(11.53 hodin)

(pokračuje Němcová)

Za páté by proběhlo společné hlasování o návrzích C1, C2, C3. Za šesté by byl hlasován bod B3. Za sedmé společně body E1, E2, E3. Za osmé by proběhlo hlasování o bodu F1. Za deváté budeme hlasovat o bodech uvedených pod písmenem H, a to podle toho, jak budou schváleny předchozí návrhy, buďto o H1, nebo o H2, to uvidíme podle výsledků hlasování. Za desáté navrhuji, abychom hlasovali o přednesených legislativně technických úpravách, které jsem před chvílí uvedla. Závěrečné hlasování o návrhu jako celku byl bylo pod bodem 11. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda jsou nějaké připomínky k navržené proceduře. Pan poslanec Benda má slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Paní místopředsedkyně, jenom malilinko opravuji. Paní kolegyně Němcová řekla, že budou-li schváleny návrhy D1, D2, jsou A12 a A13 nehlasovatelné. Jsou hlasovatelné, ale s tou změnou obsaženou v D1, D2. Aby bylo jasné, že se o nich pak normálně hlasuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Jsou nějaké další připomínky k takto navržené proceduře? Není tomu tak.

 

O navržené proceduře rozhodneme v hlasování pořadové číslo 493, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 493 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 145 a nikdo nebyl proti.

 

Paní zpravodajko, předkládejte prosím v souladu se schválenou procedurou jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim s panem navrhovatelem vyjádřete.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Za prvé tedy budeme hlasovat podle schválené procedury o pozměňujících návrzích D1 a D2. Navrhuji společné hlasování. Stanovisko zpravodaje je negativní. (Předkladatel: Předkladatel samozřejmě pozitivní.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 494 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 494 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 77 a 87 bylo proti.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní budeme hlasovat o pozměňujících návrzích uvedených v usnesení rozpočtového výboru pod písmenem A, a to o všech kromě bodu A20. Stanovisko zpravodaje kladné. (Předkladatel rovněž kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 495 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 495 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 149 a 2 byli proti.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: V tuto chvíli jsou nehlasovatelné návrhy B2, B3, B4, B5, B6, B7 a rovněž návrh B8. Budeme nyní hlasovat o návrhu uvedeném pod písmenem A20. Stanovisko zpravodaje negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel?

 

Poslanec Radim Turek: Jenom se ujišťuji: my budeme ještě hlasovat o dvojí účinnosti. To je v bodě D3.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: To budeme hlasovat, pokud neprojde. Tento návrh bude hlasovatelný, D3.

 

Poslanec Radim Turek: Takže negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 496 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 496 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovili 3 a 160 bylo proti.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní budeme hlasovat o pozměňujících návrzích pod písmenem B1 a G1. Je nutno o nich hlasovat společně a stanovisko zpravodaje je doporučující. (Předkladatel rovněž doporučující.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 497 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 497 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 168 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Hlasujeme o návrzích uvedených pod písmenem C1, C2, C3, a to společně. Stanovisko zpravodaje - doporučuje. (Předkladatel také.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 498 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 498 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 167 a nikdo nebyl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP