(13.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 510 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 510 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 83 a 74 bylo proti.

 

Prosím, aby mi bylo sděleno, zda se bude zpochybňovat hlasování, či ne. (Ne.) Pane zpravodaji, pokračujte. Ne, pane zpravodaji, nepokračujte, hlásí se pan poslanec Pešek s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Pavel Pešek: Je mi to líto, dámy a pánové, ale dnes máme s kolegou Volákem špatný den. Tentokrát jsem nezmáčkl já. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže vznášíte procedurální námitku proti hlasování, dobře. Pan poslanec Pešek vznesl procedurální námitku proti tomuto hlasování.

 

O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 511, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 511 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 107 a 10 bylo proti.

 

Budeme tedy hlasování opakovat. Na žádost z pléna vás odhlašuji a prosím o novou registraci. Budeme tedy opakovat hlasování o bodu D1.

 

Poslanec Jaroslav Palas: O bodu D1 pana poslance Kučery.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska byla řečena.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 512 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 512 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 158 vyslovilo 80 a 76 bylo proti.

 

Opět chvíli počkám. (Krátká pauza.) Pane zpravodaji, můžete pokračovat. A prosím o klid!

 

Poslanec Jaroslav Palas: Takže nyní se stává návrh pana poslance Pešána, který je pod bodem H1, nehlasovatelný. Měli bychom hlasovat o návrzích paní poslankyně Sehnalové a pana poslance Kučery, které jsou shodné, ale budeme muset hlasovat variantně, a to v té části, kde paní poslankyně Sehnalová navrhuje v odst. 5 po dobu pěti let, pan poslanec Kučera po dobu dvou let.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže budeme hlasovat orientačně a podle výsledků orientačního hlasování stanovíme pořadí. Nejprve tedy budeme hlasovat o pěti letech, potom o dvou letech. Je to tak? Takže pořadí pět let, potom dva roky, pane zpravodaji? (Ano.)

Nejprve se v hlasování pořadové číslo 513 zeptám, kdo upřednostňuje pět let. Prosím stanoviska.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Jsem pro pět let. (Navrhovatel: Pět let.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 513. Kdo je pro pět let?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 513 lhůta pět let získala podporu 125 hlasů.

 

Nyní zjistíme, jaká je podpora dvou let. Prosím stanoviska.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Jsem proti, nedoporučuji. (Navrhovatel: Nedoporučuji.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 514. Ptám se, kdo upřednostňuje dva roky.

V hlasování pořadové číslo 514 dva roky získaly podporu 49 hlasů.

 

Budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu, který obsahuje pět let.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Nyní musíme variantně hlasovat o dvou návrzích. (Námitky ze sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, v tuto chvíli jsme rozhodli o pořadí, jak budeme hlasovat o dvou návrzích, a nyní tedy musíme o těchto návrzích hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Ano, respektuji připomínku. Nyní musíme hlasovat o variantě pět let.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, ale prosím vás, je to který návrh?

 

Poslanec Jaroslav Palas: Je to návrh paní poslankyně Sehnalové, odstavec 5.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže o odstavci 5 hlasujeme zvlášť a o ostatních návrzích potom také budeme hlasovat zvlášť. Je to tak? (Ano.) Procedurálně pan poslanec Miloslav Kučera ml.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Dámy a pánové, nerad zdržuji, ale touto procedurou se dostáváme do pasti. Buď celý blok pozměňováků, těch pěti odstavců, může být přijat, nebo nemůže být přijat. Nepřipadá v úvahu, aby byly přijaty jen některé odstavce. Proto doporučuji variantní řešení dopracovat dál ve všech různících se číslech a pak nechat schválit výsledný blok odstavců nebo neschválit. Ale opravdu nemá logiku, aby některé z těchto odstavců zůstaly funkční a některé nebyly přijaty.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takto, pane zpravodaji. Já jsem asi udělala chybu při řízení schůze. Orientační hlasování se dělá pouze v případech, kdy se návrhy liší pouze v číselném údaji nebo časovém údaji či dalším údaji. Pakliže celé návrhy jsou i jinak odlišné, nemá to orientační hlasování asi význam, protože tím pádem se vlastně jedná o zcela odlišné návrhy, kde je celá řada dalších odlišných věcí, a budeme muset asi hlasovat o návrzích jednotlivě, to znamená o bodu F jako celku, který buď projde, nebo neprojde, a potom dále. Nemůžeme orientačně hlasovat v případě, že jsou rozdíly i v jiných věcech než v těch číslech.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, skutečně je to tak, že musíme hlasovat orientačně, protože návrhy pana poslance Kučery a paní poslankyně Sehnalové jsou identické, pouze se liší v určitých odstavcích číslovkami, kdy paní poslankyně Sehnalová v odstavci 5 navrhuje pět let, pan poslanec Kučera dva roky, v odstavci 6 pan poslanec Kučera navrhuje 30 % a paní poslankyně navrhuje variantu 30 % nebo 50 %. Toto navrhla jako legislativně technickou připomínku, kterou musíme ještě schválit před orientačním hlasováním.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP