(13.30 hodin)

(pokračuje Palas)

Dále pak pan poslanec Kučera v odstavci 9 navrhuje variantu 500 a v bodě 3 variantu 300 a paní poslankyně pouze variantu 500. To jsou rozdíly, které musíme orientačně prohlasovat, a potom hlasovat o návrzích jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, rozumím. Pane zpravodaji, kromě těchto věcí, které jste uvedl, jsou návrhy zcela identické.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Jsou zcela identické.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Takže v podstatě budeme hlasovat o tomto návrhu jako o celku s tím, že v jednotlivých odstavcích budeme vždy dřív hlasovat o té variantě, která získá v orientačním hlasování vyšší počet hlasů.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže u odst. 5 máme varianty rozhodnuty. Dále máme dvě varianty.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Nyní bych doporučoval k odstavci 6 návrhu paní poslankyně Sehnalové, která navrhla legislativně technickou připomínkou rozšířit tento návrh o další variantu 50 %, hlasovat, zda schválíme tuto legislativně technickou připomínku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Takže my teď odhlasujeme legislativně technickou připomínku. Bude-li přijata, rozhodneme orientačně mezi 30 a 50.

V tuto chvíli dám hlasovat o legislativně technické připomínce paní poslankyně Sehnalové.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 515 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 515 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 162 vyslovilo 140 a 13 bylo proti.

 

Nyní budeme orientačně hlasovat o 30 % a 50 %.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Ano, přesně tak.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové číslo 516 se ptám, kdo podporuje 30 %.

V hlasování pořadové číslo 516 30 % získalo podporu 75 hlasů.

 

V hlasování pořadové číslo 517, které zahajuji, se ptám, kdo podporuje 50 %.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 517 získalo 50 % 79 hlasů.

 

Budeme tedy dříve hlasovat o 50 %. Jaké jsou další varianty?

 

Poslanec Jaroslav Palas: Následně v návrhu pana poslance Kučery je varianta 300 a 500 hektarů, takže bychom měli hlasovat o variantě 300 a 500, odst. 9.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové číslo 518, které zahajuji, se ptám, kdo upřednostňuje návrh 300. Návrh 300 získal 80 hlasů.

 

V hlasování pořadové číslo 519 se ptám, kdo podporuje návrh 500.

Návrh 500 získal 77 hlasů.

 

Zde budeme hlasovat v pořadí 300 a potom 500.

 

Pane zpravodaji, myslím, že všechny varianty byly rozhodnuty. Je tomu tak?

 

Poslanec Jaroslav Palas: V této chvíli jsme se orientačně vyrovnali se všemi předloženými návrhy a mohli bychom odhlasovat návrh paní poslankyně Sehnalové a pana poslance Kučery ve variantě 5 let k odstavci 5, 50 % k odstavci 6 a 300 hektarů k odstavci 9. Je to tak. Jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já se obávám, pane zpravodaji, že to nejde, protože varianty prošly různě a my budeme muset hlasovat o každém odstavci zvlášť.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Dobře, já to respektuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nejprve budeme hlasovat o odstavci 5 ve variantě 5 let, jestliže neprojde, musíme o něm hlasovat ve variantě 3. Není jiná možnost, pánové.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Ano, je to tak.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tom návrhu nemůžeme hlasovat jako o celku. Nejprve budeme hlasovat o odstavci… Pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Já s tím nemohu souhlasit. Myslím si, že je hlasovatelný celý komplex odstavců, a jestliže to bude přijato v těchto nejvíce podporovaných variantách, tak ostatní návrhy jsou nehlasovatelné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jenomže, pane poslanče, nezlobte se na mne, pakliže to neprojde v těch nejvíce podporovaných variantách a některé z nich jsou z vašeho návrhu, jiné jsou z návrhu paní poslankyně Sehnalové, tak budeme dělat co? Pakliže neprojde v těchto variantách, tak budu muset dát varianty zcela odlišné, a přitom jiní poslanci by raději upřednostnili jinou kombinaci. Opravdu tady musíme hlasovat o odstavcích jednotlivě. Tady nejde hlasovat jako o celku.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Ano, já souhlasím. Musíme hlasovat po jednotlivých odstavcích, ale upozorňuji, jestliže některý z odstavců neprojde, komplex nebude dávat smysl. Já na to upozorňuji sněmovnu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já jsem si toho plně vědoma, že tomu tak je, takže prosím, aby všichni velmi zvažovali své hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Takže bychom měli hlasovat v této chvíli o dvou návrzích pana poslance Kučery a paní poslankyně Sehnalové, a to v této chvíli o bodu 5.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O bodu 5 variantě 5 let. Stanovisko zpravodaje souhlasné, předkladatele rovněž souhlasné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 520 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 520 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 161 vyslovilo 152 a 5 bylo proti.

 

Nyní můžeme hlasovat o odstavci 6 ve variantě 50 %. Prosím stanoviska. (Zpravodaj souhlasí, předkladatel nesouhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 521 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 521 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 161 vyslovilo 98 a 60 bylo proti.

 

Myslím, že o odstavci 7 a 8 můžeme hlasovat společně. Tam není žádný sporný moment.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Ano, je to tak. Stanovisko zpravodaje souhlasné, předkladatele také souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: U bodu 9 jsou varianty, takže ten musíme hlasovat zvlášť. Odstavce 7, 8.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 522 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 522 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 161 vyslovilo 150 a jeden byl proti.

 

Nyní nám zbyl odstavec 9, kde se nejprve bude hlasovat varianta 300. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Stanovisko zpravodaje souhlasné, předkladatele souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 523 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 523 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 161 vyslovilo 104 a 53 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu G pana poslance Stanislava Němce, který je k pozměňovacímu návrhu pana poslance Kučery a poslankyně Sehnalové, který jsme právě odhlasovali. Tady chci upozornit ovšem na to, že tento návrh by předešlý návrh, který jsme odhlasovali, výrazným způsobem poškodil, a je to odkonzultováno s panem poslancem Němcem. Navrhuji nesouhlas, předkladatel souhlasí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP