(14.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Tolik na vysvětlení oné blokace podle § 54 odst. 6. Neviděl jsem vůli poslanců, kteří jsou ve výboru pro veřejnou správu a životní prostředí, aby alespoň ta minimální ústavní práva byla zajištěna, aby minimální pozměňovací návrhy, které se předkládaly našimi poslanci v tomto výboru, byly přijaty. Nezbylo mi tedy nic jiného, než tohoto ustanovení jednacího řádu použít.

Jestli mohu využít ale jinak té své přihlášky, rád bych navrhl trochu příjemnější záležitost na této schůzi. Navrhuji vyřazení z programu této schůze druhé a třetí čtení návrhu zákona o trestním řízení soudním, které jsem předložil společně se Zuzkou Rujbrovou. 29. června 2001 schválil Senát zákon o trestním řízení soudním tak, jak ho předložila vláda a projednaly výbory Poslanecké sněmovny, a schválil ho beze změn. Nepředpokládám, že prezident republiky využije svého práva a nepodepíše tento zákon, a stahuji za předkladatele tento bod programu, resp. tyto dva body programu z jednání této schůze. Protože jde o návrh zákona ve druhém čtení, nepotřebuji na to souhlas sněmovny vyjádřený hlasováním, jenom vám to oznamuji.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu předsedovi, čili body 21 a 74 vyřazujeme z dnešního programu. Prosím vás, pane předsedo, já teď tady mám několik konkurenčních věcí.

Vážení, jestli se zklidníte, tak já bych si dovolil přivítat na naší galerii paní Sabinu Kasperei, místopředsedkyni frakce sociální demokracie v německém parlamentu, která je na návštěvě u nás. (Potlesk.)

Druhá věc - náhradní kartu č. 18 má paní poslankyně Hanačíková - vidím 17. A teď tu mám prosbu na ministra vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já už nechci dále příliš rozebírat ten problém, ale reagovat musím na to, co zaznělo ve vztahu k odůvodnění postoje poslanců KSČM k volebnímu zákonu pro volby do obcí a městských zastupitelstev.

Nejprve k té otázce voleb v Humpolci. Pan poslanec Filip moc dobře ví, že volby v žádné z obcí a měst nelze konat z jednoho prostého důvodu, že jsme jinými zákony zrušili volební orgány a ty volební orgány, které by tyto volby měly zajišťovat podle starého volebního zákona, neexistují, a nemá tudíž, kdo by vykonával funkce podle starého volebního zákona, jako je třeba okrsková volební komise a podobné věci, protože jinými zákony jsme stanovili výkon voleb státní správou. V tom je ten legislativní problém a já předpokládám, že pan poslanec Filip toto moc dobře ví.

Co se týče toho zdůvodnění věcného, já mu rozumím, respektuji ho, ale je pro mne z kategorie politické obstrukce, kterou nemyslím nějak hanlivě, patří nepochybně na parlamentní půdu tato záležitost, využívat i řekněme menšinové blokace, ale byly to věcné argumenty, nikoli argumenty toho typu, že např. volební zákon je tak složitá materie, že se nedá stihnout toto zvládnout na jedné schůzi. To by byl argument, který bych bral, přestože bych se snažil udělat všechno, abychom to zvládli. Ale to zdůvodnění, které zde bylo předneseno, je skutečně využití zákona o jednacím řádu, říkám využití, nikoli zneužití, využití jednacího řádu k tomu, aby někdo mohl prosadit své menšinové stanovisko. Respektuji to, je mi to líto a každý z nás si to bude muset odůvodnit před voliči v těch zhruba čtyřiceti městech a obcích, kde se volby nemohou konat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Já to nechci dále komentovat, protože je evidentní, že jde o obstrukci z věcných důvodů, nikoli obstrukci z důvodů procedurálních, čili k tomu není třeba nic dodávat.

Dovolte mi, abych teď tady já navrhl celou řadu věcí k programu. Senát nám s pozměňovacími návrhy vrátil celkem šest návrhů zákonů. Podle zákona o jednacím řádu vám proto tyto návrhy zákonů předkládám. V souladu se závěry z mé dnešní porady s místopředsedy sněmovny a se zástupci poslaneckých klubů navrhuji, abychom je projednali dnes po již pevně zařazených bodech. Dva z těchto návrhů sněmovna už z iniciativy některých poslanců zařadila jako body 103 a 104 našeho schváleného pořadu. A já bych teď navrhl, abychom zařadili tyto čtyři body do programu: návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, sněmovní tisk 786/5; návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, sněmovní tisk 840/3; návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, sněmovní tisk 841/4; návrh zákona o vodovodech a kanalizacích, sněmovní tisk 740/5.

 

Dám hlasovat, kdo souhlasí s tím, abychom tyto vrácené návrhy zákonů projednali dnes po pevně zařazených bodech.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 180 z přítomných 171 poslanců 159 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Další návrhy z mé dnešní porady. Ve středu, zítra 11. 7., po pevně zařazených bodech 60, 61 a 89 navrhujeme projednávat zákony ve třetím čtení, a to až do 11.00 hodin. Prosím všechny podstatné k tomu - zpravodaje i navrhovatele - aby zde byli, a navrhujeme od 11.00 hodin pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě k plnění programového prohlášení vlády, bod 82. Tento návrh předkládám proto, že od 11.30 hodin se uskuteční oficiální oběd s portugalským prezidentem a větší počet poslanců by se nemohl zúčastnit hlasování. Po polední přestávce bychom po dokončení bodu 82 opět pokračovali v projednávání zákonů ve třetím čtení. Já doufám, že toto je srozumitelný návrh.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 181 z přítomných 172 poslanců 155 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Chtěl bych ještě upozornit, že ve čtvrtek 12. 7. budeme jednat až do 17 hodin - budeme jednat déle, ale do 17 hodin bude normální průběh schůze, protože už byly vyčerpány interpelace na předsedu vlády. V 17 hodin začnou interpelace na jednotlivé ministry.

A poslední zpráva tohoto typu, dříve než přistoupíme k projednávání schváleného pořadu - já vím, že se hlásí pan poslanec Sobotka - ještě vám chci oznámit, že mě předseda Senátu svým dopisem požádal o umožnění vystoupení senátorů Daniela Kroupy, Milana Štěcha, Jaroslava Doubravy a senátorky Soni Paukertové, aby mohli odůvodnit stanoviska Senátu k vráceným návrhům zákonů.

 

Kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů a senátorky, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 182 z přítomných 172 poslanců 148 pro, 3 proti. Návrh byl přijat, proto tento návrh byl schválen.

 

A nyní se dostáváme k bodu č. 43 schváleného pořadu.

 

43.
Návrh poslanců Toma Zajíčka, Jiřího Vlacha a Miroslava Kalouska na vydání zákona
o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 936/ - prvé čtení

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP