(11.20 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Usnesením Poslanecké sněmovny z května loňského roku, požádala sněmovna vládu, abychom připravili novelu zákona 243/2000 Sb. tak, aby byla posílena motivace k podpoře podnikání v místě a aby byla účinná od 1. 1. 2002. My jsme k přípravě této novely potřebovali nezbytně data, z kterých by bylo možno vyjít a na kterých bylo možno připravit návrh takovéhoto posílení motivace obcí. Data byla získána zpracováním přílohy o počtu zaměstnanců za měsíc prosinec 2000 z ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků, řekněme zjednodušeně - daně ze mzdy. Roční vyúčtování se předkládá do konce března následujícího roku. My jsme tudíž nemohli mít tato data dříve než v polovině dubna, dříve není technicky možné vyhodnotit tato data, a také tak to bylo, my jsme ta data obdrželi v polovině dubna, následně byl během jednoho měsíce zpracován tento návrh, prošel příslušným legislativním procesem ve vládě, byl schválen vládou po proběhnutí připomínkových řízení a byl předložen Poslanecké sněmovně. Prostě dříve to technicky není možné. Pokud jde o časovou tíseň - samozřejmě jistá časová tíseň existuje, nicméně stále je možné po schválení tohoto návrhu ji zapracovat do přípravy návrhu státního rozpočtu. My umíme připravovat návrh státního rozpočtu v obou variantách, to znamená ve variantě, že se podaří tento návrh schválit, to znamená, že bude existovat podstatně vyšší míra vlastních příjmů krajů než letos, a stejně tak umíme zpracovat variantu, která bude vycházet z letošních parametrů, a bude probíhat zvýšený přísun peněz dotačním vztahem ještě v následujícím roce.

Dále mi dovolte říci, že tento návrh nemohl splnit ambice, které tady zaznívaly v některých příspěvcích, to znamená mnohem výraznějšího posunu k vlastním příjmům krajů, i z toho důvodu, že proces předávání kompetencí prostě pokračuje. A on bude pokračovat i v roce 2002, to znamená, že tento návrh musí reflektovat míru předaných kompetencí, která bude platit pro rok 2002. A je zjevné, že se k němu bude Poslanecká sněmovna vracet, protože tento proces bude pokračovat.

K debatě o tom, co mělo být dříve a co později: Jsem výrazně přesvědčen o tom, že to věcné musí předcházet finančnímu, samozřejmě v určité koordinaci. Nicméně nemůžeme nastavit systém financování, když nevíme předem, kolik kompetencí, které věcné úlohy bude muset příslušný samosprávný celek plnit. To podle mého názoru není možné. A proto také zákon nesplňuje pravděpodobně ty ambice, které ze strany krajů, případně některých poslaneckých klubů v tomto obsahuje.

Mám-li se vrátit k té části, která se týká motivace obcí, my jsme jednoznačně podpořili ten návrh, chceme zvýšit motivaci obcí, ale opět tvrdíme, že ta věc je poměrně složitá. Proto ta míra, která je zde uplatněna, se může zdát někomu malá. My se domníváme, že na této míře lze velmi výrazně osvědčit, zda ten systém bude fungovat lépe než dosavadní systém přerozdělování, tzn. přerozdělování podle počtu obyvatel.

K tomu chci říci, že pan poslanec Pilip počítal 85 Kč na jednoho občana, já tvrdím, že princip se bude přerozdělovat podle zaměstnanců, těch jsou necelé 4 miliony, takže je to minimálně 210 Kč na jednoho občana za rok.

Domnívám se, že vzhledem k debatě, která proběhla, se jasně potvrdilo, že je třeba vést debatu, rozhodnout o zásadních politických rozhodnutích, kterým směrem, jakou míru přerozdělování, jakou míru dotačního vztahu nastolit, a proto prosím, aby návrh byl propuštěn do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi. Prosím pana zpravodaje Recmana.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, bude ve svém závěrečném vystoupení velice stručný. Chci shrnout diskusi a říci, že v obecné rozpravě vystoupilo sedm poslanců a zazněla jedna faktická poznámka. Věřím, že každý z nás si z diskuse odnesl poznatky a doporučení, která využije při dalším projednávání sněmovního tisku, zejména v příslušných výborech…

***
Přihlásit/registrovat se do ISP