(12.50 hodin)
(pokračuje Kapoun)

Ještě bych chtěl říci, jaké dopady, protože všechno, co jsem říkal, vlastně směřuje k jednomu cíli - jaké dopady to přineslo. Hodnotí se zpoždění, přerušení, přesnost, zaměstnanost, objem železniční dopravy. Chtěl bych říci, že se neprojevily v žádné společnosti negativně. Podíl na trhu, negativní důsledky se projevily jen u dvou zemí. Je to zvláštní dvojice - Irsko a Česká republika. Finanční výkonnost poklesla jen v jedné společnosti. Jistě je to zvláštní a překvapující, že je to Velká Britanie. Produktivita, náklady na osobokilometr a tunokilometr - žádné negativní následky. Počet zaměstnaných osob - nárůst byl jen v Estonsku, jinak byl většinou pokles. Sami vidíte, jak různorodé je uspořádání v Evropě, a přitom dopady jsou vlastně stejné.

Tento zákon je postaven tak, že je možné se přizpůsobit jakémukoliv vývoji v Evropské unii, a i když zatím nebudeme v Evropské unii jako členové, dopravně jsme v ní už vlastně dnes. Česká železnice je čtvrtá největší v nákladní přepravě v Evropě a druhá v tranzitu, hned za německými dráhami. Proto vás žádám, dejte prostor k dalšímu jednání, aby česká železnice náskok před legislativou neztratila a abychom se mohli v druhém čtení nějak rozumně dohodnout.

Doporučuji propustit zákon do druhého čtení. Děkuji vám, a omlouvám se, že jsem byl poněkud delší.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kapounovi. Nyní budeme tedy hlasovat o předloženém návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Tento návrh navrhl poslanec Sehoř již na 35. schůzi, dnes jej zopakoval pan poslanec Plachý.

 

V hlasování pořadové číslo 100 budeme rozhodovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 100 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 100 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 57 a 70 bylo proti.

 

Pan poslanec Plachý navrhl prodloužení lhůty k projednání tohoto návrhu o 40 dnů. Prosím pana zpravodaje, aby se k tomuto vyjádřil.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Chtěl bych jenom upozornit, že vzhledem k tomu, že se vlastně tento zákon může dostat do výborů, kterým bude přikázán, protože to tady ještě nezaznělo, že vlastně se bude projednávat až za 91 dní. Protože, když předpokládám, že 15. července skončíme, tak 15. 9. začíná sněmovna, já bych nedoporučoval, aby se to prodlužovalo ještě o dalších 40 dní, čili tento návrh nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosila bych okamžik strpení, protože se musíme podívat do jednacího řádu, neboť jsem přesvědčena o tom, že s takto dlouhým prodloužením musí vyslovit souhlas navrhovatel. Nicméně nejsem si tím jista, tak prosím o krátké strpení.

Ano, podle § 91 odst. 2 může sněmovna lhůtu zkrátit nebo prodloužit o 20 dnů. O delším krácení nebo prodloužení může sněmovna rozhodnout pouze se souhlasem navrhovatele. Vzhledem k tomu, že pan ministr Schling nesouhlasí, tak tento návrh není hlasovatelný.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 101 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 101 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 161 pro vyslovilo 150 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán hospodářskému výboru.

 

Nyní udílím slovo předsedovi poslaneckého klubu ODS panu poslanci Tlustému.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, i v případě předchozího tisku se zpravodaj uchýlil k tomu, co se v poslední době stává běžným, to je k polemice s názory jiných poslanců, která ovšem znamená, že provede-li ji v závěrečném slově zpravodaje, nemohou napadení reagovat. Za prvé bych chtěl vyzvat, aby tato zaváděná tradice byla co nejrychleji opuštěna, protože z věcných diskusí se stávají diskuse, ve kterých jedna strana nemá prostor pro vyvracení polopravd, nepravd či čehokoliv jiného. Dovolte mi jenom na vyvrácení toho nejzásadnějšího uvést, že správní rada sice opravdu vícekrát o tomto zákoně jednala, ale ne o znění, které je tady projednáváno. To za prvé.

Za druhé, ODS předložila 7 tezí, později dokonce 9 k tomuto tématu, ještě předtím, než došlo k výměně pana ministra Peltráma za pana ministra současného. Jinými slovy ODS seriózně chtěla toto téma projednávat, navrhovala věcná východiska a na tuto její aktivitu nebylo reagováno.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ještě předtím, než vyhlásím polední přestávku, upozorňuji, že na odpolední část našeho jednání jsou pevně zařazeny dva body. Jako první je druhé čtení návrhu pana poslance Cyrila Svobody - občanský zákoník a jako druhý - Informace pro Evropský soud, sněmovní tisk 842. Tyto dva návrhy jsou zařazeny pevně. Poté bych považovala za vhodné projednat, pakliže k tomu bude časový prostor, bod 24 a 25 schváleného pořadu schůze, které byly pevně zařazeny na naši dopolední část a nebylo možné je z časových důvodů projednat.

 

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP