(14.40 hodin)

(pokračuje Kasal)

Omezím se pouze na konstatování, že v tuto chvíli máte materiál před sebou, a navrhuji paní místopředsedkyni, aby k tomu materiálu otevřela rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou zahajuji. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Dámy a pánové, podvýbor organizačního výboru doporučuje, aby se o všech návrzích hlasovalo dohromady s jednou jedinou výjimkou, která se týká medaile Za hrdinství pro Jana Švermu. Tady podvýbor doporučuje, a organizační výbor to potvrdil, aby se o tomto jménu hlasovalo zvlášť. Čili můj návrh je, abychom prvně hlasovali o tomto jménu a pak o všech jménech, tak jak jsou uvedena v materiálu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Dámy a pánové, dovolte mi velice úsporně sdělit, co mě vedlo k tomu, podat právě letos návrh na vyznamenaní Jana Švermy in memoriam. Především to je sto let od jeho narození. Dále pak skutečnost, že jde o jednoho z našich kolegů, a podtrhuji jediného, který zahynul v boji. Vím samozřejmě o dalších čtyřech poslancích a senátorech, kteří zemřeli v koncentrácích nebo byli odsouzeni za války k trestu smrti, např. Rašín jr. nebo překrásný člověk senátor Hampl ze Semil atd., ten byl popraven v Drážďanech. Jan Šverma je však jediný, který padl při ústupu partyzánského štábu plk. Asmolova v Donovalech. Chci zdůraznit ještě jeden moment - vztah Jana Švermy ke Slovákům. Když mu nabízeli odletět po porážce SNP, řekl - cituji: "Celý život bych se musel stydět, kdybych opustil slovenský lid v okamžiku tak vážného nebezpečí." Vystoupení poslance Švermy ve čtvrtém volebním období Národního shromáždění republiky Československé 35 až 39 si je možno ověřit už dneska velice rychle na internetu. Doporučuji to, každé slovo je tam zaznamenáno.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

V tuto chvíli vás na žádost z pléna všechny odhlašuji, prosím o novou registraci.

Budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení, tak jak jej máte písemně před sebou. V podstatě se jedná pouze o usnesení, že Poslanecká sněmovna souhlasí s předloženými návrhy podvýboru organizačního výboru na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání uvedených v příloze. Ještě předtím budeme hlasovat o vypuštění jednoho jména z přílohy. (Reakce na připomínky poslanců mimo mikrofon:) Já upozorňuji, že v organizačním výboru, kterému jsem tehdy předsedala, jméno Jan Šverma nebylo vyřazeno, ale bylo rozhodnuto, že o tomto jménu má být hlasováno zvlášť, takže my jej nebudeme zařazovat, my jej případně budeme vyřazovat ze seznamu. Opravdu je třeba hlasovat tímto způsobem. Máte před sebou písemný podklad a toto jméno v tomto písemném podkladu je. Jako předsedající hodlám postupovat tímto způsobem. Pakliže má někdo výhrady, nechť proti mému postupu vznese námitku.

 

V hlasování pořadové číslo 561 tedy budeme rozhodovat o tom, aby z bodu II bylo vypuštěno jméno Jan Šverma, které je uvedeno pod bodem 5.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 561, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 561 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 120 vyslovilo 56 a 61 bylo proti.

 

V tuto chvíli tedy budeme hlasovat o návrhu tak, jak byl předložen organizačním výborem:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s předloženými návrhy podvýboru organizačního výboru na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání uvedených v příloze."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 562, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 562 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 132 vyslovilo 84 a 20 bylo proti.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím byly projednány všechny body pořadu 36. schůze Poslanecké sněmovny. Tímto 36. schůzi Poslanecké sněmovny končím.

 

(Schůze ukončena ve 14.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP