(13.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 524 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 524 tento návrh nebyl přijat, když ze 161 přítomných se vyslovilo 23 pro a 125 proti.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Nyní bychom přistoupili k návrhům pod písmenem B poslance Grünera. K bodu 1 - nedoporučuji.

 

Poslanec Jan Grůza: Domnívám se, že bychom měli hlasovat současně o bodu 1 a 2. Oba nedoporučuji.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Ano, je to tak. Tyto dva body spolu úzce souvisí. Oba nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 525 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 525 tyto návrhy nebyly přijaty, když ze 161 přítomných se vyslovilo 10 pro a 121 proti.

 

Poslanec Jaroslav Palas: K bodu 3, který se týká § 7, chci uvést, že v tuto chvíli je tento návrh nehlasovatelný, protože byl přijat návrh paní poslankyně Sehnalové a poslance Němce. Dále bychom měli hlasovat o bodu 4, který se týká § 9 odst. 8. Zpravodaj souhlasí, navrhovatel nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 526 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 526 tento návrh nebyl přijat, když ze 162 přítomných se vyslovilo 60 pro a 94 proti.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Nyní je tady část 5, jde o legislativně technický pozměňovací návrh, kterým se zrušuje část 2. Souhlasím. Tento návrh rovněž podal pan poslanec Pešán, který je pod bodem H4. Zpravodaj souhlasí, navrhovatel rovněž souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 527 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 527 tento návrh byl přijat, když ze 162 přítomných se vyslovilo 159 pro a jeden proti.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Nyní tady máme návrh pana poslance Kuneše pod bodem C. První část není hlasovatelná, protože jsme právě část druhou zrušili. K bodu 2 vyjadřuji nesouhlas, navrhovatel rovněž nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 528 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 528 tento návrh nebyl přijat, když ze 162 přítomných se vyslovilo 10 pro a 147 proti.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Nyní tu máme návrh pana poslance Peška, který je pod bodem E. Zpravodaj nesouhlasí, navrhovatel souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 529 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 529 tento návrh byl přijat, když ze 162 přítomných se vyslovilo 82 pro a 73 proti.

 

Poslanec Jaroslav Palas: V této chvíli bychom měli hlasovat o návrzích poslance Libora Ambrozka. Je to v podstatě sedm návrhů, o kterých budeme hlasovat postupně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím poslance přicházející k mikrofonu, aby se hlásili, protože jim musím udělit slovo. Paní poslankyně, hlásíte se k procedurální poznámce?

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Já zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vznášíte procedurální návrh proti poslednímu hlasování.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Hlasovala jsem ano a mám tam ne.

(V sále je velký hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, já si vás pouze troufám upozornit, že tento návrh byl přijat, takže pokud jste hlasovala ano, nemáte důvod návrh zpochybňovat. Předpokládám, že zpochybňujete návrh z toho důvodu, že jste chtěla hlasovat ne a hlasovala jste ano. Je tomu tak. Paní poslankyně, já bych byla nerada obviněna z manipulace, takže vás prosím, abyste svůj návrh sama osobně upravila.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Hlasovala jsem ne a na sjetině mám ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pak je tento návrh logický. Budeme hlasovat o vaší procedurální námitce. Na žádost z pléna vás odhlašuji a žádám o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 530 rozhodneme o procedurální námitce paní poslankyně Boháčkové.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 530 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 530 tento návrh byl přijat, když ze 160 přítomných se vyslovilo 130 pro a 8 proti.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu pana poslance Peška uvedeném pod písmenem E. Stanoviska byla sdělena.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 531 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 531 tento návrh byl přijat, když ze 161 přítomných se vyslovilo 81 pro a 78 proti.

 

(V sále je velký hluk, předsedající opakovaně vyzývá přítomné ke klidu.)

 

Můžeme pokračovat. Nyní budeme hlasovat o návrzích 1 až 7 pana poslance Ambrozka, a to jednotlivě, pokud jsem dobře rozuměla.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Ne, paní předsedající. 1 až 3 budeme hlasovat postupně, 4 a 7 společně a následně 5 a 6. Stanovisko zpravodaje je ke všem bodům záporné, stanovisko navrhovatele je rovněž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 532 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 532 tento návrh nebyl přijat, když ze 161 přítomných se vyslovilo 15 pro a 140 proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 533 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 533 tento návrh nebyl přijat, když ze 161 přítomných se vyslovilo 26 pro a 126 proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP