(18.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane senátore. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 840/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 840/4."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 196 z přítomných 171 poslanců pro 103, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali. Děkuji panu místopředsedovi Špidlovi i panu senátorovi Štěchovi.

 

Končím projednávání bodu č. 106 a přistoupíme k projednávání bodu č. 107, kterým je

 

107.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.
/sněmovní tisk 841/4/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacím návrhem, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 841/5. Vítám mezi námi pana senátora Jaroslava Doubravu.

Prosím, aby se za navrhovatele opět ujal slova místopředseda vlády ministr práce a sociálních věcí pan Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, u sněmovního tisku 841/4 se jedná o stejný případ. Senát postoupil tento tisk zpět sněmovně s jedním pozměňovacím návrhem Jedná se o pozměňovací návrh, který se zabývá problémem příjmu z pokut. Vzhledem k tomu, že úprava, kterou navrhuje Senát, je vyjasňující, a vzhledem k tomu, že stejný text jsme vlastně přijali už v předchozím tisku, navrhuji, aby bylo hlasováno v senátní verzi.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Táži se paní poslankyně Jany Volfové, zda se vyjádří také k pozměňovacímu návrhu. Je tomu tak. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Volfová: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych nesouhlasila s návrhem Senátu a doporučila vám návrh tak, jak byl předložen Poslaneckou sněmovnu. Dovolila bych si zdůvodnit tuto situaci tím, že u azylových domů a zařízení, které se týkají dětí, se jedná většinou o nadregionální, především nadobecní záležitosti, a byť se nechci dotýkat v žádném případě našich starostů, může se stát, že obec, která pokud by vybírala na pokutách z těchto azylových domů, mohlo by se stát, že obec by si tak dobrým způsobem přivydělávala na úkor státu či azylového domu v případě, že by neměla dostatek financí ve svém rozpočtu. Domnívám se, že tak jak je to obvyklé, by tyto pokuty měl skutečně vybírat zpátky stát, protože tímto by se peníze ze státu mohly přelívat jinou cestou do peněz obecních.

Dovolte mi tedy, abych vám doporučila to znění, které přijala Poslanecká sněmovna.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám rozpravu. Opět připomínám, že není možné podávat pozměňovací návrhy. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Doubrava. Je tomu tak. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jaroslav Doubrava: Vážený pane předsedající, členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, Senát na své poslední schůzi projednal návrh vámi schváleného zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

Organizačním výborem Senátu byl tisk přikázán ústavně právnímu výboru jako garančnímu, výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Právě tento výbor poukázal na problém, který se ukázal jako důležitý. Problém se týká problematiky výnosů pokut uložených krajem. Tento návrh zákona řeší dlužno říci zcela správně přenos kompetencí ze státu na kraje. Pozapomněl však podle mého názoru na neméně důležitou věc, a sice to, že pokuty uložené krajem by měly být příjmem tohoto orgánu právě proto, že to byl on, kdo pokutu uložil. Předloha tento příjem přisuzuje státu a já bych si dovolil v tuto chvíli vyslovit nesouhlas s návrhem paní poslankyně Volfové. Jistě všichni velmi dobře víme, že se zřejmě nebude jednat o nějaké závratné částky. Jsem ale přesvědčen, že je to otázka preciznosti zákona.

Pozměňovacím návrhem, jak byl předložen, se řeší vzájemný rozpor mezi úpravou vyplývající z § 59 odst. 7 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle kterého pokuta uložená orgánem sociálně-právní ochrany je příjmem státního rozpočtu, tedy i pokuta uložená obcí nebo krajským úřadem jako orgánem sociálně-právní ochrany, úpravou provedenou v ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) a § 8 odst. 1 písm. d) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podle těchto ustanovení zákona 250 příjmy vybraných pokut uložených pravomocemi obce neboli kraje jsou podle zvláštního zákona příjmem rozpočtu obcí a krajů.

Pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu hlasovalo z 51 přítomných při kvoru 26 50 senátorek a senátorů, proti nebyl nikdo. Vzhledem k tomu, že účinnost této novely byla stanovena vámi na 1. leden příštího roku, tedy roku 2002, bylo při projednávání zřejmé, že nehrozí žádné nebezpečí prodlení, a plénum Senátu pozměňovací návrh přijalo.

Vážené kolegyně a kolegové, věřím, že vaším hlasováním pozměňovací návrh Senátu přijmete, schválíte a společně tak odstraníme popsaný nesoulad. Za vaše pečlivé a pozorné vyslechnutí vám děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane senátore. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., podle sněmovního tisku 841/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 841/5."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 197 z přítomných 169 poslanců pro 52, proti 102. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme nepřijali.

 

Budeme tedy hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Prosím o nastavení kvora. Je tomu tak.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona 257/2000 Sb., ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 841/4."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP