(12.00 hodin)

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu I2 pana poslance Šustra. Přijetím pozměňovacího návrhu poslance Bendy je to již nehlasovatelné. Omlouvám se, že jsem na to neupozornil dopředu.

Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu pana poslance Bílého. Paní předkladatelka doporučuje, zpravodaj velmi neutrální vzhledem k tomu, co říkal ve své závěrečné řeči.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 490 z přítomných 171 poslanců pro 152, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane místopředsedo, tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování o návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Přistoupíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Zdeňky Horníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona 492/2000 Sb., a některé další zákony, podle sněmovního tisku 828, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 491 z přítomných 171 poslanců pro 168 proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji navrhovatelce i panu zpravodaji. Pan zpravodaj chce ještě vystoupit.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážené dámy, vážení pánové, je zapotřebí, abychom rozhodli o přijetí či nepřijetí doporučujícího usnesení, resp. žádosti na vládu dle usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č. 229 uvedené ve sněmovním tisku 828/4.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dovolil bych si usnesení přečíst: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky zabývat se a řešit problémy s pozemky v trvalém užívání zastavěnými budovami nebo stavbami ve vlastnictví osoby, v jejíž prospěch bylo právo trvalého užívání zřízeno, a pozemků na ně navazující, jestliže pozemek souvisí s provozem těchto budov nebo staveb, a obdobně i právo výpůjčky nebo nájmu, o předložení informace o způsobu legislativního řešení na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Je nám všem zřejmé, o čem budeme hlasovat. Je to doprovodné usnesení ke schválenému již návrhu zákona. Pan zpravodaj doporučuje, paní navrhovatelka také doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 492 z přítomných 171 poslanců pro 152, proti 3. I s doprovodným usnesením vyslovila sněmovna souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu 70.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v této chvíli jsme se dostali do času, kdy lze a máme pevně stanoveno projednávání návrhu zákona pod číslem 74 - ve zkrácení návrh poslanců Radima Turka a ostatních o poskytnutí jednorázové peněžní částky. Vzhledem k tomu, že klub Unie svobody si vyžádal před projednáváním tohoto návrhu zákona 20 minut přestávku, paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny k tomu má také jistou poznámku, rozhodneme o tom, jak budeme pokračovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedající, současně bych chtěla poprosit, aby v průběhu této přestávky pro jednání poslaneckých klubů se sešli předsedové či zástupci jednotlivých poslaneckých klubů s místopředsedy sněmovny v místnosti 120, abychom se poradili o dalším průběhu jednání dnes, případně v dalších dnech jednání tohoto zasedání Poslanecké sněmovny. Toto jednání svolávám ihned po vyhlášení přestávky na kluby.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Na žádost Unie svobody a svolání politického grémia sněmovny vyhlašuji přestávku do 12.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.06 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP