(13.50 hodin)

(pokračuje Buzková)

Nyní budeme hlasovat I3. Zahajuji hlasování pořadové číslo 534. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 534 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 162 vyslovilo 8 a 147 bylo proti.

 

Nyní budeme hlasovat bod I7 a I4 společně. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 535 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 162 vyslovilo 21 a 135 bylo proti.

 

Nyní budeme hlasovat bod I5. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 536 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 162 vyslovilo 14 a 142 bylo proti.

 

Nyní budeme hlasovat bod I6. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 537 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 162 vyslovilo 12 a 145 bylo proti.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, tím jsme se ještě nevyrovnali s návrhy pana poslance Ambrozka, neboť v bodě 2, jak jsem zjistil, je ještě jedna alternativa, o které bychom měli hlasovat. Rovněž nedoporučuji, navrhovatel také nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme hlasovat o druhé alternativě I1, která dosud nebyla hlasována. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 538 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 162 vyslovilo 27 a 130 bylo proti.

 

Pan zpravodaj mě upozornil, že o všech návrzích bylo hlasováno a můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jana Grůzy, Pavla Peška, Veroniky Nedvědové, Václava Grünera, Josefa Mandíka, Josefa Vejvody, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona 161/1997 Sb., zákona 269/1998 Sb., zákona 95/1999 Sb., zákona 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod číslem 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb. a zákona č. 308/2000 Sb., podle sněmovního tisku 832, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

O návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 539, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 539 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 161 vyslovilo 118 poslanců a 11 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych jako zpravodaj a zároveň předseda zemědělského výboru poděkoval předkladatelům za dobrou práci, protože jsme tím vyřešili problém zahrádkářů a také jeden z problémů českých zemědělců. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dalším bodem je

 

76.
Návrh poslanců Waltra Bartoše, Petra Mareše, Petra Plevy, Jaroslava Zvěřiny,
Václava Brouska, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,
předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
/sněmovní tisk 790/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Walter Bartoš a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Václav Pícl. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 790/3.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Žádnou přihlášku do rozpravy nevidím, rozpravu končím.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést stručné závěrečné slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych vás v tomto závěrečném vystoupení požádat, abyste tuto navrženou novelu zákona schválili. Byl by to signál o tom, že stát i nadále považuje umělecké školství za žádoucí a chce je podporovat ve všech školách, a to bez rozdílu zřizovatele.

Systém uměleckého školství je to, v čem máme oproti jiným vzdělávacím systémům předstih, a to mám na mysli vzdělávací systémy, které jsou obecně považovány za velmi kvalitní - např. Irsko, Finsko nebo Nizozemí. Zkusme si proto tuto pozici udržet i do budoucna. Pestrá nabídka vzdělávání tohoto druhu je vhodnou cestou, jak dětem a mladé generaci vytvořit podmínky pro rozšíření jejich obzoru, a je vhodnou cestou k doplnění dalšího vzdělávání. To byl skutečný motiv, proč jsme se rozhodli návrh zákona předložit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím pana poslance Pícla, aby jako zpravodaj přednesl případné závěrečné slovo a poté navrhl proceduru, podle které budeme postupovat.

 

Poslanec Václav Pícl: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v tisku 790/3 máme pozměňovací návrhy pouze pana poslance Brouska. Jsou dva, vždy předloženy ve variantách. U prvního bychom měli hlasovat nejdříve orientačním způsobem. Je tam varianta A - 5 let, B - 3 roky, pak hlasovat o návrhu pod číslem 2, poté o návrhu pod číslem 3 - nejdříve variantu A, poté variantu B. Pokud bude schválena jedna z variant, druhá varianta je nehlasovatelná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tato procedura je tak jednoduchá, že není třeba ani o ní hlasovat. Nejprve budeme hlasovat orientačně mezi pěti a třemi lety, poté o vítězném návrhu dříve.

Prosím všechny poslance, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, aby se dostavili do sněmovny.

Nejprve tedy budeme rozhodovat orientačně mezi pěti a třemi lety. To znamená varianta A a B prvního návrhu pana poslance Bartoše.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP