Stenografický zápis 38. schůze, 19. září 2001


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


11. Vládní návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) /sněmovní tisk 919/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miloslav Kučera st.
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jiří Papež


10. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 896/ - druhé čtení

Senátor František Kroupa
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka


12. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Jany Volfové, Petra Mareše, Waltra Bartoše, Václava Brouska, Václava Pícla a Ivany Hanačíkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. /sněmovní tisk 909/ - druhé čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jiří Payne
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 11.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.51 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Bohuslav Sobotka


14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti /sněmovní tisk 1035/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Jaromír Kohlíček


16. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Miroslav Grebeníček
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.04 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


15. Návrh poslanců Antonína Macháčka, Ladislava Korbela, Pavla Šafaříka, Svatomíra Recmana, Michala Doktora a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 100/2000 Sb. /sněmovní tisk 941/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jaroslav Palas


9. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 863/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Evžen Snítilý
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec František Chobot
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Pešek


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony /sněmovní tisk 921/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Karel Šplíchal
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


30. Návrh poslanců Zdeňky Stránské a dalších na vydání zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu /sněmovní tisk 948/ - prvé čtení

Poslankyně Zdeňka Stránská
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Václav Grüner
Poslankyně Veronika Nedvědová


16. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček


27. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 16.31 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP