(21.40 hodin)
(pokračuje David)

Kdo ji převzal, kdo měl zájem na jejím zmizení?

Chtěl bych také vědět, jak může někdo podat důkaz neexistence dokumentace? V tom případě tedy nelze ani tvrdit, že neexistovala. Dr. Janeček může pouze tvrdit, že ji neviděl, ani jím pozvaní svědkové nepřipustili, že ji viděli. Nepokládám to za důkaz zločinného nakládání s orgány.

Čekání letadel deset minut před smrtí zemřelého nic neznamená. Příbuzní čekají na smrt příbuzného často mnohem déle, a jak jsem zjistil, provozování pohřební služby přímo ve zdravotnických zařízeních také moha poslancům vůbec nevadí. Kdyby někdo začal shánět letadlo až po smrti, mohlo by to být třeba i zbytečné, protože by nemělo smysl orgán transplantovat. Ptám se, jestli tím byl porušen zákon, nebo jestli tím bylo porušeno zdraví. Je to samozřejmě prezentováno tak, aby se veřejnost mohla domnívat, že někomu byl asi předčasně ukončen život jen proto, aby se v letadle mohl odvézt orgán. Média to tak vnímala, a myslím, že jim to jaksi s předpokladem jejich naivity bylo takto nabídnuto.

Financování odběrů se rovněž netýká regionálního transplantačního centra a také, pokud vím, nikdy nikoho nezajímalo. Vykazování pojišťovně veřejnost nevzrušovala. Transplantace jater se také netýká regionálního transplantačního centra, ale chirurgie, a pooperační péče se týká interního oddělení.

V případě G jde o naprosto nesmyslnou interpretaci, protože po transplantaci jater měl nemocný játra nepostižena Wilsonovou chorobou, a proto není důvod nepodávat stopové množství mědi. Je zarážející, že někdo mohl takto případ posoudit. Wilsonova choroba je choroba jater a ta byla "vyměněna".

V případě H úvahu pokládám za velmi problematickou, protože při transplantaci jater, která bývá život zachraňujícím výkonem a provádí se vždy v těžkém stavu nebo téměř vždy v těžkém stavu, se balancuje mezi rizikem život zachraňujícím i mezi rizikem infekce při vysokých dávkách imunosupresiv a rizikem odhojení. Závěr, že při infekci se má riskovat odhojení orgánu s následkem smrti, aby nedošlo k sepsi s následkem smrti, je velmi odvážný a je otázka, jak vypadal skutečný odborný posudek u tohoto případu.

Ani tento případ - to je ten druhý případ, kde bylo podáno trestní oznámení - nesouvisí s odběrem orgánů a nakládáním s nimi, ale jedná se o pooperační péči na interním oddělení, tedy vůbec nejde o regionální transplantační centrum.

Hodnocení činnosti ústřední znalecké komise ze strany komise parlamentní pokládám za dost velkou nehoráznost. Zde parlamentní komisi evidentně vedl ruku dr. Lux. Pokud by tato komise neměla dostatek podkladů, případy by neposoudila z důvodu nedostatků podkladů.

Spekulace u případu CH o chybném závěru ústřední znalecké komise je nanejvýš zarážející. Interpretace totiž pouze dokazuje, kde je ve skutečnosti problém. Operaci prováděl prof. Pelikán a pacient vykrvácel z arteria vienalis, která byla špatně ošetřena. Závěr se musí opírat o závěr patologa. Ligatury se mohly uvolnit právě proto, že na pahýlu tepny byla aneurisma, to je ovšem můj dohad, neznám podrobnosti této dokumentace. Ale zato tvrdím, že je zcela nepravděpodobné, aby k jednomu případu byla dvojí pitevní zpráva s rozdílným nálezem.

Tento případ byl předmětem trestního oznámení a nesouvisí s transplantacemi, a chtěl bych říci, že byl již dávno také policií odložen. Čili doufám, že tentokrát bude konečně vyšetřen, a pokládám to za jedno z pozitiv činnosti této komise, že znovu podala trestní oznámení v souvislosti s tímto případem.

Není možné, aby se závěr místo skutečně zjištěných fakt zabýval domnělou motivací některých pracovníků, které ředitel Lux prokazatelně šikanoval, a aby byly tyto osoby uváděny jako viníci bez jakékoli prokázané viny. Tady hovořím o dr. Michalském a dr. Volfové. Celý elaborát vypadá jako napsaný na objednávku dr. Luxe. Žádné nedodržení platné právní úpravy v oblasti orgánů prokázáno nebylo. Ani v jednom případě se neprokázalo, že by byly odebrány orgány živým lidem.

Jestliže dr. Janeček konstatuje - a chtěl bych, aby to takto přesně bylo formulováno v závěru, protože jinak bude veřejnost dále znejišťována - několikaměsíční nečinnost ministerstva, měl by konečně uvést, co mělo ministerstvo podle něj činit. Mělo snad sestavit desetičlennou komisi a dva roky s početným aparátem zkoumat zcizenou a anonymně zaslanou dokumentaci, aby nakonec muselo přiznat, že krom nedokonalé dokumentace nezjistilo žádné porušení zákona, žádné poškození zdraví atd.?

Podobná knížecí rada je dávána i transplantačnímu centru v IKEM, které není regionálnímu transplantačnímu centru nijak nadřízeno.

Nikoli údajné praktiky regionálního transplantačního centra v Ostravě, ale řada nezodpovědných osob, které prezentovaly účelově lživá, nedoložená tvrzení, poškodilo transplantační medicínu u nás a v zahraničí.

Nemyslím si, že je možno tuto zprávu nějakým způsobem přepracovat, a s odstupem času pokládám za velmi smutné, že věc dospěla do takových konců.

Ještě to zopakuji v podrobné rozpravě, ale budu trvat na tom, aby Poslanecká sněmovna uložila, aby bylo zajištěno vydání textů výpovědí všech, kteří byli vyslýcháni komisí a o vydání textů požádají. Jde o to, aby bylo doloženo, že komise, případně možná úmyslně, možná neúmyslně, dezinterpretovala výpovědi a nepřihlížela ke sdělovaným skutečnostem a neptala se na významná fakta, neboť někteří vyšetřovaní si přáli, aby byli dotázáni na některá fakta, která pokládali za zajímavá a důležitá. Většinou vyšetřovací orgány kladou takovou otázku, zda chce ten, kdo je vyšetřován, k věci ještě něco dodat.

Já celou záležitost pokládám jako za případ hérostratismu. Hérostratos byl člověk, který se proslavil tím, že zapálil chrám v Efesu a tím se stal slavným. Možná, že někdo se stane slavným tím, že zpochybnil transplantační medicínu v České republice.

Návrhy změn usnesení podám v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost, pokud bylo možno pozornost udržet při tak dlouhém vystoupení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Myslím, že demokracie projevila velkou statečnost a odolnost.

Faktická poznámka pan kolega Janeček, poté paní poslankyně Fischerová a pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Josef Janeček: Děkuji za velmi obsáhlý elaborát, který zde přednesl pan kolega, a vypíchl bych tu věc, kdy on řekl, že za nejvážnější medicínský případ považuje onen případ z roku 1992, kdy pacient zůstal - a to stále zdůrazňoval - na svém lůžku, takže se vlastně nic nestalo.

Dovolte mi tedy, abych ocitoval z dokumentace tohoto případu: "Pacient se neprobírá z vědomí, neurologicky uzavřenou jako areflexní koma. Provedeno P.A.G. s nálezem uzávěrů mozkových tepen. Konzultován kadebrózní… Po opakované angiografii se stejným nálezem pacient dnes v ranních hodinách transportován na sál, kde se od odběru ledvin ustoupilo pro objevující se spontánní ventilaci s kašlacím reflexem. Proto pacient opět přijat zpět na lůžko. Neurolog neumí vysvětlit rozpor mezi nálezem P.A.G. a klinickým obrazem."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP