(15.00 hodin)
(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 183 poslanců 93 pro, 44 proti. Návrh byl těsně - o jeden hlas - přijat.

 

Pan ministr Dostál navrhuje projednávat bod č. 14, zákon o církvích, zítra ve středu, teď si nevybavuji, jestli dopoledne, pane ministře. (Hlasy: Ráno.) Zítra ráno jako první bod. A stejně tak v pátek jako první bod.

Zahájil jsem hlasování o tomto pevném určení. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 184 poslanců 159 pro, 17 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Skopal navrhuje vyřadit bod č. 9 a 21 ve třetím čtení, o majetku družstev, z pořadu schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 184 poslanců 168 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím o klid.

 

Pan poslanec Macháček navrhuje naopak zařadit tisk č. 941, návrh zákona či novely o spořitelních a úvěrních družstvech, navíc podle § 90 odst. 2, na konec druhého čtení, ještě s určením ve středu jako první bod po obědě.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 184 poslanců 147 pro, 17 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Pilip navrhuje vyřadit bod č. 5, celní zákon, z pořadu schůze, i když vím o dalších protinávrzích pana poslance Vymětala.

Kdo je pro návrh pana poslance Pilipa, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 184 poslanců 137 pro, 36 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pilip naopak chce zařadit na pátek jako první bod - ale tam už jsme zařadili pana poslance Dostála, čili jako druhý bod - informaci vlády o postupu privatizace elektroenergetiky a plynárenství.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 184 poslanců 73 pro, 67 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Volfová, podporovaná poslancem Škromachem, chce vyřadit bod č. 15, náhradní výživné.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 184 poslanců 176 pro, nikdo proti. Takže jsme vyřadili tento bod ze schůze.

 

Poslanec Cabrnoch navrhuje vyřadit bod č. 8, což je vládní návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, z pořadu schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 184 poslanců 140 pro vyřazení, 13 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vymětal už nemůže dostat bod č. 5 jako poslední bod druhých čtení, ale může eventuálně uspět se svým návrhem usnesení sněmovny, kterým je žádán organizační výbor, aby jako první bod programu příští schůze byl ve druhém čtení zařazen - opakuji jako první bod programu - vládní návrh celního zákona, č. 13/93 Sb., tisk 887, novela.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro toto usnesení, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 184 poslanců 67 pro, 67 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Kučera pokračuje ve vyřazování návrhem na vyřazení bodů 10 a 11 z pořadu dnešní schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 183 poslanců 75 pro, 87 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pan místopředseda Brožík uspěl.

 

Pan poslanec Kučera navrhl, aby v případě, že nebude tento bod vyřazen, byl projednáván nejdříve ve středu v dopoledních hodinách - myslím, že už jeden bod jsme na toto dopoledne přijali - jako druhý bod tohoto programu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 184 poslanců 71 pro, 76 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Horníková navrhla pevně zařadit bod č. 12 jako první bod odpoledne. Myslím, že jsme tam už zařadili bod pana poslance Macháčka, jestli se nemýlím, takže jako druhý.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 184 poslanců 132 pro, 10 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Gross navrhl zařadit nový bod - druhé a třetí čtení vládního návrhu zákona o azylu - s tím, že se měl ještě pokusit vyjednávat s branně bezpečnostním výborem. Chce k tomu něco říci reprezentant tohoto výboru?

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, dámy a pánové, výbor po prvním čtení se již touto problematikou zabýval. Zákon je projednán, připraven k předložení sněmovně. Domnívám se dokonce, že za současné bezpečnostní situace by bylo velmi vhodné přijmout novelu azylového zákona co nejdříve. Souhlasím s tím, abychom zařadili následující čtení do programu této schůze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP