(13.10 hodin.)

(pokračuje Grůza)

Domnívám se, že i tyto návrhy mohou zaznít při speciálním čtení návrhu zákona o Pozemkovém fondu.

Jako poslední - nemohu podpořit také návrhy kolegy Libora Ambrozka, které zazněly ve druhém čtení. Blokovat některé pozemky na budování komplexních pozemkových úprav je naprosto nevhodné. Dovolím si vám předložit jen několik čísel o tom, jakým způsobem a jak rychle probíhají u nás komplexní pozemkové úpravy. V naší republice je celkem 13 078 katastrálních území. Z toho k dnešnímu dni je hotovo celkem 146 komplexních pozemkových úprav na zhruba 45 774 hektarech. Celková výměra zemědělské půdy v naší zemi činí asi 4 miliony 284 tisíc hektarů. Pro to, abyste měli přehled o rychlosti, jak jsou dokončovány pozemkové úpravy, konstatuji, že v roce 2000 bylo dokončeno 62 komplexních pozemkových úprav na 17 903 hektarech. Při tomto tempu dokončování pozemkových úprav se u nás komplexní pozemkové úpravy budou odehrávat zhruba přes 200 let. Jestliže tedy někdo dneska ví, co bude za 200 let, a chce blokovat pozemky pro prodej půdy právě proto, že se mají budovat v katastrech komplexní pozemkové úpravy, tak je zřejmě něco více než Sibyla. Proto nemohu podpořit - a ukazuji na tomto příkladě, jak jsou tyto návrhy v některých případech absurdní - ty návrhy, které kolega Ambrozek předložil.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím pana zpravodaje Palase, aby předložil návrh procedury, podle které budeme postupovat při hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, já bych si dovolil navrhnout následující proceduru. Jako první bychom hlasovali o pozměňujících návrzích zemědělského výboru, o kterých bychom mohli hlasovat společně kromě bodu č. 6 k bodu 25 bod 3, který se týká § 9 odst. 4, protože pan poslanec Pešán podal protinávrh. Následně bychom hlasovali o návrhu pana poslance Pešána k bodu 3, tedy § 9 odst. 4. Následně bychom schválili legislativně technické úpravy k pozměňovacímu návrhu zemědělského výboru. Poté bychom hlasovali o návrhu pana poslance Kučery, který se týká bodu 20. Podobný návrh má i pan poslanec Pešán, o kterém bychom hlasovali následně. Pak bychom hlasovali o návrhu F paní poslankyně Sehnalové a návrhu, který je označen D2, pana poslance Kučery. Zde bychom ale hlasovali variantně. Poté bychom hlasovali postupně o ostatních pozměňujících návrzích poslanců, tak jak je přednesli.

Paní předsedající, můžete dát hlasovat o schválení procedury.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Upozorňuji ještě na to, že v tuto chvíli dám slovo panu ministru Schlingovi, který nám umožní svým vystoupením znovu otevřít rozpravu.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych připomněl, že je ještě potřeba přednést jednu legislativně technickou změnu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi a udělím slovo přihlášené paní poslankyni Sehnalové.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážená paní předsedající, vážená sněmovno. Chci nahlásit jednu legislativně technickou úpravu, která by se vztahovala k mému pozměňovacímu návrhu pod písmenem F. Vztahuje se k § 7 odst. 6, kde měly být uvedeny dvě varianty, a to do výměry nepřesahující 30 % - to by byla varianta A, a varianta B - do výměry nepřesahující 50 %. Při přepisu varianta B z tohoto pozměňujícího návrhu vypadla a já jsem si toho bohužel nevšimla.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Žádnou další přihlášku do rozpravy nemám. Rozpravu končím. Nyní rozhodneme o proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj Palas. Ptám se, zda jsou nějaké výhrady k navržené proceduře. Není tomu tak.

 

O návrhu procedury rozhodneme v hlasování pořadové číslo 505, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s takto navrženou procedurou. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 134 a nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, předkládejte prosím návrhy na základě schválené procedury a před hlasováním se k nim s panem navrhovatelem vyjádřete.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, dámy a pánové, nyní bych navrhoval, abychom hlasovali o celém pozměňujícím návrhu zemědělského výboru kromě části 6, která je k bodu 25 odst. 3, který se týká § 9 odst. 4. Prosím, můžete dát hlasovat. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže všechna A s výjimkou bodu 6.

 

Poslanec Jaroslav Palas: To je část 6 k bodu 25 odst. 3 týkající se § 9 odst. 4.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ostatní části 6 se hlasují společně? (Poslanec Palas souhlasí.) Takže v části 6 bod 2 - tak bych to viděla, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Znovu opakuji - část 6 k bodu 25 bod 3 týkající se § 9 odstavec 4.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, už vám do toho nemluvím. Prosím stanovisko pana navrhovatele. (Poslanec Grůza: Souhlas. Poslanec Palas: Já také souhlasím.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 506 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 506 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 154 a jeden byl proti.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Nyní bychom hlasovali o návrhu pana poslance Pešána, který je pod bodem H2 a 3, který je vlastně konkurenčním návrhem k té části návrhu zemědělského výboru, o které jsme ještě nehlasovali. Nedoporučuji. (Poslanec Grůza: Nedoporučuji.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 507 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 507 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 57 a 99 bylo proti.

 

Poslanec Jaroslav Palas: V této chvíli bychom měli hlasovat o té části usnesení zemědělského výboru, o které jsme nehlasovali, tedy části 6 k bodu 25 odst. 3 k § 9. Doporučuji. (Poslanec Grůza: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 508 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 508 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 121 a 32 bylo proti.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Nyní bychom měli hlasovat o legislativně technických úpravách k pozměňovacím návrhům zemědělského výboru. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 509 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 509 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 152 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jaroslav Palas: A nyní bychom měli hlasovat o návrhu D1 pana poslance Kučery, který se týká bodu 20. Nedoporučuji. (Poslanec Grůza: Doporučuji.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP