(Jednání opět zahájeno ve 12.46 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu, budeme pokračovat v našem jednání.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je bod

 

74.
Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona
o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození
a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům
československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
/sněmovní tisk 859/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Radim Turek a zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miroslava Němcová.

Prosím pana poslance Turka, aby se dostavil do Poslanecké sněmovny, a současně prosím zaměstnance sněmovny, aby upozornili pana poslance Turka, že se má dostavit do sněmovny k třetímu čtení svého návrhu zákona.

(Poslanec Turek přichází do sněmovny.)

Pan poslanec Turek je přítomen, takže prosím paní zpravodajku Němcovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. (Z řad poslanců zaznělo upozornění na nutnost otevřít rozpravu.) Omlouvám se, samozřejmě je nutno otevřít rozpravu, což tímto okamžikem činím. Jako první se do ní přihlásila paní poslankyně Němcová, dávám jí slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi přečíst před zahájením hlasování ve třetím čtení dvě legislativně technické úpravy k tisku 859.

První legislativně technická úprava zní takto: Název zákona bude zapotřebí upravit podle výsledků hlasování ve třetím čtení. Pokud by všechny pozměňovací návrhy byly přijaty, pak by název zákona zněl "Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům, osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do pracovních táborů a osobám násilně vysídleným z obsazeného pohraničí, o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vyplacením nároků a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům čs. zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945." Pokud nebudou některé pozměňovací návrhy přijaty, budou v názvu zákona odpovídajícím způsobem některá slova vypuštěna.

Druhý pozměňovací návrh se týká skupiny pozměňovacích návrhů C Karla Černého, které jsou formulovány tak, že vyžadují v pozměňovacím návrhu C1 doplnění legislativní zkratky. V tomto pozměňovacím návrhu je nutno na konec textu doplnit slova "(dále jen děti)".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Němcové. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Ano, navrhovatel pan poslanec Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Před závěrečným hlasováním bych chtěl znovu sdělit některé skutečnosti, které probíhaly při jednání.

Domnívám se, že v tuto chvíli je zákon připraven k tomu, abychom ho mohli schválit včetně všech kategorií občanů, kterých se toto ocenění týká, tzn. od domácího odboje a politických vězňů dále. Moc bych se přimlouval, abychom tyto kategorie občanů - podotýkám, že podle utrpení - nerozlišovali, a přimlouval bych se tedy za svůj pozměňovací návrh, který bude za chvíli hlasován, to znamená, aby vězni z koncentračních táborů, pak zahraniční vojáci, domácí odbojáři byli ve svém nasazení, popř. utrpení si rovni, aby nevznikaly nějaké rozdíly mezi těmito občany. Moc bych se za to přimlouval. Také bych si přál, aby tento zákon již nikdy v budoucnu nebylo nutno projednávat.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Turkovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu tedy končím.

Prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou, podle které budeme postupovat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Ano, děkuji ještě jednou za slovo a navrhuji ctihodné sněmovně tuto proceduru hlasování. Za prvé bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích D1 a D2 pana poslance Turka. Budou-li schváleny, budou nehlasovatelné návrhy A12 a A13. Druhé hlasování by se týkalo všech pozměňovacích návrhů rozpočtového výboru uvedených pod písmenem A, kromě A20. Třetí hlasování by se týkalo bodu A20. Ve čtvrtém hlasování bychom hlasovali o bodu B1 a G1.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP