Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
10. července 2001 ve 14.08 hodin

Přítomno: 176 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji sedmý jednací den 37. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Pan poslanec Vejvoda mi oznámil, že má náhradní kartu č. 19.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti z důvodu zahraničních cest požádali poslanci Beneš, Exner, Karas, Šulák, Laštůvka, Payne a Ransdorf, pánové Laštůvka, Payne a Ransdorf jsou dokonce v Číně a v Korejské lidově demokratické republice. Z vlády se na tři první hodiny omlouvá předseda vlády pro jednání s prezidentem Portugalské republiky, pan ministr Dostál je na pracovní cestě v Chorvatsku, pan ministr Kavan v Řecku, pan ministr Lachnit ve Španělsku a pan ministr Rusnok se omlouvá pro dlouhodobě plánované nezbytné jednání mimo Prahu. (Hluk v sále.)

Prosím o pozornost, neboť máme celou řadu formálních věcí na začátku tohoto třetího týdne jednání Poslanecké sněmovny. Ale hlásí se paní místopředsedkyně Buzková, takže jí udílím slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych v tuto chvíli procedurálně navrhla návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který vychází z dohody, ke které došlo na posledním zasedání organizačního výboru.

Na minulém organizačním výboru jsme zjistili, že v tomto týdnu proběhne poslední zasedání organizačního výboru před prázdninami. Další zasedání organizačního výboru, které je již pevně stanoveno, se uskuteční v takovém termínu, že tento organizační výbor nemá možnost z časových důvodů svolat v zářijovém variabilním týdnu zasedání sněmovny, které pravděpodobně svolat bude nutné. Z tohoto důvodu jediný způsob, jak je možné svolat ve variabilním týdnu v měsíci září schůzi Poslanecké sněmovny, je usnesení Poslanecké sněmovny, které k tomuto svolání pověří předsedu Poslanecké sněmovny.

Vzhledem k tomu, že mám informaci, že v září bude možné projednat asi 90 druhých a třetích čtení, je v tuto chvíli zřejmé, že pravděpodobně bude nutné toto mimořádné zářijové zasedání svolat. Nicméně na nás v tuto chvíli není rozhodnout o svolání tohoto zářijového zasedání, ale umožnit, aby předseda Poslanecké sněmovny měl možnost toto zasedání svolat. Z tohoto důvodu navrhuji následující návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna ukládá předsedovi Poslanecké sněmovny v souladu s § 51 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny svolat 38. schůzi Poslanecké sněmovny na úterý 18. září 2001 ve 14.00 hodin a stanovit její návrh pořadu."

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, máte někdo k tomuto návrhu nějakou poznámku nebo připomínku? Nemáte-li, dám o tomto návrhu neprodleně hlasovat.

 

Zahájil jsme hlasování o návrhu paní místopředsedkyně Buzkové. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 179 z přítomných 138 poslanců 118 hlasovalo pro, 4 byli proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Martínek se hlásí, prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP