(14.50 hodin)

Poslanec Jaroslav Gongol: Já ještě navrhuji rozpočtový výbor.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dám nejdříve hlasovat o přikázání hospodářskému výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 106 ze 131 přítomných poslanců 99 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 107 ze 130 přítomných poslanců 49 pro, 45 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

Chtěli jsme zahájit třetí čtení, ale předseda klubu sociální demokracie chce navrhnout odjezd na víkend.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, protože jsme před malou chvílí provedli určitou analýzu bodů, které jsou ještě před námi, a z této analýzy vyplynulo, že některé zprávy, které bychom mohli projednat, není možné projednat z důvodu nepřítomnosti zpravodajů, popřípadě nepřítomnosti členů vlády, domnívám se, že již hodina pokročila natolik, že je možné v tuto chvíli navrhnout přerušení schůze Poslanecké sněmovny a nezahajovat v této atmosféře pátečního odpoledně za nižší účasti Poslanecké sněmovny třetí čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já to beru jako návrh k hlasování, nicméně je zde pan ministr financí a můžeme normálně projednávat bod č. 59, který není dlouhým bodem. Jedná se o pár návrhů k hlasování.

 

Dám hlasovat o návrhu pana poslance Sobotky, zda sněmovna souhlasí s přerušením do úterního rána.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 108 ze 130 přítomných poslanců 68 pro, 33 proti. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji schůzi sněmovny do úterý.

 

(Jednání skončilo ve 14.54 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP