Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
29. června 2001 v 9.01 hodin

Přítomno: 162 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, vážený pane místopředsedo vlády, vážený pane ministře, zahajuji čtvrtý jednací den 37. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám a přeji vám krásné, dobré ráno.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi eventuálně vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Vladimír Laštůvka pro nemoc, Radim Turek - zahraniční cesta, Walter Bartoš a Jirousová Taťána - zahraniční cesta, ale paní kolegyně Jirousová je trvale omluvena a trvale je přítomna na našem zasedání, prosím tedy, aby byla vyškrtnuta z této omluvenky. Dále Petr Matějů, Miroslav Ouzký, Olga Sehnalová, Ladislav Skopal, Cyril Svoboda a Vlasta Štěpová pro účast na zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Z vlády se omlouvá předseda vlády Miloš Zeman - zahraniční cesta, Karel Březina - zdravotní důvody, Jan Fencl - eventuální jednání v Senátě, místopředseda vlády Miroslav Grégr od 14 hodin - dlouhodobě plánované pracovní jednání, Jan Kavan - vládní seminář v rámci komunikační strategie před vstupem ČR do EU, Jaroslav Tvrdík - návštěva příslušníků 43. výsadkového praporu v Chrudimi, Eduard Zeman - služební cesta do Lotyšska na konferenci ministrů školství, a Bohumil Fišer - návrat ze zahraniční služební cesty.

Na dnešní dopolední jednání máme pevně zařazeny body 29, 30, 21, poté přerušený nebo odročený bod 9 - Ústava ČR, a další body 23, 24, 25, tak jak jsme schválili včera před interpelacemi dnešní pořad. Odpoledne pak máme pevně zařazeny dva body - body 13 a 17, což znamená druhé čtení občanského zákoníku a informace pro Evropský soud, druhé čtení.

Pokud není dalších poznámek, uděluji slovo předsedovi klubu KSČM poslanci Filipovi.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, na dnešek byl jako bod 3 pevně zařazen trestní řád, tisk 680 - poslanecký návrh. Vzhledem k tomu, že Senát včera ve večerních hodinách přerušil jednání o vládní novele trestního řádu, nemůžeme ještě učinit ten závěrečný krok, který jsem slíbil této sněmovně, a žádám tedy v tuto chvíli procedurálně o přeložení tisku 680 - bod 21 na 10. července po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče, to je procedurální návrh přesunout dnešní třetí bod, podle programu bod č. 21, trestní řád - poslanecký návrh paní poslankyně Rujbrové a dalších, jako pevný bod dne 10. července, tj. po bodech 43, 44, 100 a 101, tzn. jako pátý pevný bod bude tedy bod č. 21.

Prosil bych vás všechny, abyste se svými kartami přihlásili, abychom měli potřebné kvorum 67 přítomných poslanců.

Ano, skutečně se nám počet doplňuje, takže můžeme hlasovat o přeřazení bodu č. 21, jak jsem avizoval.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 91, a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 82 poslanců pro hlasovalo 65, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

A nyní můžeme tedy přistoupit k pevně stanovenému prvnímu bodu dnešního jednání, což je bod

 

29.
Vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání
/sněmovní tisk 938/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předlohu uvede její místopředseda a ministr průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření vlády vám předkládám k projednání vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání. Jeho cílem je především dosažení plné slučitelnosti naší právní úpravy v oblasti státní podpory malého a středního podnikání s právními předpisy Evropských společenství.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, je nás tady sotva polovina, ale hluku je tu, jako kdyby tu řečnilo 300 mužů najednou. Chtěl bych vás požádat o ztišení prostředí ve sněmovně.

Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Já bych tedy jenom upřesnil, pokud nebylo dobře rozumět - projednáváme vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání.

Tento návrh má nahradit současný zákon č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání, přičemž nedochází k zásadním změnám principů poskytování těchto podpor.

Při jeho přípravě šlo o sjednocení definice malých a středních podniků s definicí uplatňovanou v zemích EU. Definice malých a středních podniků je obsažena v nařízení Komise č. 70/2001, o aplikaci článků č. 87 a 88 Smlouvy o Evropském společenství ke státní pomoci malým a středním podnikům. Jsou tam vymezena tři kritéria, z nichž první stanoví počet méně než 250 zaměstnanců, druhé, ekonomické kritérium stanovuje maximálně přípustnou výši jejich ekonomických ukazatelů, jako jsou aktiva a obrat podniků, a třetí požaduje nezávislost malého a středního podnikatele na jiném subjektu. Všechna tři kritéria definice malých a středních podniků jsou již obsažena ve vládou schválených programech podpory pro léta 2001 až 2004 a jsou aplikována v praxi. Je však nezbytné jejich zakotvení v zákoně.

Návrh dále vymezuje v návaznosti na nový zákon o rozpočtových pravidlech formu podpory, která bude malým a středním podnikatelům poskytována. Jedná se o formu návratné finanční výpomoci, dotace finančního příspěvku, záruky nebo úvěru se sníženou úrokovou sazbou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP