(10.00 hodin)
(pokračuje Recman)

Závěrem k této části chci říci, že je potřeba nepodléhat podceňování schodku státního rozpočtu i veřejných rozpočtů a nepodloženému optimismu o urychlení ekonomického vývoje, který umožní splácení státní zadluženosti. Pravděpodobnější je možnost snížení vnitřní zadluženosti při urychlené inflaci a znehodnocení starých dluhů, což samozřejmě může mít i dopad na vnitropolitickou situaci.

Vážené kolegyně a kolegové, co říci na závěr mého vystoupení. Osobně návrh usnesení tak, jak ho předložila ve zprávě vláda a jak ho předložila i skupina oponentních poslanců, nepodpořím. Věcné důvody k tomuto zdůvodnění jsem přednášel do těchto okamžiků a podrobně jsem je rozvedl. Chtěl bych to nyní doplnit v podstatě o hledisko politické, o politický pohled.

Chci připomenout, že poslanecký klub KSČM návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2000 nepodpořil. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme nepřevzali politickou odpovědnost ani za jeho naplňování a vypořádání. Jsem přesvědčen o tom, že tuto politickou zodpovědnost měly převzít ty politické strany, které státní rozpočet, třetí verzi, protlačily Poslaneckou sněmovnou.

Chci říci, že poslanecký klub KSČM z hlediska projednávání státních rozpočtů v časové řadě přistupoval k tomu vždy věcně, racionálně a řekl bych politicky zodpovědně a že jsme respektovali dohody, které jsme uzavřeli např. i ústně. Jako konkrétní příklad bych se chtěl zmínit o státním rozpočtu České republiky na rok 1999, který poslanecký klub KSČM podpořil, převzal tím politickou zodpovědnost za jeho naplňování a vypořádání a z tohoto důvodu jsme podpořili státní závěrečný účet České republiky za rok 1999 i zákon o státním dluhopisovém programu, kterým se dluhopisy za rok 1999 vydaly a uhradil se tak případný schodek.

Z tohoto důvodu budu doporučovat svým kolegům z poslaneckého klubu KSČM, aby zaujali stejný postoj jako já, to znamená aby státní závěrečný účet České republiky za rok 2000 nepodpořili. Děkuji za vnímavost, za trpělivost, že jste mě vyslechli.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Frenetický potlesk následoval jeho hodinové vystoupení. Vyslechli ho jenom někteří, protože jsme si povšimli, že dvě politické strany mezitím pravděpodobně opustily sněmovnu, protože zde - á, pan poslanec Volák zachraňuje Unii svobody a druhý pan poslanec Krása. Děkuji pěkně. Tak jsou aspoň dva.

Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Návrhy žádné nepadly, takže přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se hlásí pan předseda Tlustý, potom znovu pan poslanec Recman. Rozumím tomu dobře.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, já v podrobné rozpravě pouze přednesu návrh usnesení, který jsem avizoval jak ve svém zpravodajském vystoupení, tak v obecné rozpravě. Návrh usnesení zní takto:

"Poslanecká sněmovna

I. neschvaluje státní závěrečný účet České republiky za rok 2000;

II. žádá vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně řešení financování části schodku převyšující rozpočtovaný schodek státního rozpočtu, které by nezvyšovalo státní dluh."

To je návrh usnesení. Zároveň konstatuji, že zpráva menšiny byla předložena jako sněmovní tisk, a proto není v tuto chvíli dle mého názoru nutné, aby celý jeho text byl opakován, neboť je všem k dispozici v písemné podobě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Pan poslanec Recman. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Já jenom jestli mám už svolávat všechny poslance. Ano.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby v návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2002 zajistila vyúčtování metodických a organizačních změn tak, aby bylo možné meziročně pozorovat náročnost rozpočtových úkolů."

Předám písemně zpravodaji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, abyste předal zpravodajovi písemně.

Táži se, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy. Končím podrobnou rozpravu. Táži se pana ministra financí, zda chce k těmto návrhům říci nějaké slůvko. Měl byste dát šanci svým vystoupením - ne, to se směji - aby všichni doběhli. (Poslanci se vracejí do sálu.) My už jsme mysleli, že Unie svobody a KDU-ČSL sabotuje projednávání státního závěrečného účtu, ale ukazuje se, že jsme se mýlili, že to nebylo přesně tak.

Poprosím pana poslance Tlustého, aby začal přednášet návrhy tak, jak byly formulovány.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych je neopakoval v plném rozsahu. Menšinové stanovisko přednesl pan místopředseda Václavek, je to sněmovní tisk, který máte všichni k dispozici. Je to usnesení, které bylo nepochybně míněno jako komplexní text, to znamená, nebude-li námitek, je možné o něm hlasovat en bloc. Jenom uvedu, že je to sněmovní tisk 911/3. Je to v principu návrh usnesení, které schvaluje státní závěrečný účet a bere na vědomí další jeho dokumenty, souhlasí se způsobem řešení té části schodku 10,880 miliardy, který byl nad rámec původně schváleného státního rozpočtu. To je stručná věcná rekapitulace jeho obsahu.

Proti němu stojí návrh usnesení, které jsem v podrobné rozpravě předložil já a který má dva body, kde v prvním bodě se uvádí, že neschvaluje státní rozpočet a ve druhém bodě žádá vládu o předložení řešení financování právě části schodku 10,880 miliardy.

Třetí návrh usnesení přednesl pan kolega Recman, ale to nemá charakter alternativy k předchozím. Navíc je to usnesení, které se obrací k vládě směrem k návrhu státního rozpočtu na rok 2002, čili navrhuji sněmovně, aby hlasování proběhlo následujícím způsobem.

V prvním kroku hlasování o návrhu usnesení předloženém menšinou poslanců rozpočtového výboru, stručně řečeno schvalující státní závěrečný účet, v případě jeho přijetí hlasování o návrhu usnesení pana poslance Recmana, v případě jeho nepřijetí hlasování o návrhu usnesení tak, jak jsem ho předložil já, stručně řečeno neschvalující státní závěrečný účet, a opět potom hlasování o návrhu pana kolegy Recmana.

To je tedy přesná procedura našich hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Zaslechli jsme proceduru. Dám nejdříve hlasovat o této proceduře.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 378 z přítomných 155 poslanců 153 pro, nikdo nehlasoval proti. Návrh byl přijat. Postupujeme tímto způsobem.

 

Nejdříve budeme hlasovat…

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: …o návrhu usnesení dle tisku 911/3, ve kterém rozhodujícími slovy jsou "Poslanecká sněmovna schvaluje státní závěrečný účet…"

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 379 z přítomných 155 pro 59, proti 79. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP