(Jednání opět zahájeno ve 14.02 hodin.)
 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, zahajuji dnešní odpolední jednání. Na dnešní odpoledne máme zařazeny body 13 a 17 a poté projednáme body 24, 25, které byly určeny na dopolední jednání.

Dříve než přistoupíme k jejich projednávání - prosím pana kolegu Vymětala a jeho kolegyni o klid - chci vás informovat, že nám Senát vrátil pět návrhů zákonů s pozměňovacími návrhy. Jedná se o tyto návrhy: zákon o právech příslušníků národnostních menšin, zákon o spotřebních daních, zákon o státní sociální podpoře, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům odbojů apod. Příslušné smluvní tisky vám byly rozdány během včerejšího a dnešního dopoledního jednání. Protože musí uplynout 10 dní od doručení těchto tisků poslancům, můžeme se jimi zabývat nejdříve v úterý 10. července. Avizuji tedy projednání těchto pěti zákonů s tím, že v tuto chvíli o jejich zařazení na pořad schůze nelze hlasovat. Povinnost předložit zákony vrácené Senátem na pořad nejbližší schůze sněmovny mi ukládá podle § 97 odst. 4 zákon o jednacím řádu. Já tak hodlám učinit po uplynutí zákonné lhůty 10 dnů.

Iniciativou některých poslanců však sněmovna již dva z těchto uvedených návrhů zákonů, a to první a pátý, tak jak jsem je četl, zařadila na pořad schůze. Nicméně jednací řád tuto povinnost ukládá mně. Počítejte tedy prosím s tím - pokud zde nejsou předsedové klubů, myslím, že je tady aspoň někdo z klubů - že v úterý 10. 7. budeme po pevně zařazených bodech projednávat těchto pět vrácených zákonů. Prosím zástupce klubů, aby to řekli svým předsedům, aby kluby o tom byly informovány.

 

Nyní se dostáváme k prvnímu odpolednímu bodu, kterým je

 

13.
Návrh poslanců Cyrila Svobody, Stanislava Křečka, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 804/ - druhé čtení

 

V 36. schůzi jsme při třetím čtení souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu. Táži se zástupce navrhovatelů - poslanec Cyril Svoboda zde není, tak někoho jiného, Křeček, Výborný - zda chtějí vystoupit v úvodu. Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, zastupováním skupiny předkladatelů byl pověřen poslanec Cyril Svoboda. Ten je z pověření Parlamentu v tuto chvíli podle mých informací na cestě ze Štrasburku do Prahy a možná, že již je v Praze. Já se necítím být povolán k tomu, abych předkladatele Cyrila Svobodu vystřídal. Prosil bych tedy, aby tento bod programu schůze byl přesunut na dobu pozdější. (Hlasy: Dnes.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslíte, že jeho účast tady je nezbytná? (Poslanec Výborný: Myslím, že ano.) Je možné o tom dát hlasovat, ale myslím, že zrovna tak mohlo proběhnout jednání ve druhém čtení bez jeho přítomnosti, je zde více zástupců. Pan poslanec Křeček? (Jmenovaný se radí s poslancem Výborným.)

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, já se cítím v takové nepříliš obvyklé situaci, ale pojďme tedy projednat tento tisk ve druhém čtení a vycházejme z toho, že ostatní předkladatelé jsou přítomni ve sněmovně a že se snad i během druhého čtení poslanec Cyril Svoboda dostaví. Znovu zdůrazňuji, že je služebně vzdálen.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Já se zeptám poslankyně Evy Dundáčkové jako zpravodajky výboru ústavně právního, zda se chce k tomu vyjádřit. Prosím.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedo, jsem-li tázána na proceduru, jsem přesvědčena o tom, že jsme připraveni tento tisk projednat a že nic nebrání tomu, abychom tak učinili.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Já se vás táži, jestli chcete vystoupit teď jako oficiální zpravodajka. (Poslankyně Dundáčková: Se zpravodajskou zprávou určitě, ano.) Prosím, k tomu jsem vás vyzval.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jak již zde bylo předesláno, sněmovní tisk 804 jsme ve třetím čtení vrátili ústavně právnímu výboru k dalšímu projednání, a to proto, že ve druhém čtení došlo k podání celé řady pozměňovacích návrhů, které charakter celého návrhu zákona pozměňovaly, a zdálo se nám správné, aby je ústavně právní výbor projednal a svou většinovou vůli dal sněmovně najevo. To se skutečně také stalo. Bohužel ústavně právní výbor nepřijal žádné závěrečné usnesení a já vám teď nemohu říci, co vám ve skutečnosti doporučuje, máme pouze k dispozici v tisku 804/4 veškeré pozměňovací návrhy, které ústavně právní výbor ve vysoké shodě přijal a doporučil Poslanecké sněmovně, aby s nimi vyslovila souhlas.

Vzhledem k tomu, že se nacházíme v opakovaném druhém čtení, jsem přesvědčena, že napřed musíme hlasovat, a já bych to jako zpravodajka ráda navrhla, o tom, že za základ projednávání vezmeme původní usnesení ústavně právního výboru, které jsme obdrželi jako tisk 804/2, a k němu pak budou podávány pozměňovací návrhy, ne-li jiné, přinejmenším ty, které jsou obsaženy v záznamu jednání 83. schůze ústavně právního výboru z 13. června 2001.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní zpravodajce. Vážení kolegové, já vás teď musím odhlásit, prosím, abyste se znovu přihlásili, abychom zjistili, kolik nás tady je a zda můžeme o takovémto formálním návrhu hlasovat. Zatím nemáme ani zdaleka potřebné kvorum.

Vážení kolegové, máme potřebné kvorum. Já bych dal hlasovat o tom, zda sněmovna souhlasí s tím, aby východiskem k projednávání tohoto návrhu zákona byla původní verze předložená ústavně právním výborem. Vy jste řekla "původní usnesení", ale teď si uvědomuji, že to není možné. Myslím, že si rozumíme.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 99 poslanců bylo 91 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP