. Kdo je proti této námitce?

Ze 172 přítomných pro 158, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Rozhodneme tedy ještě jednou o návrhu G3. Stanoviska, prosím. (Zpravodajka: Neutrální. Ministr: Neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 471. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Ze 172 pro návrh 80, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Hlasujeme tedy o legislativně technickém návrhu k B17.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanovisko? (Zpravodajka: Souhlasné. Ministr: Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 472. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 172 pro návrh 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Nyní hlasování o pozměňovacím návrhu B17 na str. 8 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Mé stanovisko je souhlasné. Pokud jej ale přijmeme, pak G4 pana poslance Tomíčka bude nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanovisko pana ministra k B17? (Ministr: Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 473. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Ze 172 pro 162, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: G4 pana poslance Tomíčka se tím tedy stalo nehlasovatelné. Budeme hlasovat o A24 na str. 5 zemědělského výboru. Souhlasím. (Ministr: Neutrální, spíše souhlas.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP