(22.50 hodin)

Poslanec Ivan David: Vážení pozůstalí, chtěl bych jenom velmi stručně říci, že nepokládám za vhodné, abychom se tady vzájemně v tuto dobu ještě provokovali nějakými výroky. Ta věc je opravdu složitá a já jsem nikdy netvrdil, že k poklesu odběru orgánů dochází v důsledku této vyšetřovací komise, ale v důsledku toho, že z toho byla udělána kauza, že to bylo medializováno, že to bylo nafouknuto. A tady tu souvislost vidím a musím odmítnout tvrzení o té souvislosti, kterou tady uvedl pan dr. Janeček. Protože ti lékaři, kteří odebírají orgány, nejsou motivováni tím, jestli je výhodné nebo nevýhodné z hlediska úhrad pojišťovny pečovat o potenciální dárce, protože to by muselo být doloženo, že existují takové pokyny: neodebírejte orgány, milí lékaři z vedení nemocnic, je to pro nás nevýhodné ekonomicky. To prostě neplatí. Čili ta souvislost je trochu složitější a já si myslím, že bychom neměli takto mást veřejnost a měli bychom to táhnout k nějakému pozitivnímu závěru.

Slibuji, že v podrobné diskusi položím jasné otázky a budu trvat na tom, aby byly jasně zodpovězeny. Já vím, že v podrobné diskusi jde o usnesení, ale budu trvat na tom, aby bylo přijato usnesení, že tato komise nebo její předseda zodpoví všechny položené otázky tak, aby bylo naprosto jasno. Protože z práce té komise zase vyplývají především pochybnosti, nejsou tam jasná tvrzení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní kolegyně Fischerová.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Já si dovolím zareagovat pouze na tu medializaci. Chtěla bych zdůraznit, že na počátku ustavení komise jsme se všichni dohodli, že žádná medializace nebude. Všichni jsme to dodržovali, až na dvě výjimky. Za tu medializaci jsou zodpovědni jiní. Je to jednak ostravské pracoviště, jednak Institut klinické experimentální medicíny v Praze, který neustále v tisku tento problém jitřil a neustále publikoval. Takže tolik na obranu komise. My jsme mlčeli, a srovnáte-li to s jinými vyšetřovacími komisemi, musíte uznat, že to je pravda, že jsme byli víc než slušní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan poslanec Výborný netušil, jak je blízko pravdě, když prohlásil při procedurálním návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu kdysi v časném odpoledni, že můžeme jednat do jedenácté hodiny. Končím všeobecnou rozpravu. Je 22.53 hodin. Přeji vám, abyste se dobře vyspali. Zítra pokračujeme v 9 hodin podrobnou rozpravou, resp. pevně zařazenými body.

 

(Jednání skončilo ve 22.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP