(17.20 hodin)
(pokračuje Maštálka)

Za třetí, jestli měla zpráva vést ke zpochybnění schopností transplantačního centra Ostrava a přenesení této činnosti pro region např. do Olomouce, pak jistě splnila cíl.

Pro mne osobně je zklamáním a v podrobné debatě navrhnu, aby sněmovna tuto zprávu nepřijala, stejně jako další body, které doplní můj diskusní příspěvek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Teď tady mám několik - přednost má pan místopředseda sněmovny, potom fakticky paní poslankyně, fakticky pánové, paní poslankyně Fischerová, poté předseda klubu, poté zase fakticky pan kolega Chytka. Já musím dát napřed slovo paní kolegyni Fischerové, pane kolego. (Připomínky z pléna.) Fakticky, máte minutu na to, paní kolegyně.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Ve své faktické poznámce bych chtěla zmínit mylnou informaci dr. Maštálky, pokud se týká koordinačních pracovišť. Český transplant byl zřízen v roce 1994, koordinoval a připravoval vstup do Eurotransplantu. Smluvně vedl registr čekatelů dárců a transplantovaných IKEM po celou tu dobu. Český transplant byl zrušen 26. září 1997, nikoli v době, jak o tom hovořil pan dr. Maštálka. A dále bych chtěla ještě říci jedno, že jsem velmi citlivá na poznámky, pokud se týkají převedení transplantační činnosti do Olomouce. Dovolila bych si upozornit, že olomoucká chirurgická klinika transplantuje 20 roků ledviny a o nic jiného nemá zájem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Takže nyní pan kolega Výborný jako místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, dámy a pánové. Nepochybně lze mít na práci vyšetřovací komise rozličné názory a je legitimní tyto názory přednášet ve sněmovně v průběhu jednání schůze sněmovny. Avšak vzhledem k tomu, že před námi je ještě mnoho práce na předlohách zákonů, navrhuji po projednání s představiteli klubů ODS, ČSSD i KSČM, aby rozprava byla nyní přerušena, aby v ní bylo pokračováno po 19. hodině, a to až do skončení rozpravy, tedy např. i po 21.00 hodině, avšak bez hlasování. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano. Dále udílím slovo předsedovi klubu KSČM Vojtěchu Filipovi a poté fakticky ještě pan kolega Chytka.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Já pouze pro protokol. Při kontrole hlasování jsem zjistil, že nejsem uveden v hlasování 185. Podotýkám, že v tomto hlasování o zamítnutí návrhu zákona o šumavském národním parku jsem hlasoval proti zamítnutí a nemám tam ani křížek, ani ano. Prostě tam nejsem uveden. Podotýkám - pro protokol, protože hlasování bohužel skončilo velkým rozdílem.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hlasování nezpochybňujete, pouze oznámení. Bude hovořit pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové. Dovolte mi vystoupit s faktickou poznámkou. Chtěl bych se vyjádřit - v přednesu pana poslance Maštálky to bylo několikrát zmiňováno - ohledně tzv. ukradené dokumentace, která se záhadně objevila v Poslanecké sněmovně, a na základě této ukradené dokumentace, která mohla být zfalšována, vyvozovala vyšetřovací komise bůhvíjaké závěry. K tomu bych chtěl uvést, že my jsme opravdu obdrželi od anonymního dárce dokumentaci, avšak šlo o kopie chorobopisů, a toto jsme dohledali ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde byly nalezeny originály - mimochodem tyto kopie byly úplně zcela totožné s originály. A z těchto originálů vyšetřovací komise vycházela. Je mi však podivné, že jestliže ve vyšetřovací komisi měl každý poslanecký klub zastoupené dva poslance, a pokud nikomu z poslankyň a poslanců nebyla tato skutečnost zřejmá, mohl se přeci zeptat a bylo by mu vysvětleno, o jakou dokumentaci šlo.

Poprosil bych další, kteří budou vystupovat - doufejme že po 19. hodině - aby si přestali vymýšlet a abychom šli k věci, k samotnému meritu vyšetřovací komise. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Sněmovna se zaplnila, budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Výborného na přerušení rozpravy k projednávanému bodu do 19 hodin, poté pokračování od 19 hodin až do vyčerpání obecné rozpravy, bez hlasování.

Na základě požadavků z pléna vás všechny odhlašuji, prosím vás, abyste se všichni zaregistrovali.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 158 poslanců pro 149, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane poslanče, pokud máte procedurální návrh, jinak vám slovo neudělím. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chci pouze konstatovat, že v hlasování číslo 100 jsem zjistil po delší době, že jsem hlasoval ano, ale chtěl jsem hlasovat ne. Samozřejmě že toto hlasování nezpochybňuji, pouze pro úplnost, aby mě železničáři nikde nezlynčovali.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, z kterého dne bylo to hlasování? Máme dneska hlasování 190. To muselo být tak před deseti dny, alespoň. (Smích v sále.)

Přerušil jsem projednávání bodu č. 100 a přistoupíme ke schválení návrhů, které se týkají vrácených návrhů ze Senátu.

 

Jako první je bod číslo

 

103.
Návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 778/8/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 778/9. Prosím, aby se za navrhovatele k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu vyjádřil místopředseda vlády Pavel Rychetský a po něm se hlásí ještě s procedurálním návrhem pan poslanec Vidím.

Pane místopředsedo, promiňte, já jsem v zápalu čtení přehlédl pana předsedu volební komise a je to také důležité sdělení.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte, abych předložil následující procedurální návrh. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna zařadila na dnešek na 18.45 hodin body 79, 80, 81 a 102. Jsou to všechno volební body této schůze.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže o návrhu pana předsedy volební komise nechám neprodleně hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 190 z přítomných 155 poslanců pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Znamená to, že v uvedenou dobu se pan předseda volební komise přihlásí o slovo, přerušíme projednávání a vrhneme se na volby.

 

Takže, pane místopředsedo, na základě už oznámeného bodu máte úvodní slovo.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP