(22.30 hodin)
(pokračuje Janeček)

Jestliže chybějí angiografické snímky, které jsou klíčové, stejně jako komisionální stanovení smrti mozku, nemohu říci, že nebyl nikdo postižen, když k tomu není doklad. Samozřejmě že je těžko - a nikdo nekonstatoval, že někdo postižen byl, ale to neznamená opak.

To, co zde řekl kolega David k výslechům - komise naprosto zásadně každému, kdo byl u výslechu, dala na závěr prostor a vyzvala ho k tomu, aby, pokud chce ještě něco dodat, to dodal. Není jediný případ, že by někdo se chtěl vyjádřit a komise mu nedala prostor. To na závěr.

Jinak všem děkuji za diskusi. Myslím si, že věc výrazným způsobem přispěje ke zkvalitnění transplantační medicíny v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám dvě přihlášky. Pan poslanec David.

 

Poslanec Ivan David: Vážené dámy, vážení pánové, budu se snažit být velmi stručný. Chápu s každým dalším diskusním příspěvkem, že některá nedorozumění asi nebude možno odstranit, protože zde jsou tvrzení proti tvrzení, každý má zřejmě k dispozici jiné doklady, každý má jiné zkušenosti, bude je jinak interpretovat. Ale já bych chtěl říci, že když už ke vzniku této komise došlo - já se přiznám, že to nebylo šťastné, že ta věc měla být řešena jinak, bez této komise, že ji měl řešit ředitel Lux tím, že měl provést důkladnou kontrolu a že měl zjistit případy, kde zřejmě došlo k nějakému pochybení, a ty měly být potom předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení, ty měly být předmětem případně zkoumání znaleckých komisí. Takto, jak ta věc se rozvinula - trvám na tom, že bez mého přispění - bohužel podle mého soudu nepřispěla k ničemu dobrému.

Myslím si, že tady možná neinterpretuji správně některé výroky. Najednou slyším, že jsem něco údajně řekl, jsem tím velmi překvapen. Nikdy jsem netvrdil, že v Ostravě bylo všechno v pořádku. Vždy jsem tvrdil a několikrát - a mohu to doložit - že dokumentace v Ostravě nejen na anesteziologicko-resuscitační klinice, ale i na chirurgii a možná i jinde, byla velmi špatná. Já jsem ji viděl. Jako bývalý konziliář z velké nemocnice vím, jak může všelijak různě vypadat dokumentace na různých odděleních. Toto byla jedna z nejhorších, kterou jsem kdy viděl. Opravdu byla mimořádně špatná. Nikdy jsem netvrdil, že byla dobrá. Nikdy jsem nezlehčoval, že jde o pouhé administrativní chyby. Nejedná se o administrativní chyby. Jestliže je nedostatečná dokumentace, je to velmi závažné. Nikdy jsem to nezlehčoval. Můj šéf vždycky říkal, že lék, který není napsán v dekursu, nemůže být účinný. Říkal, že je třeba, aby každý lékař už ve svém vlastním zájmu velmi pečlivě všechno zaznamenával.

Jestliže dlouhodobě ve zdravotnickém zařízení nepodléhá kvalita dokumentace přísné kontrole - a to byla povinnost primářů či přednostů a ředitele - pak pochopitelně dokumentace se začne vést podomácku, začnou se tam vynechávat věci, není jasné, kdo je za co odpovědný, jeden spoléhá na to, že zápisy provede někdo jiný. Nakonec když už má dojít k nějakému jinému zákroku, někde chybí nějaký podpis, tak se to jako přehlédne. Nikdy jsem to nebagatelizoval.

Ale já trvám a musím trvat na tom, aby tady bylo zcela jasně řečeno, jestli bylo prokázáno poškození lidského zdraví a jestli došlo k trestnému činu v souvislosti s odběry lidských orgánů. Nikdy jsem neřekl, že nedošlo k žádným pochybením, nikdy jsem neřekl, že bylo všechno v pořádku, nikdy jsem nic takového neřekl.

Musím se také ohradit proti tomu, že to je ojedinělý případ. Možná, že to paní poslankyně Fischerová myslela tak, že tím chtěla uklidnit veřejnost, která se možná kupodivu ještě dívá na televizi. Ale myslím si, že se můžeme vyjadřovat jenom o tom, co bylo skutečně předmětem zkoumání. Vždyť bylo zkoumáno pouze jedno regionální transplantační centrum.

Jestliže by se někam nastěhovala na dva roky komise - ať se na mě nikdo nezlobí, protože nikdo nemůže za svou odbornou zdatnost či nezdatnost - možná daleko odbornější, složená ze špičkových odborníků, z právníků, že by nalezla v každé nemocnici značné nedostatky. Nechci to snižovat, ale trvám na tom, že veřejnost musí být uklidněna v tom - a chápu, že se členům této komise do toho nechce, aby to veřejně řekli - že nedošlo v souvislosti s odběrem orgánů k poškození lidského zdraví, nedošlo ke spáchání trestného činu nebo nejsou podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. Ať to řeknou. Ta dvě trestní oznámení nesouvisí s odběrem orgánů. Je to nesmírně důležité.

A pak říkám - a pan ministr má zřejmě pravdu - nechme toho. Opravdu to nemá cenu, abychom si vzájemně vytýkali, kdo kterou formulaci řekl, jak to myslel. Opravdu to nepovede ke klidu.

Myslím si, že nemá smysl dál tady polemizovat s tím, co tady bylo řečeno. Musel bych s jednotlivostmi zase nesouhlasit, říkat, z čeho kdo vycházel, jaké měl podklady. Já mám podklady samozřejmě také. Podklady, které mám já, mohou být podvržené. Podklady, které měla komise, mohou být podvržené. Mám podklady, z nichž vyplývá, že pacient převezen z anesteziologicko-resuscitační kliniky nebyl, někdo jiný má podklady, že byl, možná že podvržené podklady mám já. Já to nevím. Jen se ptám, jestli došlo k poškození lidského zdraví. Skutečně pro veřejnost je tato informace důležitá.

Pochopitelně to vnímám jako určitou - mohu klidně říci křivdu. Řeknu to veřejně, že tato komise byla do značné míry - a na tom trvám - účelově vytvořena. Zase ti, kteří byli v komisi, možná trvá (?) řekl bych až přehnaným přesvědčením, že se snažili všechno provést dokonale. Nemá smysl, abychom se zde přetlačovali, kdo to řekl a jak to myslel. Trvám na tom, aby bylo jasně řečeno pro veřejnost - nedošlo k trestnému činu, nedošlo k poškození lidského zdraví. Jinak to opravdu nemá cenu.

Jestliže komise po dvou letech z pochybností dospívá zase k pochybnostem, nedostali jsme se nikam ani o píď. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já také. Prosím a apeluji na dva zbývající přihlášené kolegy o maximální stručnost. Pan kolega Maštálka, poté pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, pane předsedající. Mám jenom dotaz k dalšímu postupu, neboť nevím, jak to bude s podrobnou rozpravou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hodlám ukončit všeobecnou rozpravu. V podrobné rozpravě budeme pokračovat po pevně zařazených bodech pravděpodobně zítra.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji. Pak mám už jenom jednu poznámku. Nejen já, ale řada dalších - tuším i kolegyně Emmerová - tady vyslovila dotazy, které se týkaly práce komise a zprávy. Bohužel jsem neregistroval odpovědi na tyto dotazy. Chci se zeptat pana předsedy komise kolegy Janečka, jak s odpověďmi na tyto dotazy naloží, protože bude-li ukončena obecná rozprava, pak se zřejmě už odpovědi na své otázky nedozvíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámo a pánové, nebudu se věnovat žádným odborným disputacím, ale k mému vystoupení mě inspiroval pan poslanec Chytka, který hovořil o tom, že ředitel velkého zdravotnického zařízení - v tomto případě Fakultní nemocnice v Ostravě - upozorňoval svého zřizovatele na problémy, které v nemocnici jsou. Víte, já jsem dělal drtivou většinu svého života ve vedoucích funkcích. Nikdy jsem si nedovolil problémy svého pracovního kolektivu řešit svým nadřízeným. Vedoucí pracovník přece je od toho, aby problémy na svém pracovišti řešil, aby konal, aby nedostatky zjistil, odstranil. Ne že si bude stěžovat nadřízenému na problémy, které jsou v jím řízeném kolektivu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP