Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
19. září 2001 v 9.02 hodin

Přítomno: 169 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře kultury, zahajuji druhý jednací den 38. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mně oznámili, kdo žádá nebo kdo má vydánu náhradní kartu.

O omluvení své neúčasti na dnešní schůzi požádali tito poslanci: Václav Grulich - léčení po operaci, pan poslanec Josef Houzák pro nemoc, pan poslanec Petr Matějů - účast na veřejném slyšení Senátu k vysokým školám, pan poslanec Jan Žižka - služební cesta do Itálie, pan poslanec Stanislav Křeček, Jitka Kupčová, Pavel Němec a Vlasta Parkanová - pracovní cesta ústavně právního výboru do Švýcarska.

Z vlády se omlouvá předseda vlády Miloš Zeman od 12.30 do 15.30 zítřejšího odpoledne - návštěva Ostravy a Katovic, pan místopředseda Pavel Rychetský - účast na veřejném slyšení Senátu k vysokým školám, a ze stejného důvodu pan ministr školství Eduard Zeman - slyšení Senátu k vysokým školám.

Dnešní den začneme pevně zařazeným bodem číslo 11, poté budeme pokračovat v projednávání dalších bodů ve schváleném pořadí, to znamená body 10, 12, 13 a 14, odpoledne pak máme pevně zařazené body 15 a 9. Znamená to, že v případě nevyčerpání dopoledního času zařadíme do projednávání písemné interpelace na ministry, kterých je pět. Žádám, aby pracovníci kanceláře seznámili ministry, kteří jsou interpelováni, aby byli připraveni zhruba na poledne dnešního dne.

 

Jak jsem již řekl, prvním bodem dnešního jednání je

 

11.
Vládní návrh zákona o svobodě náboženského vyznání
a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech)
/sněmovní tisk 919/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr kultury Pavel Dostál. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, pane místopředsedo, dámy a pánové, z prvního čtení návrhu zákona o církvích a náboženských společnostech bych jenom krátce připomněl některé věci. Dovolte mi, abych přitom mluvil o církvích a měl tím samozřejmě na mysli i náboženské společnosti.

Zákon byl navržen za velmi širokého konsensu v obou komisích pro otázky vztahu státu a církví. Zákon zachovává vysokou úroveň náboženských svobod. Z práv, která nejsou právy týkajícími se náboženských svobod a která v současnosti využívají registrované církve, byla některá z nich, jako například působení církví ve vězeňství a armádě, vyčleněna v novém zákoně jako takzvaná zvláštní práva. Ta mají být přiznána nově registrovaným církvím až po určité době a po splnění velmi konkrétních podmínek.

Nejen v současných souvislostech musím odmítnout zveřejněný názor Českého helsinského výboru odmítající tuto opatrnost státu, který byl formulován docentem Štampachem, stejně tak jako jejich podivná zpráva o úrovni náboženské svobody v České republice v roce 2000. (Hluk v zasedací síni.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane ministře, promiňte. Vážené dámy a pánové, je nás zde jedna třetina Poslanecké sněmovny, a hluku je tady, jako by nás bylo 500. Prosil bych vás, abyste poslouchali ministra kultury k přednesenému zákonu. Děkuji vám za pochopení.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Jsem přesvědčen, že v těchto souvislostech - opakuji, v těchto souvislostech - zpráva Českého helsinského výboru poškodila pověst České republiky v zahraničí.

Byl jsem velmi potěšen tím, že návrh velice odborně a citlivě projednal kulturní výbor Poslanecké sněmovny, který dokonce též mnohými formulačními připomínkami navrhl zpřesnit zákon v některé jeho dikci.

Ve svém vystoupení chci reagovat krátce na některé připomínky, které budou patrně vzneseny při druhém čtení.

Podstatou registrace je nabytí právní subjektivity, to je nabytí postavení právnické osoby podle právního řádu České republiky. K právní subjektivitě nadnárodních církví v nějaké jiné zemi nejsme oprávněni se v žádném případě vyjadřovat a z této právní subjektivity v jiné zemi pro náš právní řád vůbec nic nevyplývá. Tolik k poznámce pana poslance Svobody, kterou pronesl v prvním čtení.

Snažil jsem se najít důvody, které pana poslance Petra Svobodu vedly k podezření, že bychom se tímto zákonem snažili zasahovat do vnitřních poměrů v církvích. Protože jeho kritická připomínka byla zaměřena speciálně na § 6 odst. 1, dovodili jsme, že ono nedorozumění vzniklo spojením dvou ustanovení návrhu zákona, které bylo provedeno na základě stanoviska Legislativní rady vlády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP