(11.00 hodin)

(pokračuje Sobotka)

V tomto spočívají rozdíly v těchto dvou procedurách.

V tuto chvíli předkládám Poslanecké sněmovně návrh procedury, který jsem zde zmínil, s tím, že bychom ho pozměnili tak, že bychom nejprve hlasovali skutečně o stažení návrhu kolegyně Páralové.

 

Předseda PSP Václav Klaus: A k dalšímu zůstáváte u svého.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Domnívám se, že Poslanecká sněmovna rozhodne hlasováním, že to bude nejrychlejší postup.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, chtěl bych požádat, abychom v hlasování v části A hlasovali samostatně ještě o bodech 1, 3, 6 a 8, kde náš klub má trochu rozdílné názory.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, já myslím, že toto respektujeme.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano, respektuji a o všech bodech v usnesení rozpočtového výboru se bude hlasovat samostatně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nyní dám hlasovat, nevím, v jakém pořadí nejdříve, o návrhu zpravodaje ohledně procedury.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 327 z přítomných 169 pro 94, proti 58. Návrh byl přijat. Postupujeme touto procedurou.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: V tuto chvíli bychom nejprve hlasovali o tom, že Poslanecká sněmovna souhlasí se stažením návrhu kolegyně Páralové, který byl uveden pod písm. B2. Stanovisko předkladatele souhlasné, zpravodaj rovněž souhlasí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 328 z přítomných 170 pro 166, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní bychom orientačně hlasovali o částkách týkajících se § 41 E odst. 2 s tím, že bychom orientačně hlasovali o částkách 20 000, 25 000 anebo 50 000. Nejprve navrhuji orientačně hlasovat o částce výše pojištění vkladu ve výši 20 000 eur.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Nevím, jestli mám dávat doporučení navrhovatele a zpravodaje. Asi ne.

 

Zahájil jsem hlasování o 20 tisících. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

V tomto orientačním hlasování číslo 329 názor pro vyjádřilo 71 poslanců.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní bychom hlasovali o částce 25 000 eur.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

V hlasování pořadové číslo 330 bylo pro 75 poslanců.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní bychom hlasovali o částce 50 000 eur.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro?

Tento návrh získal hlasů méně - 47 hlasů (v hlasování číslo 331).

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu, který je obsažen v usnesení rozpočtového výboru A2, a nejprve bychom hlasovali o částce 25 000 eur, která získala v orientačním hlasování nejvyšší podporu. Stanovisko předkladatele doporučující, zpravodaje doporučující.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 332 z přítomných 170 pro 98, 62 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano. Děkuji. V tuto chvíli bych pro jistotu ještě jednou nechal hlasovat o návrhu, který je obsažen v usnesení rozpočtového výboru, a to je pod bodem A2, kde se částka 15 000 nahrazuje číslovkou 25 000.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já myslím, že znění návrhu poslance Chytky je v bodě v § 41 atd., kde se číslovka 15 nahrazuje číslovkou 25.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Přikláním se k interpretaci, to je byl schválen pozměňovací návrh C kolegy Chytky, tudíž ve variantě 25 000 eur, tudíž bod A2 v usnesení rozpočtového výboru je v tuto chvíli nehlasovatelný a můžeme hlasovat o bodu, který je uveden pod písm. A1. Stanovisko zpravodaje je nedoporučující.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vzhledem k výši 25 000 eur není nezbytné tento návrh přijmout.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili nedoporučující. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 333 z přítomných 170 pro jeden, 153 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní můžeme hlasovat o bodu A3. Stanoviska jsou kladná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 334 z přítomných 170 pro 147, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: V tuto chvíli, pokud nebudou námitky, se domnívám, že bychom mohli společně hlasovat o bodu A4 a A5. Stanoviska jsou kladná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 335 z přítomných 170 pro 169, proti nikdo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní můžeme hlasovat o bodu A6. Stanoviska jsou kladná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 336 z přítomných 170 pro 149, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Navrhuji hlasovat o bodu A7. Stanoviska jsou kladná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 337 z přítomných 170 pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní můžeme hlasovat o bodu A8. Stanoviska jsou kladná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 338 z přítomných 170 pro 147, proti 14. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP