(14.10 hodin)

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolím si vás informovat, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své schůzi ve středu ráno projednal vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a doporučil jej k projednání sněmovně ve druhém a třetím čtení. Vzhledem k termínům, které jsou, dovoluji si navrhnout, aby tento návrh zákona ve druhém čtení byl projednán dnes po pevně zařazených bodech před vrácenými body ze Senátu, třetí čtení aby bylo projednáno ve čtvrtek po pevně zařazených bodech dopoledne.

Krátké zdůvodnění: Jsme přesvědčeni, že tento zákon je nesmírně důležitý, protože na něj čeká v současné době zhruba 40 obcí, kde se nemohou konat mimořádné volby. Proto je nezbytně nutné, aby tento návrh zákona urgentně odešel do Senátu tak, aby tyto volby mohly být co nejdříve vyhlášeny. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Dám o tomto hlasovat. K tomuto bodu chce vystoupit předseda klubu Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, byl jsem sice přihlášen k jinému bodu - k programu schůze, ale vzhledem k tomu, co přednesl kolega Martínek, s odvoláním na § 54 odst. 6 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny nesouhlasí více než 20 poslanců se zařazením tohoto zákona do druhého a třetího čtení na tuto schůzi. Příslušnou podpisovou listinu vám předkládám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan ministr vnitra by chtěl k tomu vyjádřit svůj názor.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, respektuji stanovisko poslaneckého klubu KSČM, respektuji i využití práva daného 20 poslancům Poslanecké sněmovny ze zákona o jednacím řádu. Musím ale vyslovit velké politování nad tím, že se neumožnilo dokončit zde v Poslanecké sněmovně legislativní proces k tomuto zákonu ještě na této schůzi. Tento postoj, který zde byl prezentován ze strany 20 poslanců KSČM, povede k tomu, že v tomto volebním období v obecních a městských zastupitelstvech již prakticky bude znemožněno naplnit jedno z ústavních práv, které občané tohoto státu mají, a to je právo na samosprávu. Zhruba 40 obcí a městských částí, které čekají na uskutečnění voleb do obecních a městských zastupitelstev, by si zasloužilo, kdyby Poslanecká sněmovna zvolila méně tradiční způsob projednávání tohoto důležitého zákona.

To, že jsme se dostali do této situace, není nepochybně vina ani komunistických poslanců, není to ale vina ani nás zde ve sněmovně, není to ani chyba vlády, ale bohužel tím, jak skončilo projednávání volebního zákona do obecních a městských zastupitelstev v Senátu na konci loňského roku. Je mi to líto, respektuji to, ale myslím si, že každý z nás si na základě tohoto stanoviska budeme muset umět zodpovědět před občany těch obcí a měst, kde se volby konat nemohou, proč jsme se takto rozhodovali. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jsem rád, že se hlásí pan předseda klubu KSČM. Chtěl jsem použít svého práva řídícího schůze a vyzvat ho k obhajobě svého stanoviska, které nám předložil, protože argumenty pana ministra vnitra se zdají rozumné. Bylo by proto fér, abychom je buď vyvrátili, nebo nikoli.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, samozřejmě mohu velmi litovat toho, že více než 18 měsíců interpeluji postupně ministry vnitra pana kolegu Grulicha a pana kolegu Grosse k tomu, aby byly vypsány například volby ve městě Humpolec. Není mou vinou, že v tomto městě nebyly podle platného zákona o volbách do obcí vyhlášeny mimořádné volby. Není také mou vinou, že volební zákon o volbách do obcí je v podstatě kopírováním d´Hondtova systému.

Zákon, který je předložen, neumožňuje nezávislým kandidátům, malým politickým stranám vůbec vstoupit do komunální politiky. Ptám se, kde je zajištěna ústavní rovnost politického souboje politických stran, když není zajištěna ani na těch minimálních úrovních zákona o obcích. Jsem přesvědčen, že pokud mají mít jednotlivé politické strany ústavní právo na rovný souboj politických stran, nemůžeme jim omezovat na úrovni obce vstup do komunální politiky pětiprocentní uzavírací klauzulí, nemůžeme je znevýhodňovat d´Hondtovým systémem a tak vyvracet ústavní podmínky voleb, které mají mít podstatu poměrného zastoupení. Respektuji ústavní systém, kdy jedna komora Parlamentu je volena poměrným zastoupením a druhá většinovým systémem, ale nedovedu a nechci respektovat pokusy o obcházení ústavy těmito kroky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP